Jezus heeft de sleutels tot het koninkrijk niet aan Petrus gegeven

Geascendeerde Meester Jezus, 11 februari 2010

Dit is de sleutel tot het koninkrijk, dit is de sleutel tot kennis die de poort opent naar het koninkrijk in jouw hart – wanneer je hem gebruikt. Maar wanneer je hem niet gebruikt – zoals Petrus, door mij drie keer en veel vaker te verloochenen – welnu, dan vind je het koninkrijk niet in jou. En dan word je gevoelig voor de leugen dat je het nooit alleen kunt vinden, maar dat je een kerk in de buitenwereld nodig hebt, een organisatie in de buitenwereld, een predikant van Christus of zelfs het offer van Christus om gered te worden.

Wat een onzin, wat een misvatting, wat een huichelarij. Laat deze leugen vandaag ophouden. Laat het ontmaskerd worden, laat het beest zijn ondergang tegemoet gaan, terwijl ik nogmaals de scepter ophef en het derde oog van deze beesten van het christendom aanraak. En laat hen dan meenemen. Maar laat ze ook blootleggen – die leugens aan het licht brengen – zodat de mensen die kunnen zien en nieuwe vrijheid vinden en die niet opnieuw creëren. Zodat ze er niet de rest van hun leven in blijven, maar wakker worden en de tijd die ze nog over hebben in het fysieke octaaf gebruiken als de allergrootste kans om dit doodsbewustzijn te boven te komen, dit Petrusbewustzijn te boven te komen, dit bewustzijn van de antichrist – en naar binnengaan en de waarheid, de Levende Waarheid, in hun hart zoeken.

Die vind je niet in bouwwerken; niet in boeken of gebouwen. Nergens buiten jou. En als jij je richt op iets buiten jou – zodat het jouw bewustzijn krijgt, jouw aandacht afleidt van wat binnenin jou zit, van het punt van stil zijn in jou – dan is dat uiterlijke ding natuurlijk een afgod, een gesneden beeld, geworden dat tussen jou en God in staat, tussen jou en de Levende God – die voortdurend transcendeert en daarom niet tot een bepaalde structuur, een bepaalde vorm kan worden beperkt, want die ontstijgt de vorm.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.