Aardse structuren zijn niet de sleutel tot verlossing

Geascendeerde Meester Saint Germain, 13 februari 2010

Zet dus vraagtekens bij jouw waarneming, onderzoek jouw waarneming. Hier vind je de sleutel tot het koninkrijk der hemelen. Onderzoek de structuur. De structuur is niet de sleutel, zoals de katholieke kerk beweert. Het is de structuur onderzoeken – die structuur laten afbrokkelen – dat is de sleutel tot het koninkrijk der hemelen. En DAT is de sleutel die Jezus aan Petrus gaf, de bereidheid om iets te onderzoeken. Toch was Petrus niet bereid die te gebruiken en dan begrijp je opnieuw dat het onzin is een organisatie op Petrus in plaats van op Christus te baseren.

Wat is die onzin dan als je zegt dat een organisatie haar opvolging tot Petrus kan traceren en dat Petrus de eerste paus was? Zie je niet dat dit een totale vervorming van de leringen van Christus is? Waar heb je een paus voor nodig, wanneer iedereen het koninkrijk in zichzelf heeft? Hoe kun je iemand buiten jou nodig hebben om het innerlijke koninkrijk te ontsluiten?

Het is de totale vervorming van de leringen van Christus, en hierdoor zie je – juist hier – dat de katholieke kerk erkent dat ze Christus niet vertegenwoordigt. Ze vertegenwoordigt Petrus die Christus drie keer verloochende door niet bereid te zijn om de sleutel tot onderscheid te gebruiken om die vragen te beantwoorden vanuit het standpunt van de Christus in plaats van het gezichtspunt van de mens, omdat hij bang was met Christus gekruisigd te worden. In plaats van naar binnen te gaan, zijn verbeeldingskracht te ontsluiten, die hem het mogelijk maakte om een antwoord te geven dat op dat van Christus lijkt.

Daardoor zie je – vanaf de opzet – dat de katholieke kerk, inderdaad de bedrieglijkheid van het dualiteitsbewustzijn voorstelt, omdat je erkent dat er iets boven de dualiteit is – en dat is Christus – maar daarna accepteer je onmiddellijk de verkeerde overtuiging dat jij daar niet alleen bij kunt komen. En dan creëer jij – omdat je niet bereid bent te kijken naar wat er tussen jou en Christus in staat – een bouwwerk op aarde. En dan ga je geloven dat dit bouwwerk zelf je in de hemel brengt, dat het bouwwerk zelf de deur voor jou opent. Maar wie ben jij – wat ben jij? Je bent medeschepper met God. Je kreeg het geschenk van individualiteit, van de individuele vrije wil, van individuele creativiteit, van individuele verbeeldingskracht. Hoe stel jij je voor dat je in het koninkrijk der hemelen komt? Door jouw individualiteit en creativiteit en verbeeldingskracht volledig tot uitdrukking te brengen.

Zo kom je in het koninkrijk der hemelen: door jouw creativiteit zo tot uitdrukking te brengen, dat je zo vol met de creativiteit van God bent dat je alles op aarde met de helderheid van de Christusvisie beziet. En dan ben je eraan toe om alles op aarde te transcenderen en de Ascensiespiraal in te gaan, want er rest je niets wat je nog op aarde wilt doen of ervaren.

Je gaat niet naar de hemel als jij je creativiteit verloochent
Niet door je creativiteit te verloochenen, ga je naar de hemel. Je stelt alleen het naar de hemel gaan uit door het te verloochenen. Pas als je die tot uitdrukking brengt, ga je naar de hemel. Maar wat vragen die aardse structuren van jou? Kijk eens naar het Romeinse Rijk: iedereen moest zich aan de keizer onderwerpen. Kijk eens naar de katholieke kerk: iedereen moet zich aan de paus en de kerk onderwerpen. Wat wordt er hier geëist? Dat jij je individualiteit, je creativiteit, je verbeeldingskracht aan de structuur onderwerpt.

En wat is die structuur? Wat jij hebt gecreëerd, wat jouw ego in jouw eigen geest heeft gecreëerd. En daardoor is het net het Monster van Dokter Frankenstein – dat monster dat je hebt gecreëerd door niet naar jezelf en jouw keuzes te kijken – dat monster dat terugkomt om te eisen dat jij je eraan onderwerpt – en dat je juist de levenskracht, juist die creativiteit, verbeeldingskracht en individualiteit vernietigt waardoor je eraan kunt ontkomen. De structuur die je hebt gecreëerd, eist dat jij je creativiteit vernietigt, dat je de waarheid over wie je bent, vernietigt, dat je de sleutel tot het koninkrijk der hemelen vernietigt.

En tegelijkertijd beweert die structuur dat die jou naar de hemel kan brengen. Wanneer, mijn geliefden, houd je eens op met die onzin? Wanneer zul jij ontwaken uit die illusie en de waarheid begrijpen die wij jullie steeds maar weer opnieuw op zo veel verschillende manieren, vertellen waardoor het voor elk van jullie, stuk voor stuk, mogelijk moet zijn één manier waarop we dit gezegd hebben, te vinden die jou deze visie duidelijk maakt en laat begrijpen. Maar de waarheid is dat als jij niet bereid bent naar jezelf te kijken door erop terug te kijken, te kijken naar die oorspronkelijke keuze om de dualiteit in te gaan, er niets is wat wij kunnen doen, niets wat wij zullen zeggen, zorgt ervoor dat jij je geest opent. Want je kunt altijd wel een dualistisch argument vinden dat schijnbaar rechtvaardigt waarom jij niet bij jezelf te rade hoeft te gaan, waarom je buiten jou kunt blijven kijken – want dit of dat is slecht op de wereld, dat moet gecorrigeerd, of beoordeeld of door jou bekritiseerd worden.

Nee, houd op buiten jou te kijken en ga naar de enige plek waar je de sleutel tot het koninkrijk der hemelen vindt. Kijk binnenin jou, kijk naar de eigen bouwwerken van jouw geest. En ga dan naar beneden naar het fundament, ga het graf in, waar het Petrusbewustzijn diep in de crypte begraven ligt. Zoek die sarcofaag, en verbrijzel het deksel ervan – opdat je erin kunt kijken. En wat zie je dan? Niets dan illusies, niets dan illusies! Moet jij bang zijn voor een illusie? Nee, dat hoeft niet. De illusie laat jou slechts denken dat je bang moet zijn voor de illusie.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.