De katholieke kerk maakt valse aanspraak op het gezag

Geascendeerde Meester Jezus, 1 oktober 2006

IK BEN de Levende Jezus Christus en ik kom precies om 11:11 in de ochtend om duidelijk te maken dat de wijzer op elf uur staat voor het werelddeel Europa. En de wijzer op elf uur is trouwens de streep van overwinning. Dus wil ik, Jezus, graag het ontwaken op dit werelddeel zien, waardoor de mensen zullen beseffen dat er een Levende Christus is buiten de dode Christus die hen door de dode kerken zo lang wordt voorgehouden.

Daarom BEN IK hier om het oordeel uit te spreken over de dode christelijke kerken, waar je ze ook maar ziet, in alle hoeken van de wereld. Maar in het bijzonder dit werelddeel Europa, waar het moderne christendom zoals jullie het kennen natuurlijk als complot werd uitgebroed door degenen die de uitvoering van mijn plan voor het Vissentijdperk wilden verhinderen! En dus lieten ze de Romeinse staat versmelten met de christelijke kerk in opkomst, een kerk die al was afgeweken van mijn ware leringen door zich al te veel te richten op de kruisiging, het lijden en het bewustzijn van Petrus – die mij, hoewel hij de kans kreeg herboren te worden en het ware pad op te gaan, mij drie maal verloochend heeft en daarom die kans verspeelde.

Genoeg over het verkeerde pad van de antichrist!
En daardoor maakt de rooms katholieke kerk – die als de ware christelijke kerk beweert dat zij het gezag heeft, omdat het gestoeld is op Petrus als de eerste Paus – een totaal verkeerde aanspraak erop, wanneer ze beweert dat Petrus de Christus zou kunnen vertegenwoordigen. Petrus heeft inderdaad het verkeerde pad vertegenwoordigd, het pad dat de mens goed toe lijkt, omdat het gemakkelijk is en niet van je eist dat je hogerop komt door een stap buiten het denkkader van de gemakzucht te zetten. Daardoor heeft de rooms katholieke kerk, vanaf het allereerste begin, het wezenlijke aspect van het pad naar Christusschap verloochent, namelijk dat je bereid bent het Pad van Leven op te gaan en het pad des doods en het doodsbewustzijn achter te laten.

En dit doodsbewustzijn, vermomd als het ware pad en de ware kerk van Christus, heeft nu al 1700 jaren boven dit Europese werelddeel gehangen. En ik, Jezus Christus, heb er genoeg van! En dus ben ik op zoek naar mensen die er ook genoeg van hebben en die het besluit willen nemen mijn spreekbuis te worden en willen getuigen van de waarheid dat er een Levende Christus en een levend pad achter het dode pad is dat door de christelijke kerken is gepresenteerd en dat helemaal teruggaat op het Romeinse Rijk. Maar ook door de protestante kerken die beweren dat zij de fouten van de katholieke kerk hebben gecorrigeerd, maar nooit zijn teruggegaan naar het allereerste begin van de katholieke kerk en tot de conclusie zijn gekomen dat je niet op het pad van Christus kunt zijn, wanneer je Christus bij de mensen verloochent en als je weigert hogerop te komen en het doodsbewustzijn achter te laten.

Dus is de altijd terugkerende vraag die door de Levende Christus gesteld wordt: “Kies je voor het leven of kies je voor de dood? Blijf je voor de dood kiezen of laat je het doodsbewustzijn achter en word je herboren in het levensbewustzijn dat de Levende Christus iedereen schenkt, als zijn lichaam en zijn bloed dat voor allen gebroken wordt die bereid zijn het aan te nemen?”

Dus de vraag die jij jezelf moet stellen, is deze: “Leef ik in spirituele zin? Of ga ik nog gebukt onder een aspect van het doodsbewustzijn, dat ervoor zorgt dat ik mij dan belast voel, overweldigd, mij op mijzelf richt of wat ook maar?” Ik vraag jullie die hier zijn en iedereen die dit hoort of leest, een moment de tijd te nemen om naar je hart te gaan en je die vraag te stellen: “Leef ik nu echt? Leef ik ten volle?” Of is er een heel nieuw niveau van leven waar ik misschien een glimp van heb opgevangen, maar dat ik mij nog niet eigen heb gemaakt en geworden ben? Dus, mijn geliefden, stel jezelf eens eerlijk deze vraag: “Leef ik ten volle?”

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.