Kan de katholieke kerk het overleven?

HOOFDPAGINA

De katholieke kerk en andere belangrijke kerken hebben leden verloren in de meeste ontwikkelde naties. Dit komt omdat de kerken niet zijn meegegaan met de tijd en daarom niet meer tegemoet kunnen komen aan de verfijnde behoeften van de spirituelere zoekers van tegenwoordig. Is het mogelijk om de katholieke kerk te vernieuwen of raakt die steeds meer in verval?

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Kan de katholieke kerk zich herstellen?

• Moeder Maria verscheen aan katholieken in de hoop dat de kerk zich kon herstellen.
• Tot dusver zijn er maar weinig mensen die de doos van Pandora willen openen over wat de katholieke kerk in het verleden heeft gedaan.
• De huidige leiders van de katholieke kerk zijn te rigide en te trots om de vuile was van deze organisatie buiten te hangen.

Lees hier meer over.

 

Waarom mensen de katholieke kerk verlaten

• De christelijke religie is een heel krachtig instrument geworden om de mensen die de echte strijder in de geest zijn, gerust te stellen.
• Het feit dat heel veel mensen de kerk hebben verlaten, toont aan dat ze nog niet helemaal zijn gerustgesteld, dat zij nog steeds innerlijk intuïtief het gevoel hebben dat er iets ontbreekt.
• De katholieke kerk is tegenwoordig niet een waardige vertegenwoordiger van Jezus Christus.
• Je kunt als de ultieme spirituele strijder handelen als je de tafels van de geldwisselaars omkeert.
• Moeder Maria initieert een cyclus van oordelen over de valse predikers in kerk en staat, maar vooral het orthodoxe christendom.
• De tijd komt rap nader dat een cruciaal aantal mensen de Christus in zichzelf en in elkaar gaat beschermen.

Lees hier meer over.

 

Het uur van beslissen in de katholieke kerk

• De kerk moet een keuze maken of ze omhoog wil of naar beneden, omdat ze niet meer lauwwarm kan blijven wat betreft de waarheid van Christus.
• De uitkomst wordt niet bepaald door degene die tot paus is verkozen, maar een cruciaal aantal katholieken over de hele wereld.
• Veel katholieken zijn opgegroeid met vragen over God en Christus die nooit door de officiële doctrines zijn beantwoord.
• Veel mensen hebben het gevoel dat zij loyaal moeten zijn aan de kerk op de wereld en hebben het gevoel dat zij om loyaal te blijven, hun gedachten moeten afsluiten voor elke overweging die niet met een doctrine kan worden verklaard.
• Jezus heeft zijn hele leven gewijd aan de waarheid en wilde de waarheid niet in het geding brengen om menselijke wezens te plezieren.
• Wil jij de waarheid of wil de in een staat van illusies, verwarring en duisternis blijven?

Lees hier meer over.

 

De katholieke kerk moet veranderen of ten onder gaan

• Spirituele cycli zijn veranderd en de kerk kan niet hetzelfde blijven.
• Moeder Maria wil graag dat de kerk verandert en een levende, vibrerende kerk wordt die aan de spirituele behoeften van veel zoekers in deze tijd kan tegemoetkomen.
• De katholieke kerk heeft een hiërarchie die zich wijdt aan het behoud van de uiterlijke kerk en hun eigen positie in die kerk.
• Zullen de leiders van de katholieke kerk de Levende Christus willen accepteren of zullen ze hem en zijn ware leringen doden in dit tijdperk?

Lees hier meer over.

 

Een realistische afweging van het pausschap van Johannes Paulus II

• Deze paus was een spirituelere, een mystiekere paus dan veel pausen die je door de tijd heen hebt gezien.
• De paus vond het moeilijk om zijn mystieke verlangen op de kerk in de buitenwereld over te brengen.
• Hij was niet bereid om de gedurfde stap te doen om de kerk te transformeren volgens zijn innerlijke visie.
• Zal de kerk haar oude manieren blijven houden totdat ze uitsterft, of zal ze in de Geest herboren worden?

Lees hier meer over.

 

Kan de katholieke kerk zich vernieuwen?

• De katholieke kerk in Ierland heeft een gesneden beeld van Sint Patrick in haar overlevering, dat zorgvuldig is vervaardigd om je de indruk te geven dat hij zo speciaal was en zo ver boven je stond dat jij onmogelijk in zijn voetstappen kon volgen en het verschil maken voor een heel land.
• De katholieke kerk werd steeds meer rigide en concentreerde zich op doctrines en rituelen in de buitenwereld en begon iedereen als ketters te verbranden die het Levende Woord van Christus durfde te spreken.
• Zij sloten het Levende Woord af, zodat op de katholieke kansels alleen het gecontroleerde woord, het dode woord, kon worden gepredikt dat ervoor heeft gezorgd dat de mensen hun Christusschap ontkenden.

Lees hier meer over.

 

De katholieke kerk verspreidt ongelijkheid

• Iemand moet uitroepen dat de paus niets aan heeft, en dat het instituut dat hij vertegenwoordigt vanaf het begin in gebreke bleef, dat het afdwaalde van de ware missie van Christus.
• Er is behoefte aan die geheel geïnstitutionaliseerde aard van het christendom – of het nu protestants of katholiek of fundamentalistisch is, of hoe je het ook maar wilt noemen.
• Het principe van gelijkheid kun je niet begrijpen en omarmen zolang het concept nog bestaat dat één persoon fundamenteel anders was dan alle anderen.
• Dit concept ondermijnt de hele waarheid over de missie van Christus.

Lees hier meer over.

 

De katholieke kerk berust op afgoderij

• Jezus wilde niet dat de mensheid zijn beweging in wéér een rigide religie veranderde.
• De katholieke kerk vertegenwoordigt niets meer dan de onwil van menselijke wezens om hun sterfelijke leven voor de realiteit van Christus op te geven.

Lees hier meer over.

 

Waarom de Roomse kerk het Romeinse Rijk overleefde

• In het Romeinse Rijk was alles strak geordend.
• Wanneer een systeem gesloten wordt, zal het na verloop van tijd worden afgebroken.
• De christelijke kerk tot aan Constantijn werd gedwongen om zich aan te passen om te kunnen overleven.
• Toen de Roomse kerk werd gevormd, waren er nog steeds genoeg restanten creativiteit over om de Romeinse kerk het Romeinse Rijk te laten overleven.

Lees hier meer over.