Waarom mensen de katholieke kerk verlaten

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 november 2003

Wat er de afgelopen 2000 jaar is gebeurd, is dat de christelijke religie tot een zeer krachtig instrument is geworden om degenen die de waarachtige strijders van de geest zijn die mijn Zoon Jezus 2000 jaar geleden kwam wekken, tot kalmte te manen. In die tijd waren veel van deze strijders, veel van deze zielen, nog niet helemaal klaar om gewekt te worden. Maar als alles echter volgens plan was verlopen, zouden zij een paar eeuwen na de komst van mijn Zoon, wakker geworden zijn. Maar juist omdat de verkeerde leraren erin geslaagd zijn de innerlijke leringen van Christus te verdraaien, vond dat ontwaken, die bewustwording, niet plaats.

En daarom is het christendom in deze 2000 jaar een religie geworden die de mensen tot kalmte maant en ze in makke schapen heeft veranderd, schapen die blindelings bijeengedreven werden in de schaapskooien die door de blinde leraren zelf gebouwd zijn. Dit is een karikatuur! Dit is natuurlijk de grote tragedie uit de afgelopen 2000 jaar. Het vormt echt een zware last op mijn hart en ik kan je zeggen dat dit de reden is waarom zoveel beelden van mij over de hele wereld tranen vergieten, zelfs tranen van bloed. O, zo veel katholieken zijn geroerd door deze tranen, toch begrijpen ze de boodschap in die tranen niet. Zij denken dat ik huil, omdat zoveel mensen de katholieke kerk hebben verlaten. Nee, de standbeelden van mij plengen juist tranen, omdat de katholieke kerk mijn Zoon en zijn echte leringen heeft verlaten.

Eigenlijk voel ik mij om eerlijk te zijn aangemoedigd, omdat zoveel mensen de kerk verlaten hebben, want dit laat zien dat zij niet helemaal bedaard zijn, dat zij nog steeds een innerlijk, intuïtief gevoel hebben dat er iets ontbreekt, dat er iets mis is met de leringen die door de katholieke kerk worden aangeboden. En daarom verlaten ze de kerk en gaan ze op zoek naar de ware leringen van Christus.

O ja, ik weet dat dit veel katholieken aan het schrikken zal maken en mijn woorden onmiddellijk willen verwerpen, maar het is wel waar. De katholieke kerk van nu is niet een waardige vertegenwoordiger van mijn zoon Jezus Christus. En daarom zou ik liever zien dat mensen de kerk verlaten en op zoek gaan naar de echte leringen van Jezus Christus dan dat ze zondag na zondag in hun kerken blijven zitten. Ze zitten daar alsof ze blind en doof zijn en niet zelf kunnen nadenken en dan beseffen dat zoveel katholieke doctrines gewoon nergens op slaan en geen antwoord kunnen geven op hun vragen, hun redelijke vragen over wat Jezus werkelijk bedoeld heeft en wat zijn missie voor deze planeet echt betekent.

De tafels van de geldwisselaars omkeren
Begrijpen jullie niet dat de boodschap van Jezus in wezen de erkenning is dat jij – en ik bedoel hier ieder menselijk wezen mee – een zoon of dochter van God bent? Door bewust op te eisen dat je een zoon of dochter bent, kun je handelen als vertegenwoordiger van God, als verlengstuk van God. Je kunt handelen als de ultieme spirituele strijder om de tafels van de geldwisselaars om te keren die mijn Vaders huis tot een dievenhol hebben gemaakt en die de ziel van mijn zonen en dochters stelen.

Zien jullie niet in dat dit al duizenden jaren aan de gang is en dat mijn Zoon Jezus gekomen is om het tij te keren en hun tafels omver te werpen en de mensen van deze planeet een middel te geven om aan deze mentale, emotionele en spirituele tirannie te ontsnappen waar ze al zo veel duizenden jaren aan onderworpen zijn dat de meeste christenen het niet eens kunnen geloven? Kunnen jullie dan de immense niet tragedie zien dat juist de kerk die bedoeld was een instrument te zijn om jullie ziel te bevrijden, nu veranderd is in een van de meest effectieve instrumenten om jullie ziel tot slaaf te maken, zoals we nu al duizenden jaren lang op deze planeet meemaken?

Is je ziel in levensgevaar?
Ik moet je open en eerlijk zeggen dat als je deze tragedie niet kunt zien, je ziel dan in levensgevaar is. Je ziel is in gevaar. Je ziel loopt gevaar voor het hellevuur. Je bent als iemand die verdrinkt en dat stro vastgrijpt, maar niet de ladder kan zien die door mijn zoon Jezus Christus wordt aangereikt. Je grijpt de strohalm van de verkeerde leringen vast die jullie door de orthodoxe kerken worden aangeboden. En toch zien jullie de ladder van de innerlijke leringen van mijn Zoon niet die jullie nu de afgelopen 2000 jaar is aangereikt en die nog steeds ter beschikking staat aan degenen die bereid zijn tussen de regels door te lezen, hun hart in te gaan en hun intuïtie te gebruiken.

Als je niet de ernst van de grote tragedie kunt inzien die gepresenteerd wordt door de onwaarheid en de hypocrisie die het moderne christendom vertoont, dan moet je wakker worden en je moet NU wakker worden! Ik moet je zeggen dat de spirituele cyclus die ik vandaag initieer, een cyclus van oordelen over deze verkeerde leraren is, deze valse predikers in kerk en staat, maar vooral in het orthodoxe christendom. Hun tijd is voorbij. Hun tijd is voorbij en ik moet je zeggen dat als jij je niet snel van hen losmaakt, je gevaar loopt door hun zinkende schepen naar beneden gezogen te worden. Je loopt het gevaar dat je geloof in God en mijn Zoon Jezus Christus vernietigd wordt. Dit kan gebeuren wanneer je de ontmaskering van hun hypocrisie ziet, de corruptie en de valsheid van deze valse leiders die werkelijk net gewitte graven zijn, maar vol doodsbeenderen.

Er is niet veel tijd meer
O mijn geliefde zonen en dochters, ik spreek jullie streng toe, omdat jullie het op dit moment nodig hebben streng toegesproken te worden. Ik moet jullie zeggen dat er niet veel tijd meer is. Ik moet jullie zeggen dat de tijd komt dat er geen terugkeer meer mogelijk is en dat de dingen moeten gebeuren die mijn Zoon Jezus voorspeld heeft toen hij zei dat als de mensen hun mond houden en weigeren de Christus te beschermen, de stenen het dan wel zouden uitschreeuwen.

Ik moet jullie zeggen dat de tijd snel naderbij komt dat de mensheid, een kritiek aantal mensen, op moet staan om de Christus in zichzelf en in elkaar te beschermen. En als de mensen de Christus in zichzelf niet willen bevestigen, dan moeten de stenen het uitschreeuwen, wat betekent dat de stoffelijke materie zelf, de fysieke planeet zelf, zal opstaan en het zal uitschreeuwen om de Christus te beschermen.

Zien jullie niet in dat het de bedoeling was dat jullie spirituele strijders zouden zijn die de tafels van de geldwisselaars zowel in kerk als staat omver konden werpen? Als jullie niet opstaan en het pad van persoonlijk Christusschap nastreven, waardoor jullie die spirituele strijders in actie kunnen worden, dan kan ik jullie zeggen dat Moeder Aarde zelf, de Moeder Aarde die alleen maar een verlengstuk van mijn eigen lichaam en bloed is, zal opstaan. Als jullie niet opstaan om de tafels van de geldwisselaars omver te werpen, dan zal Moeder Aarde zelf die tafels omverwerpen en dit zul je zien in de vorm van natuurrampen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.