De katholieke kerk moet veranderen of ten onder gaan

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 april 2005

En zo zie je dat planeet aarde een hoek is omgegaan. De tijd en de spirituele cycli gaan door en als je eerlijk tegen jezelf bent, weet je, ergens diep in je wezen, dat de tijd niet heeft stilgestaan, dat de cycli veranderd zijn, dat de dingen niet hetzelfde kunnen blijven – zelfs niet binnen de katholieke kerk.

Je moet weten dat ik, Maria, deze kerk graag met de tijd mee wil zien gaan en een levende, krachtige kerk worden die in de spirituele behoeften van vele zoekers van deze tijd kan voorzien. De kerk kan en zal echter niet veranderen, tenzij een kritieke massa katholieken besluit dat zij niet meer blindelings loyaal blijven aan die kerk en doctrines in de buitenwereld. In plaats daarvan zullen ze hun loyaliteit op een hoger plan brengen en zij zullen op zoek gaan naar de waarheid van Christus en aan die waarheid en enkel die waarheid loyaal zijn.

Dit is een ontwikkeling die van onderaf moet komen, omdat jij wel ziet, als je bereid bent naar de geschiedenis te kijken, dat revolutionaire veranderingen zelden, of nooit, van bovenaf tot stand zijn gekomen. Dat komt enkel door druk van onderaf waardoor degenen die in een leiderspositie verkeerden, uiteindelijk beseffen dat zij, óf moesten veranderen, óf hun positie verliezen.

En zo zie je dat zelfs de katholieke kerk een hiërarchie heeft die getrouw het voortbestaan van de kerk in de buitenwereld en hun eigen positie in die kerk in stand wil houden. Zij verkeren natuurlijk in dezelfde positie als degenen in de joodse religie die zich door Jezus bedreigd voelden toen hij een waarheid bracht die hoger was dan de geschreven doctrine van de oude religie. En dus is de vraag simpel. Jullie weten uit de Bijbel dat de leiders van de joodse religie 2000 jaar geleden besloten de levende Christus te doden in plaats van hem als de Verlosser en Messias te accepteren. En dus is de vraag vandaag de dag, of het leiderschap van de katholieke kerk bereid is de levende Christus te accepteren, of dat zij zullen proberen hem en zijn ware leringen in deze tijd te doden.

En die levende Christus is niet alleen de Christus van Jezus die door dezelfde boodschapper spreekt die ik gebruik om deze boodschap te brengen. Het is natuurlijk de levende Christus binnenin veel mensen overal ter wereld, met inbegrip van veel mensen die binnen de katholieke kerk werkzaam zijn en die haar trachten te hervormen, omdat zij weten dat zij moet hervormen of anders ten onder gaat.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.