Het uur van beslissen in de katholieke kerk

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 april 2005

Ik ben inderdaad Maria, jullie Moeder, en ik kom op de avond van het heengaan van de paus. Ik kom echter om 11.00 ’s avonds (Oostelijke Standaardtijd) om te symboliseren dat het inderdaad te elfder ure voor de katholieke kerk is. Het uur dat deze kerk een keuze moet maken om erop of eronder te gaan, omdat ze niet langer lauwwarm kan blijven voor de waarheid van Christus.

Ik besef dat veel katholieken overal ter wereld rouwen om het heengaan van hun geliefde paus. Mijn Moederhart zou graag willen reiken naar die vele mensen om hen op dit donkere uur, dit uur van angst, onzekerheid, leed en verdriet te troosten. Jullie moeten echter begrijpen dat het mededogen dat ik als een opgevaren wezen voel, geen menselijk mededogen, geen menselijk medeleven is. Ik ben hier niet om te troosten zonder mensen te helpen om te veranderen.

Ik ben hier om voor goddelijk mededogen te zorgen dat erop gericht is mensen boven de bewustzijnsstaat te verheffen waarin zij verdriet voelen. En dus kom ik om te bezielen, ik kom hen wekken die oren hebben om te horen, die bereid zijn de ware boodschap te horen van wat de Moeder van God over de katholieke kerk tegen de katholieken te zeggen heeft, op dit donkere uur, dit cruciale tijdstip dat een ommezwaai voor de katholieke kerk wordt.

En of het een ommezwaai ten goede wordt of een ommezwaai naar de duisternis, staat nog te bezien. En de uitkomst hiervan wordt niet bepaald door wie tot paus gekozen wordt, niet door één persoon, zelfs geen groep kardinalen in Rome; het zal worden bepaald door een kritieke massa katholieken over de hele wereld en wat zij besluiten te doen vanwege de kans die hen op dit moment geboden wordt.

Veel katholieken zitten dicht bij de waarheid
En dus kom ik jullie een realistische inschatting geven van de moeilijkheid waar ik mee te maken heb en waar andere geascendeerde meesters mee te maken hebben, wanneer wij de mensheid proberen voor te lichten. Ik zou jullie graag meenemen op een reisje met mij door je verbeelding. Ik zou graag willen dat jij je voorstelt dat jij hier in de hemel bent, op de aarde neerkijkt en de bewustzijnsstaat van de meeste katholieken overal ter wereld in ogenschouw neemt.

De meeste katholieken beseffen op een bepaald niveau van hun wezen, dat de tijden veranderd zijn, dat de samenleving veranderd is. En op veel manieren zijn veel van de gewoontes, tradities en overtuigingen in de kerk, die zij als de ware kerk van Christus beschouwen, niet met hun tijd meegegaan. Veel van deze katholieken zijn opgegroeid met vragen over God en Christus die nooit in officiële doctrines beantwoord zijn. Sommigen hebben ergens anders naar antwoorden gezocht, terwijl anderen gewoon gestopt zijn met vragen te stellen. Velen hebben een loyaliteitsgevoel naar de kerk in de buitenwereld en hebben het idee dat zij om loyaal naar de Kerk toe te blijven, hun geest voor elke overweging moeten afsluiten die niet in een doctrine uitgelegd kan worden. Het is alsof deze mensen het gevoel hebben dat loyaliteit aan de geschreven doctrine belangrijker is dan de waarheid in hun innerlijk.

Maar als je naar het voorbeeld kijkt dat mijn geliefde Jezus gesteld heeft, dan zou je iemand zien die zich zijn hele leven aan de waarheid heeft gewijd en niet bereid was concessies aan de waarheid te doen om mensen tevreden te stellen of zijn dagelijkse bewustzijn en ego te tevreden te stellen. En dát voorbeeld zou je moeten opvolgen, zodat jouw eigen ego of een ander menselijk wezen of instituut niet tussen jou en de ontdekking van de waarheid in komt te staan, de waarheid van Christus die je van alle menselijke beperkingen en ketenen bevrijdt.

De kwestie waar de meeste katholieken tegenwoordig mee te maken krijgen, is dezelfde vraag die door de eeuwen heen de aandacht van mensen heeft opgeëist: “Wil jij de waarheid of wil jij in die toestand van illusie, verwarring en duisternis blijven?” Dit is de vraag die Jezus – al of niet uitgesproken – aan iedereen heeft gesteld die hij 2000 jaar geleden ontmoette. Zij stonden allemaal voor de noodzaak om de waarheid, die Jezus belichaamde, aan te nemen of af te wijzen.

Openstaan voor ideeën buiten doctrines om
De vraag blijft tegenwoordig: “Neem je de waarheid van Christus aan of wijs je die af?” Ik vraag jullie te bedenken dat ik, Maria, al heel lang op diverse manieren met katholieken gewerkt heb. Jullie hebben verschijningen gezien, jullie hebben boodschappen gehoord, jullie hebben tranen uit beelden zien vloeien en jullie hebben diverse wonderen gezien die door de zon werden uitgevoerd. Ik zou jullie echter willen laten overwegen waarom ik op die manieren verschenen ben en waarom ik vaak boodschappen heb gegeven die heel simpel zijn, bijna op het simplistische af.

De reden hiervoor is dat zoveel katholieken hun geest hebben afgesloten voor alles wat buiten de officiële doctrines van de kerk in de buitenwereld valt. En daarom zou jij je misschien eens kunnen afvragen hoe ik, Maria, ooit mensen uit de droom zou kunnen helpen. Hoe kan ik ooit de waarheid tot de katholieken laten doordringen, die hen zou bevrijden? En het trieste feit doet zich voor dat ik heel weinig opties heb om katholieken wakker te schudden, omdat veel van hen bang zijn een waarheid te vinden die misschien buiten de geschreven doctrine valt. Hun eerste en belangrijkste zorg is niet de waarheid te kennen die hen zal bevrijden. Hun eerste en belangrijkste zorg is dat elk idee dat zij tegenkomen in overeenstemming met de geschreven doctrine van de kerk in de buitenwereld moet zijn.

En hoe kon ik dan ooit op een manier verschijnen die niet overeenkomt met de maatstaven van de kerk in de buitenwereld? En hoe zou ik dan ooit in één van die verschijningen, die door de Kerk erkend zijn, iets kunnen zeggen, dat niet door de kerk werd goedgekeurd? Zie je, ik ben een spiritueel wezen en ik ken de waarheid van Christus en het wezen van God. Ik verlang er zeer naar die waarheid en het wezen aan allen te geven die mij vereren, hetzij katholiek of iets anders. Maar hoe kan ik die waarheid doorgeven als alles wat jullie willen horen overeen moet komen met een geschreven doctrine, vooral als die doctrine niet helemaal met de waarheid overeenkomt?

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.