Kan de katholieke kerk zich herstellen?

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 november 2003

De laatste eeuw ben ik vele keren verschenen en ik ben hoofdzakelijk aan mensen verschenen met een katholieke achtergrond. Dat kwam omdat ik hoopte dat de katholieke kerk in ere hersteld zou kunnen worden en het instrument kon worden om de ware innerlijke boodschap van mijn Zoon Jezus Christus in ere te herstellen.

Ik moet je zeggen dat de kerk tot dusver geen openheid en geen bereidheid heeft getoond naar het verleden te kijken, de doos van Pandora met de daden van de katholieke kerk in het verleden te openen. Zelfs al is het bewustzijn van de mensheid naar een veel hoger niveau gestegen dan 2000 jaar geleden, de huidige leiders van de katholieke kerk zijn te star en arrogant om de vuile was van deze organisatie buiten te hangen, de archieven van het Vaticaan te openen en de ware leringen van mijn Zoon terug te halen.

Ik moet je dus zeggen dat ik vandaag gekomen ben als de Moeder die niet de zachtaardige, tedere moeder is zoals velen van jullie mij kennen. Ik kom met de grimmigheid en de felheid van de leeuwin die haar jongen beschermt tegen de hyena’s die ze komen verslinden. Ik kom nu mijn Zoon Jezus Christus en zijn ultieme offer voor de mensheid beschermen en ik kom zijn leringen beschermen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.