De katholieke kerk verspreidt ongelijkheid

Geascendeerde Meester Saint Germain, 12 april 2009

Pas wanneer iedereen weet dat hij of zij rechtstreeks toegang tot God in zichzelf heeft, kan er ware vrijheid en ware gelijkheid zijn. Als de bevolking gelooft dat ze niet rechtstreeks toegang tot God kan krijgen, maar God door een bemiddelaar van buitenaf moet benaderen, nu dan zullen ze onderworpen worden aan de dominantie van die bemiddelaar van buitenaf. En welk instituut dat dan ook maar wordt, dat wel onvermijdelijk wordt overgenomen door de mensen die naar macht streven en dat externe instituut dan gebruiken om de baas te spelen over de mensen, zoals de rooms katholieke kerk – vanaf de stichting door Keizer Constantijn – natuurlijk het instrument moest zijn om de mensen in de macht te krijgen.

Dit moet ingezien worden. Iemand moet uitroepen dat de Paus niets aan heeft en dat het instituut dat hij vertegenwoordigd vanaf het allereerste begin in gebreke bleef, afdwaalde van de echte missie van Christus. Waar zijn de mensen die dat durven roepen? Jullie hebben natuurlijk het potentieel om dat te doen. Zoals sommigen van jullie al gedaan hebben, in ieder geval in je eigen gedachten en bij vrienden. Maar ik zeg je dat het noodzakelijk is dit bewustzijn naar buiten te brengen en niet alleen de katholieke kerk aan te vechten – want we proberen zeker niet alleen de katholieke kerk eruit te halen – maar juist de geïnstitutionaliseerde aard van het christendom – of het nu protestants of katholiek of fundamentalistisch, of hoe je het maar wilt noemen, is.

Kijk juist eens naar het idee dat jullie in zonde geboren zijn en daarom fundamenteel in gebreke blijven vanaf het allereerste begin, fundamenteel anders zijn dan Jezus, die een onbevlekte ontvangenis had. Ik zeg: jullie zijn allemaal onbevlekt ontvangen in de geest van jullie spirituele ouders toen je levensstroom voor de eerste keer naar de aarde afdaalde. Daarom kun je dat geboorterecht weer opeisen en zeggen: “Nee, ik werd niet in zonde geboren. Ik accepteer niet dat ik fundamenteel van Christus verschil.” Want begrijpen jullie niet dat het principe van gelijkheid niet helemaal begrepen of omarmd kan worden zolang in het bewustzijn van de mensen het concept bestaat dat één persoon, zelfs al liep hij op aarde rond in een fysiek lichaam, fundamenteel van alle anderen verschilde?

Juist hier heb je in de christelijke religie een concept dat de hele waarheid over de missie van Christus ondermijnt en juist de hele waarheid over het ware principe van gelijkheid dat alle mensen, alle van zichzelf bewuste mensen, alle medescheppers als gelijken in de geest van God geschapen werden. Niet in de zin dat ze precies hetzelfde geschapen zijn, want iedereen is uniek, maar in de zin dat ze van gelijke waarde in de ogen van God zijn. Of zouden we zelfs nog verder dan het concept waarde en vergelijking moeten kijken en toegeven dat elke levensstroom uit de onvoorwaardelijke liefde, de onvoorwaardelijke geest van God, werd geschapen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.