De katholieke kerk berust op afgoderij

Geascendeerde Meester Jezus, 11 februari 2010

Geloven jullie serieus dat de prediker die door de heuvels van Galilea zwierf – die zich terugtrok in de heuvels van Galilea om te ontsnappen aan de mentale kaders van de joodse religie – geloven jullie nu serieus dat ik wilde dat zij een mentaal kader zouden vormen van de religie die ik kwam beginnen en een bouwwerk zoals dit creëren, waar absoluut niets van waar is? Niets van dit alles brengt je gedachten, je hart, bij God. Het brengt je bij een door mensen gemaakt beeld. Een gesneden beeld, een afgod.

En dat is precies het hele idee en bewustzijn achter dit bouwwerk: iets creëren dat je aandacht hier op aarde bezig houdt, je een ritueel verschaft, jou een structuur geeft die je aandacht afleidt van het enige waar je het koninkrijk van God kan vinden, het koninkrijk van God binnenin jou, de opening in jouw eigen hart, waar je niet heen mag. Want jij moet je aan de regels in de buitenwereld van het bouwwerk houden dat opgezet is door deze organisatie die beweert dat het de enige ware kerk is die mij op aarde vertegenwoordigt. Maar die vertegenwoordigt niets meer dan de onwil van de mensen om hun sterfelijke leven op te geven voor de waarheid van Christus. Ze proberen hun leven te redden; ze zijn niet bereid om hun leven omwille van mij op te geven. En daardoor, zoals ik al eerder gezegd heb, moeten degenen die mij bij de mensen verloochenen, mij bij de Vader verloochenen.

Niet dat ik hen verloochen of dat ik hen wil verloochenen, maar dat degenen die het Christuslicht niet geïnternaliseerd hebben – die niet hun ego en hun menselijke bewustzijn hebben opgegeven – welnu, vanzelfsprekend kunnen zij niet de poort naar de ascensie doorgaan. Want ze kunnen hun gesneden beelden, hun sterfelijke zelfgevoel, niet achterlaten, omdat ze denken dat die op de een of andere manier kunnen worden geperfectioneerd, of die op een of andere manier 2000 jaar geleden al geperfectioneerd werden door het offer van mijn eigen fysieke lichaam aan het kruis. Hoe dit logisch op iemand kan overkomen, is mij een raadsel waardoor ik er zelfs over ga nadenken, hoewel ik precies de vaardigheid van de menselijke geest, het dualiteitsbewustzijn, ken die van iets onlogisch schijnbaar iets logisch te maken.

Desondanks moet jij je eens afvragen wanneer er voldoende mensen zullen ontwaken die veranderingen eisen, die gewoon weigeren die oude doctrines en dogma’s te geloven – en eindelijk zeggen: Laten we eens bekijken waar die vandaan kwamen, laten we eens kijken naar de mensen die erin geslaagd zijn deze giftige ideeën aan de christelijke kerk toe te voegen. En laten we dan ons Christusonderscheid en ons hart gebruiken om vast te stellen wat in overeenstemming is met de visie van Christus en wat niet. En laten we dan beslissen dat we met wortel en al uittrekken wat in gebreke blijft, wat niet in overeenstemming is met waarheid over mijn missie en visie.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.