Christusonderscheid

HOOFDPAGINA

Toen Jezus op aarde was, had hij het vaak over mensen die oren hebben om te horen en ogen om te zien. Hij verwees niet naar de fysieke zintuigen, maar het innerlijke vermogen om onderscheid te maken tussen de illusie van de antichrist en de waarheid van de Christusgeest.

De meeste mensen worden verblind door het bewustzijn van de antichrist of het dualiteitsbewustzijn. Die gemoedstoestand zorgt ervoor dat je alles wat je wilt, kunt rechtvaardigen en dat is de reden dat je ziet dat mensen die duidelijk de geboden van Christus overtreden tegelijkertijd geloven dat dit door Christus wordt goedgekeurd. Dit verklaart waarom de christelijke religie zoveel gewelddaden heeft gepleegd in haar geschiedenis.

Christusonderscheid is een essentiële eigenschap die je moet ontwikkelen op het mystieke pad. Deze sectie bespreekt wat onderscheidingsvermogen is en hoe je dit kunt beginnen te verwerven.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Wij hebben veel illusies geloofd om anderen te kunnen helpen

• Veel spirituele mensen hebben bepaalde dualistische illusies aangenomen om aan anderen te demonstreren dat je die kunt ontstijgen.
• Jij bent meer dan je illusies. Wees bereid om daarnaar te kijken. Wees bereid om naar het Levende Woord te reiken.
• Bestudeer de leringen die er op de wereld zijn, maar het uiterlijke woord zal alleen veranderen als jij daar het Levende Woord van maakt in je hart.
• Het uiterlijke Levende Woord zal je alleen helpen om een innerlijke aha-erlebnis te krijgen,
omdat je ineens van binnenuit weet wat je niet met je gedachten aan de weet kunt komen.

Lees hier meer over.

 

Waarom mensen de balk in hun eigen oog niet zien

• Als je iets bij een ander in het oog ziet, is er maar één reden waarom je dit kunt zien: omdat het ook in jouw bewustzijn bestaat.
• Als er iets is waar jij je altijd aan ergert bij andere mensen, dan komt dat omdat jij door een bepaald filter naar de wereld kijkt.
• De reden dat je bepaalde fouten bij anderen ziet, is dat je dat door een filter bekijkt.
• Jouw filter weerhoudt jou ervan om het koninkrijk der hemelen in te gaan.

Lees hier meer over.

 

Ga op zoek naar jouw eigen filter

• Wanneer je beseft dat jij de wereld bekijkt door een filter, kun je dit gaan onderzoeken.
• Wanneer jij je openstelt, zal het Woord je laten zien dat jouw filter niet juist is.
• Christus komt om iedereen weer met het Levende Woord in contact te brengen.
• De Trooster is het Levende Woord in je eigen hart, jouw Christuszelf, dat je het innerlijke Woord geeft dat het inzicht in je ontsluit dat woorden te boven gaat.

Lees hier meer over.

 

Je kunt de waarheid van Christus niet met het intellect begrijpen

• Je kunt de Christuswaarheid niet in je oude geloofssysteem passen.
• Als je dat probeert, zul je zelfs meer in de illusie komen vast te zitten, net zoals de Schriftgeleerden en farizeeërs bij Jezus probeerden.
• Je moet Jezus niet meer afwijzen op grond van leringen in de buitenwereld en Christus in je hart accepteren.

Lees hier meer over.

 

Het overwinnen van het grijze gebied

• Er bestaat een tussenfase, waarin je op innerlijk niveau er klaar voor bent, maar dat je dagelijkse denkgeest het nog niet heeft (h)erkend.
• De meesters willen dat de mensen wakker worden, maar zij willen hen niet zo abrupt wekken dat zij er kapot van zijn of ervan schrikken.
• De meesters willen ons gevoel van eigenwaarde niet vernietigen, maar zij willen dat wij ons bewust worden van ons potentieel om te veranderen.

Lees hier meer over.

 

Bestaat er een absolute waarheid?

• Er bestaat een droom in religieuze tradities dat men Bijbelboeken of een leer vindt die absoluut te allen tijde en onder alle omstandigheden waar is.
• Jezus heeft ons niet verteld dat wij God moeten aanbidden door middel van Bijbelboeken in de wereld, maar met je innerlijke geest.
• Het Levende Woord komt pas tot leven in jou als je dat tot leven laat komen, het jou laat transformeren.
• Het dagelijkse denken van de mensen biedt weerstand tegen de waarheid en het kan wel even duren om dat te veranderen.
• Wij moeten ons niet laten ontmoedigen, maar het Woord blijven spreken in de mate waarin wij dat kunnen.

Lees hier meer over.

 

Jouw uitdaging bestaat eruit dat je een cultuur vormt zonder normen

• De meeste religieuze en spirituele bewegingen bepalen een maatstaf voor hoe je wordt geacht je te gedragen om gered te worden.
• Er is behoefte aan een omgeving die mensen accepteert zonder normen aan hen op te leggen.
• Christusonderscheid stelt je in staat om te zien wat echt of onecht is.
• De kromme geest brengt ons in de verleiding om ons Christusonderscheid te gebruiken om een maatstaf te stellen waarmee we andere mensen beoordelen.
• Laat mensen op hun huidige bewustzijnsniveau zijn en van daar verder groeien.
• Het Christusonderscheid kan onzuiver worden door de neiging om te oordelen, op grond van de maatstaf van wat normaal is of wat acceptabel is.
• Onderzoek de normen, zodat je niet de normen van je samenleving gelooft zonder dat je ze hebt onderzocht, waardoor je onbewust je Christusonderscheid kleurt.
• Vraag jezelf eens af wat jouw voorwaarden zijn om liefde te uiten.

Lees hier meer over.

 

Opgroeien in een mechanistische samenleving

• Het wordt tijd dat je het juk afwerpt dat het mechanisatiebewustzijn is.
• Jij bent geen robot.
• Begrijp de visie dat jullie verder moeten reiken dan het mechanisatiebewustzijn en creatieve wezens moeten worden.
• Er bestaat op dit moment op deze planeet geen grotere dienstbaarheid dan, geen grotere behoefte aan, mensen die zichzelf niet alleen willen bevrijden, maar zich ook beginnen uit te spreken tegen het mechanisatiebewustzijn.

Lees hier meer over.

 

Hoe je onderscheidingsvermogen krijgt

• Denk er eens over na of er een geest is die je superieur aan anderen laat voelen.
• Jouw gehechtheid aan de verlangens van je ego zorgt ervoor dat jij gevoelig bent voor lagere geesten.
• Veel mensen hebben bepaalde valse concepten over het spirituele pad, over hun rol op aarde.
• Het verlangen opgeven om God op de allerhoogste manier te dienen is belangrijker dan andere.
• Valse geesten zullen je zeggen dat je heel speciaal bent. Echte geesten zullen je zeggen dat je één bent met al het leven.

Lees hier meer over.

 

De leiding van Saint Germain aan de mensen bij wie het aan Christusonderscheid ontbreekt

• De leiding van geascendeerde meesters is altijd onderhevig aan de Wet van Vrije Wil en dat houdt in dat iemand alleen kan ontvangen waar zijn geest voor open staat.
• Bevooroordeelde meningen blokkeren ons vermogen om Goddelijke leiding te ontvangen.
• Wat Saint Germain al bereikt heeft en het momentum dat hij heeft, hebben het potentieel om goed te maken waar het mensen die zijn geïncarneerd nog aan ontbreekt.

Lees hier meer over.

 

De echte God beoordeelt jou niet

• Mensen hebben het beeld van een boze en oordelende God geschapen, maar zij willen ook denken dat God goed is.
• Zij denken dat God hen straft wanneer er slechte dingen gebeuren.
• Het Christusbewustzijn is Eén. Het is de bedoeling dat het alle van zichzelf bewuste wezens met vrije wil in staat stelt om ruimschoots met hun vrije wil te experimenteren.
• Hoe ver we ook naar een lagere bewustzijnsstaat zijn afgedaald, wij kunnen op elk willekeurig moment naar de Christus reiken.
• De Christus zal ons helpen om ons te bevrijden van de beperkende bewustzijnsstaat.
• Christus oordeelt niet op de manier waarop menselijke wezens oordelen.

Lees hier meer over.

 

Een innerlijk referentiekader

• Als je niet in jezelf met eenzijn experimenteert, kun je niet helemaal te weten komen dat het eenzijn de onderliggende waarheid is.
• Wanneer je dit stevige innerlijke referentiekader niet hebt, staat je geest open voor een referentiekader in de buitenwereld wat je vervolgens aan jezelf aan het twijfelen kan brengen.
• Het Petrusbewustzijn vertegenwoordigt het verlangen naar een uiterlijk referentiekader dat je niet wilt opgeven ook al sta je oog in oog met de Levende Christus.

Lees hier meer over.

 

De allergrootste waarheid is dat wij één zijn

• Als je denkt dat je de allerhoogste waarheid hebt gevonden, dan accelereer je niet.
• Je gebruikt de uiterlijke lering om een mentaal kader te vormen, of een wapen om tegen anderen te gebruiken vanwege het egoïstische verlangen om jezelf te verheffen ten opzichte van anderen.
• De allerhoogste waarheid is dat al het leven één is en dat God de Schepper wil dat al het leven groeit, en transcendeert, en weer één wordt.
• De allerhoogste waarheid kun je niet in woorden vatten.
• Woorden hebben verschillende betekenissen en je kunt woorden altijd verdraaien en veranderen om alles te rechtvaardigen wat je wilt rechtvaardigen.
• De absolute waarheid en de heersende waarheid bestaan allebei.

Lees hier meer over.

 

De werkelijkheidssimulator op aarde

• De aarde is een waarheidssimulator.
• Het Ma-terlicht zal elke vorm aannemen die je erop projecteert om je de ervaring te geven die je zei dat je wilde.
• Je gelooft dat dit een echte wereld is en niet het gevolg van je bewustzijnsstaat. Jouw bewustzijnsstaat kan hier niets aan doen.
• Jezus wil ons helpen om te ontwaken uit deze illusie, zodat wij de macht kunnen terugpakken om onze omstandigheden te veranderen.
• Wij moeten ons reactiepatroon onderzoeken en het mentale kader achter ons durven te laten.

Lees hier meer over.

 

Hoe je twijfel overwint

• Het doel van de gevallen wezens die tegen God rebelleerden, is zij jou te vergiftigen met twijfel.
• Het Christuslicht heeft het potentieel om op te stijgen en de ketenen van het gevallen bewustzijn af te werpen.
• Hoe kun je er zeker van zijn dat het Christuslicht je geneest wanneer je alles bekijkt door het filter van het bewustzijn van de antichrist?
• De enige uitweg is dat je het Christuslicht in jou ervaart.
• Uit de geest stappen die op een draaimolen lijkt.
• De beperkingen kennen van de geest en de illusie loslaten dat jij problemen moet oplossen.

Lees hier meer over.

 

De niet gestelde vragen stellen

• Het Christusonderscheid stelt je in staat om vragen te stellen die de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen.
• Je kunt vragen stellen die mensen helpen wakker te worden uit het bewustzijn van gescheidenheid.

Lees hier meer over.