Hoe je twijfel overwint

Geascendeerde Meester Heer Maitreya, 27 augustus 2012

Het Christuslicht is het geneesmiddel, daar ben ik zeker van, maar ben jij er net zo zeker van? De meeste mensen niet om de eenvoudige reden dat het doel van de gevallen wezens die tegen God in opstand kwamen en het kromme bewustzijn belichaamden, is jou tegen jezelf te verdelen met het gif dat twijfel is. Je betwijfelt of het Christuslicht wel echt het geneesmiddel is dat alle kwalen op aarde kan genezen.

Het Christuslicht is overal en in iedereen. Zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd. Het Christuslicht heeft dus het potentieel om op te staan en de ketenen van het gevallen bewustzijn af te werpen. Maar om dit in jou te laten gebeuren, moet je er wel zeker van zijn, zoals Jezus er zeker van was toen hij de zieken genas, de doden opwekte, de kwade geesten uitwierp, over het water liep, het water in wijn veranderde en die andere kunststukken verrichtte die demonstreerden dat het Christuslicht meester is over de materie, omdat de materie uit het Christuslicht wordt gemaakt. Wat van Christuslicht wordt gemaakt, kan zich uit elke lagere manifestatie accelereren en een matrix manifesteren die door de heilige geometrie van de Christusgeest ontstaat.

Het Christuslicht in jou kan de ketenen van het menselijke bewustzijn afwerpen, en het gevallen bewustzijn, en het ego-bewustzijn, en alle andere bewustzijnsvormen die op aarde bestaan. Maar dat kan alleen maar als je er zeker van bent, en dat is natuurlijk het existentiële probleem, zoals ze zeggen. Want hoe kun je er zeker van zijn dat het Christuslicht het geneesmiddel is wanneer je alles door een filter bekijkt dat door het bewustzijn van de antichrist wordt gekleurd – het bewustzijn van verdeeldheid en gescheidenheid.

Ah, heel veel mensen hebben naar de Christus gekeken door dat filter en een beeld van Christus gekregen dat niets met de ware Christus te maken heeft, zoals de ontwikkeling van het christelijke geloof zo duidelijk kan getuigen, en zelfs de bereidheid heeft om in naam van Christus te doden. Die zou haar eigen leden doden en martelen in naam van Christus die, zoals Jezus zei, alleen maar het effect had dat de ziel zich splitste.

Beseffen jullie dat juist de kerk die beweerde dat ze Jezus op aarde vertegenwoordigde, zich schuldig maakte aan talloze moorden en martelingen die de ziel splitsen? En zij dachten dat zij dat in naam van Christus deden. Hoe kun je er zo zeker van zijn dat het Christuslicht het geneesmiddel is wanneer je het Christuslicht niet zuiver, maar slechts een luchtspiegeling ziet? Je ziet dat er zich iets achter het gordijn beweegt, zoals in die theaters met een wit laken en licht erachter en de schaduwen van poppen zich daarachter bewegen. Je ziet door een spaarzaam verlicht glas. Hoe kun je er ooit zeker van zijn?

Het Christuslicht ervaren
Er bestaat een algemeen misverstand onder veel spirituele studenten dat wij, de geascendeerde meesters, proberen de allerhoogste lering uit te brengen, maar geen enkele lering die in woorden wordt geformuleerd, kan je ervan verzekeren. Want elke lering in woorden kan door een valse lering worden tegengesproken die in woorden wordt geformuleerd. Dus kan de kromme geest twijfel zaaien over elke lering, zoals de illustratie van de slang zelfs kan getuigen toen hij er maar één woord aan hoefde toe te voegen “gij zult zeker niet sterven” en toen ontstond er twijfel.

Zij was er niet zeker van, omdat zij niet geloofde dat zij ‘zeker’ zou sterven. Dus wat is de sleutel? Hoe kun jij er zeker van zijn? Alleen wanneer je het Christuslicht ervaart. En in het begin kun je het niet binnenin jou ervaren, dus moet je het in iemand anders ervaren, iemand die het belichaamt en er de open deur voor wordt.

Daarom is Jezus geïncarneerd, daarom hebben wij op verschillende manieren geprobeerd om de mensen die ervaring met het Christuslicht te geven. Wat je ook door onze dictaten kunt ervaren, maar niet uitsluitend door onze dictaten, want het manifesteert zich op vele manieren en die zijn niet allemaal openlijk spiritueel of door spirituele goeroes of leringen gegeven. Je kunt mensen in schijnbaar gewone situaties in het leven tegenkomen die in ieder geval tijdelijk de open deur voor een uitdrukkingsvorm van het Christuslicht kunnen zijn.

Dan is jouw taak om dat Christuslicht op te nemen, het in jouw wezen te accepteren en het te blijven gebruiken als referentiekader wanneer je het gevallen bewustzijn tegenkomt, zodat je naar dat eenzijn wordt teruggetrokken, op zoek naar eenzijn met het licht. Dan kun je geleidelijk aan de stuwkracht opbouwen die je op dat punt brengt waar je het wel zeker weet. Je hoeft niet eens te verklaren dat je er zeker van bent, want je weet van binnen dat je er zeker van bent en dat je op de rots van Christus staat. Je kunt niet door de regen en de wind van het gevallen bewustzijn of de subtiele verzoekingen van de slang worden neergehaald.

Je blijft vooruitgaan volgens jouw visie, want jij hebt, zoals Moeder Maria zei, jouw onschuld weer terug gekregen en opgeëist, jouw innerlijke gevoel van wat de Christuswaarheid is die niet afhangt van iets in de buitenwereld, waaronder een lering in de buitenwereld, of een religie, of wetenschap, of de filosofie van een politieke partij. Niets op deze wereld kan je ervan verzekeren. Kijk eens naar degenen die een religie tot die allerhoogste status hebben proberen te verheffen en zie wat het hen heeft opgeleverd.

Wanneer je gedachten rondtollen
Laat me jullie het effect uitleggen van waar de andere meesters over hebben gesproken: het gevallen bewustzijn in jouw wezen. Woorden kunnen worden gebruikt om voor of tegen een willekeurig punt te argumenteren. Wanneer jij je op woorden richt in plaats van het Woord, raak je verdeeld. Het vermogen van jouw geest dat met woorden te maken heeft, is de analytische, intellectuele, lineaire geest. Die gebruikt woorden om onderscheid te maken tussen diverse vormen in de wereld van vorm. Dit is helemaal legitiem, maar de kromme geest maakt misbruik van deze nuttige vaardigheid en maakt er een valkuil van.

Hoe weet je of je door het gevallen bewustzijn wordt beïnvloed? Door jezelf te observeren en te zien hoe vaak jij in situaties belandt waarin je geest maar blijft doorgaan en doorgaan: voor iets; tegen iets; ik had dit niet moeten doen; ik had dat moeten zeggen in plaats van wat ik heb gezegd; hij heeft iets verkeerd gedaan; en die heeft dat gezegd; deze lering klopt niet.

Je probeert woorden te gebruiken om argumenten voor of tegen iets te vinden. Dit is het effect dat de kromme geest heeft. Het veroorzaakt twijfel en jij zoekt als een gek je geest af naar het allerbeste argument waar niemand tegenop kan, dat niemand kan afwijzen, dat niemand aan kan betwijfelen. Degenen onder jullie die geïncarneerd zijn in een sfeer die zo dicht is als planeet aarde, weten dat het heel verleidelijk is, jou in verzoeking brengt, dat als jij een of andere superieure lering hebt, als jij het Christuslicht hebt, als je een band met de geascendeerde meesters hebt, in staat moet zijn om met het allerbeste argument aan te komen. Maar dat kan niet in woorden.

Er bestaat geen allerbeste argument. Er is geen allerhoogste lering. Het Christuslicht is het geneesmiddel. Wanneer jij in het Christuslicht staat, het Christuslicht ervaart, wanneer het Christuslicht jouw referentiekader is, ben je er zeker van dat dit de waarheid is. Je bent er ook zeker van dat met welk argument iemand ook aankomt, voor of tegen een bepaald punt, het niet de allerhoogste waarheid is, want niets dat in woorden wordt uitgedrukt, kan de allerhoogste waarheid zijn.

Als je zekerheid probeert te zoeken in woorden, ben je nooit ergens zeker van. Alleen het licht maakt je zeker. Enkel door eenzijn, door het licht te ervaren, weet je zeker wat waar is, wat echt is, wat licht is en wat niet licht is.

Er zijn geen problemen die je moet oplossen
Wees bereid om jezelf te observeren en te zien wanneer de geest deze lussen gaat maken en wanneer de geest jou een probleem presenteert en erop projecteert dat jij dat moet oplossen. Er is geen probleem op aarde dat met de analytische geest kan worden opgelost. Dit is één van de leugens die de de gevallen wezens hebben geprojecteerd, zwaar versterkt door de moderne wetenschap, maar al heel lang bestaand voor de wetenschap het scenario op aarde betrad.

Woorden kunnen geen problemen, of conflicten, of onenigheden oplossen, alleen het licht kan de oplossing brengen, alleen het licht kan de oplossing brengen om een eind aan de verwarring te maken. Wat je wel kunt doen, wanneer je merkt dat jouw geest in die eindeloze lussen rondgaat? Nu, je kunt natuurlijk beseffen dat je energie van een lagere vibratie in jouw vier lagere lichamen hebt verzameld en de decreten en middelen die wij hebben gegeven, kunt gebruiken om die te beginnen op te lossen, zodat je het getrek aan je geest vermindert.

Daarnaast kun je een beroep op ons doen, de geascendeerde meesters – Jezus, Moeder Maria, Gabriël, Raphaël, Maitreya, Gautama – elke meester die je aanspreekt, elke meester die je na aan het hart ligt. Doe een beroep op ons om jou te helpen de lussen in je geest te transcenderen, de dolle, analytische geest. Wend je tot ons om uit de lus in je geest, de gesloten val van de geest, de slang die zijn eigen staart inslikt, te stappen opdat je het Christuslicht ervaart dat het geneesmiddel is. Wees dan bereid om jezelf open te stellen, wees bereid verder dan al die uitspraken in woorden te kijken, waar jij van denkt dat het de allerhoogste waarheid of de allerbeste lering is.

Wees bereid naar jezelf te kijken en jezelf te vangen wanneer je ontdekt dat je over een bepaald element van een spirituele lering maar blijft argumenteren. Misschien gebruik je zelfs een lering van een geascendeerde meester om met iemand anders ruzie te maken over een punt dat uiteindelijk niet belangrijk is voor jouw eigen ascensie, maar dat je alleen maar van je ascensie afhoudt, omdat het je vasthoudt in die eindeloze lus van de geest. Wees bereid jezelf te vangen en dan het besluit te nemen: “Ah, de geest doet het weer, maar ik ben niet mijn geest. Ik ben meer en dus richt ik mij tot mij spirituele leraar en zeg:

Toon mij de weg,
Toon me de weg uit de branding
van de eindeloze geest
die nooit vriendelijk kan zijn
opdat ik de waarheid kan vinden
en niet meer blind ben,
verblind door de geest
die nooit verfijnd kan worden
om het Christuslicht te worden dat IK BEN.”

De geest kan niet ascenderen
De geest kan nooit verheven worden, zodat het de hemel kan ingaan. De geest denkt dat hij, als hij een lering kan vinden die het allerbest is, de allerbeste oplossing, dan wel door God wordt geaccepteerd. Maar je komt niet op het bruiloftsfeest tenzij je het bruiloftskleed aandoet en je doet dat bruiloftskleed niet aan met de geest, hoe verfijnd die misschien ook wordt. De Schriftgeleerden en farizeeërs dachten dat hun geleerdheid, hun kennis van de Bijbel, hen in aanmerking liet komen om het koninkrijk in te gaan, en wat zei Jezus: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest, die probeert de onschuld om te brengen, het innerlijke gevoel van eenzijn met Christus, die nooit met de geest tot stand kan komen.”

De geest kan alleen maar met verdeeldheid omgaan, daarom moet hij steeds weer een of ander argument aanvoeren en je kunt het eenzijn met Christus niet aangaan door een andere vorm van leven naar beneden te halen en jezelf te verheffen in vergelijking tot hen. In Christus is iedereen één, want er bestaat geen minder of meer waarde.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.