Jouw uitdaging bestaat eruit dat je een cultuur vormt zonder normen

Geascendeerde Meester Saint Germain (4), 14 juli 2007

Deze denkwijze beïnvloedt zelfs het gebied van religie, in zoverre dat de meeste religies en spirituele bewegingen, zelfs de meeste new agebewegingen, een maatstaf vaststellen voor hoe jij je behoort te gedragen om gered te worden – hoe zij deze verlossing ook definiëren. Dus dit is nog iets waar je opnieuw over moet nadenken, want je krijgt de lering om een geheel nieuwe omgeving te creëren, waardoor iemand, wanneer hij voor de eerste keer bij je komt, niet het gevoel krijgt dat hij in jouw kader moet passen om erbij te mogen. Maar in tegendeel, ze krijgen het gevoel dat ze welkom zijn en geaccepteerd worden zoals ze op dit moment zijn. Omdat jij geen maatstaf hebt voor wat gewoon, liefdevol, is. Want jij hebt de voorwaardelijke liefde getranscendeerd en je bent op het punt gekomen waarop jij onvoorwaardelijke liefde voor al het leven hebt.

De enige manier om onvoorwaardelijke liefde te hebben, is natuurlijk door geen voorwaarden te hebben. Wat inhoudt dat jij geen verwachtingen hebt over hoe mensen zich wel of niet moeten gedragen. Je hebt geen maatstaf voor wat normaal of aanvaardbaar gedrag is.

Ieder mens is – op dit moment – in een bepaalde bewustzijnsstaat. En je weet niet waarom iemand die bewustzijnsstaat heeft. Het kan zijn dat iemand bepaalde keuzes heeft gemaakt die op de dualiteit werden gebaseerd, maar het kan ook zijn dat iemand, die heel erg belast lijkt, in feite iets voor het massabewustzijn op zich heeft genomen en die last voor veel andere mensen draagt, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om vooruitgang te boeken. Je kijkt naar iemand en je accepteert hem zoals hij op dit moment is. En daarom verwelkom jij hen in jouw hart. Je geeft hen onvoorwaardelijke liefde en de acceptatie dat ze welkom zijn zoals ze zijn.

Dan handhaaf jij natuurlijk ook nog het volmaakte concept dat zij alle beperkingen of lasten kunnen transcenderen die zij nu moeten ondergaan. Maar je handhaaft het volmaakte concept niet door in jouw geest een maatstaf te hebben die zegt: “Ah, dit is gewoon voor een spirituele zoeker, en die persoon voldoet niet aan de normen, dus moet ik hem helpen aan die normen te voldoen.” Want opnieuw, er kunnen mensen zijn die omstandigheden op zich hebben genomen die ze de rest van hun leven moeten dragen – en dus is het niet de bedoeling dat een bepaalde omstandigheid wordt geheeld. En dus wordt de vraag dan, kun jij nog steeds onvoorwaardelijk van die persoon houden zonder een norm te hebben over wat er wel of niet zou moeten gebeuren?

In beginsel is iedere religie op deze planeet ten prooi gevallen aan het dualiteitsbewustzijn door een norm vast te stellen voor wat het betekent om lid van die religie te zijn. En daarom voelden zoveel mensen zich niet welkom en geaccepteerd in bepaalde religies. En als je naar de maatschappij van tegenwoordig kijkt, zie je dat er heel veel mensen zijn die de religie de rug hebben toegekeerd – of het nu een specifieke religie is, of zelfs alle religies – juist omdat zij zich daar niet welkom voelen. Dit kwam niet beslist omdat er niets mis was met de gemoedsrust van deze mensen. In feite hadden in vele gevallen die mensen de innerlijke afstemming om te weten dat de religie, de oude veroordelende denkwijze, in het Aquariustijdperk ook moet transcenderen.

Gebruik spirituele verworvenheden niet als maatstaf om anderen te beoordelen
Hier is nog een concept waar jullie over moeten nadenken. Ik heb gesproken over de noodzaak om Christusonderscheid te krijgen en wanneer jij onderscheid maakt, maak je onderscheid tussen wat echt en onecht is. Maar ik moet zeggen dat het mogelijk is dat zelfs mensen die enig Christusonderscheid hebben verworven, ten prooi vallen aan de heel subtiele verzoekingen van de kromme geest door het Christusonderscheid te gebruiken om een maatstaf vast te stellen waarmee jij andere mensen beoordeelt. Heeft Christus niet gezegd: “Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld worde,” mijn geliefden? En de reden is, zoals wij al eerder hebben uitgelegd, dat wij jullie niet beoordelen, jullie beoordelen jezelf. En de manier waarop jij andere mensen beoordeelt, is een weerspiegeling van jouw bewustzijnsstaat – en dat is de bewustzijnsstaat die jij ook gebruikt om jezelf te beoordelen, zelfs als jij je hier niet bewust van gewaar bent.

Ik breng onder jouw aandacht dat op de lagere niveaus van Christusschap – wanneer jij enig Christusonderscheid begint te krijgen, maar niet de volledige openheid van hart hebt, jij nog niet helemaal onvoorwaardelijke liefde hebt – nu dan is het mogelijk dat het Christusonderscheid wordt bezoedeld door de neiging om te oordelen, gebaseerd op een maatstaf van wat normaal of acceptabel is. En daarom geef ik jullie die lering, zodat je de gelegenheid krijgt om die norm te onderzoeken. En opdat jij niet de normen van jouw samenleving on-onderzocht met jou meedraagt, waardoor jij onbewust jouw Christusonderscheid kleurt met de normen van de maatschappij.

Weten wat onecht en echt is in iemand anders – wanneer je echt weet wat echt is en onecht – zal je boven jouw menselijke oordeel laten uitstijgen – en dit is de reden. Wanneer je echt het verschil ziet tussen wat echt en onecht is, zie je duidelijk wat onecht is in een ander menselijk wezen, maar je kijkt ook verder dan het onechte en ziet de diepere realiteit die misschien verborgen zit achter de uiterlijke persoonlijkheid of het gedrag in de buitenwereld. Wanneer jij ziet wat echt is in een ander menselijk wezen, hoe kun je dan iemand anders beoordelen? Want je weet dan dat die persoon uit dezelfde bron is gekomen waar jij ook uit voortgekomen bent. En daarom is die persoon onderdeel van hetzelfde Lichaam van God waar jij een deel van bent en daarom ben JIJ die persoon.

En wanneer je ziet wat echt is en onecht, zie je aan de uiterlijke verschijnselen voorbij die verschillen en conflicten creëren en je ziet het onderliggende eenzijn van al het leven. En je bevestigt dat eenzijn. En dan kun je waar Maitreya over heeft gesproken, de gemeenschap van het Eenzijn, de Sfeer van Eenzijn, vormen waarmee jij je eenzijn in Christus met andere mensen bevestigt en je wijst nooit iemand af. Maar je geeft hen de keus of zij één willen worden met Christus, of dat ze zich zullen verwijderen, omdat zij dat eenzijn nog niet aankunnen. Ze hebben nog wat meer tijd nodig om gescheidenheid en dualiteit te ervaren tot ze er uiteindelijk genoeg van krijgen.

Maar je hebt ze in ieder geval de echte keus gegeven door in het Eenzijn te zijn en hen in jouw Eenzijn te verwelkomen, zodat zij kunnen zien dat er een alternatief is voor de gescheidenheid die hen door de maatstaven, de normen, van de maatschappij wordt opgelegd. Want zien jullie niet dat wat normaal gedrag is – wat in jullie huidige maatschappij als normaal gedrag wordt beschouwd – de maatstaf is die geheel op de dualiteit wordt gebaseerd – en daarom de leugen bevestigt dat alle mensen gescheiden wezens zijn en daarom niet één kunnen worden.

Laat de norm niet verhinderen dat jij je licht tot uitdrukking brengt
En onderzoek de norm dus, onderzoek het onbetwistbare, denk het ondenkbare, accepteer wat niet te accepteren valt. Wees wat je niet verondersteld wordt te zijn – durf hier beneden alles te zijn wat jullie boven al zijn. Accepteer een nieuwe norm, die is dat jij een spiritueel wezen bent en dat het normaal en juist is dat jij je spirituele realiteit tot uitdrukking brengt in welke vorm het ook van binnenuit komt. En accepteer dat er geen norm op deze wereld is die jou ervan weerhoudt om jouw spirituele realiteit tot uitdrukking te brengen, zelfs als dat inhoudt dat jij een website maakt of boeken schrijft die een paar mensen laten denken dat jij gek of krankzinnig bent.

Zelfs als het inhoudt dat je op manieren spreekt die andere mensen uitdagen en daarom ervoor zorgen dat er een reactie van hun ego komt – door te zeggen dat er iets aan jou mankeert. Wat hen dan het excuus geeft om jou te negeren, zodat zij niet hoeven te veranderen. Daarbij het feit negerend dat als jij anders kunt zijn, zij ook anders mogen zijn, dus blijven zij zitten waar ze zitten en hoeven dan ze geen verantwoording voor zichzelf te nemen.

Want zien jullie niet dat normaal zijn in jullie maatschappij altijd de behoefte van jou afneemt om verantwoording voor jezelf te nemen, te ontdekken wie jij bent en tot uitdrukking te brengen wie jij bent? Want je hoeft alleen maar gewoon te zijn en met het massabewustzijn mee te gaan. En dit is een heel gemakkelijke en comfortabele manier van leven, want je hoeft niet echt na te denken – want de norm heeft al het denkwerk al voor jou gedaan.

Ik feliciteer jullie met jullie bereidheid om na te denken en onvoorwaardelijk te zijn. En je kunt deze impuls uitbouwen door dit zelfs nog verder te doen en zelfs nog hogere gradaties van onvoorwaardelijkheid te manifesteren. Want hoewel het heel tegenstrijdig kan lijken, zijn er natuurlijk gradaties in onvoorwaardelijkheid in die zin dat hoewel onvoorwaardelijke liefde onvoorwaardelijk is, het mogelijk is dat mensen gedeeltelijk onvoorwaardelijkheid hebben bereikt, maar op een ander gebied nog wel voorwaarden stellen.

Wees bereid om naar jezelf te kijken en te overwegen: “Waar heb ik nog voorwaarden in mijn liefde?” Want ik verzeker je dat als je ziet waar je nog voorwaarden hebt die verhinderen dat jij jouw liefde voor anderen tot uitdrukking brengt, jij ook een voorwaarde vindt die verhindert dat jij Gods liefde voor jou accepteert en er dan voor zorgt dat jij jezelf beoordeelt naar de norm, naar de maatstaf. En dit voorkomt dat jij bent wie jij bent en die overwinning bereikt van hier beneden zijn wat jij boven al bent.

Mijn geliefden, draag dat etiket van NIET gewoon zijn als een eremedaille, want wanneer je het koninkrijk van God binnenin jou zoekt – en wanneer je dat koninkrijk boven alles zoekt wat je op deze wereld ziet – nu dan streef je zeker naar een hogere norm, de norm van uniek in God zijn, zelfs op deze wereld – waar alles erop is gericht dat jij je uniek zijn niet tot uitdrukking brengt, zoals je hebt gezien hoe de krachten waren gericht tegen Jezus en zijn manier om het Christusschap tot uitdrukking te brengen. Maar hij had de moed om te zijn en ik weet dat jullie die moed ook hebben en dus kijk ik naar jullie ZIJN. En dus verzegel ik jullie in mijn liefde met dankbaarheid in het hart van een vader.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.