Opgroeien in een mechanistische samenleving

Geascendeerde Meester Saint Germain, 24 december 2007

Jullie zijn opgevoed in een maatschappij, met een religie, die bijna compleet wordt overspoeld door dit mechanisatiebewustzijn. Maar het wordt tijd dat jullie naar een hoger niveau van inzicht op het spirituele pad gaan. Het wordt tijd dat je een oprechte poging doet, een poging waarin je er alles tegenaan gooit, om dit juk van het mechanisatiebewustzijn van je af te schudden. Het wordt tijd om je mening te geven en te zeggen: “Ik ben geen robot. Ik ben geen mechanisch wezen. Ik ben een zoon of dochter van God. Ik ben een spiritueel wezen. Ik ben een creatief wezen. Ik zie wie IK BEN en ik ben bereid mijn visie te zuiveren, zodat ik de kracht van God vanuit mijn hart niet meer tot uitdrukking breng door de onzuiverheden van het mechanisatiebewustzijn dat mij mijn medescheppende krachten op een manier laat gebruiken die een maatschappij, en een cultuur – en zelfs de natuur – probeert te handhaven in een staat die minder is dan wat feitelijk het potentieel voor de aarde is.”

Dit snijdt de aarde af van de stroom van de Rivier van Leven, die dient om de status-quo te handhaven die een kleine elite de bevolking in hun macht laat houden en deze planeet in een staat van armoede – fysieke, materiële, spirituele, emotionele, mentale armoede – die ervoor zorgt dat de meerderheid van de bevolking op een veel lager materieel en spiritueel niveau zit dan nodig om het mogelijk te maken de illusie te creëren dat de elite boven de mensen verheven is. Hoewel de waarheid is dat de elite armer is dan iedereen die onder hen staat – want zij zitten meer gevangen in het bewustzijn van armoede, het mechanisatiebewustzijn – dan alle andere mensen die door deze blinde leiders worden geleid die echt op de sloot van de dualiteit afgaan, of het nu de sloot aan de ene kant of de sloot aan de andere kant van de weg is.

Jouw visie boven mechanisatie verheffen
Wij hebben jullie leringen gegeven die jullie nodig hebben om deze taak af te maken, vooral in Moeder Maria’s boek, dat gaat over het psychologische niveau en in Maitreya’ s boek dat over het globale niveau van inzicht gaat van wat er op planeet aarde aan de hand is. Jullie hebben de middelen, jullie hebben de leringen. En wat er nog over is, is de visie begrijpen van de noodzaak om voorbij dat mechanisatiebewustzijn te reiken en creatieve wezens te worden – in plaats van die patronen van mechanisatie voort te zetten die al vele levens lang in jullie zijn geprogrammeerd.

Dus doe die poging, wees zo vastberaden dat je nu op dit moment naar die visie reikt. En als je bereid bent om die beslissing te nemen, dan wil ik dat van jullie horen, fysiek uitgesproken. Dus roep mij, Saint Germain, nu aan en vraag mij je te assisteren om jou de visie te tonen van wat er achter de dualiteit zit, wat er achter het mechanisatieconcept zit, zodat ik het gezag kan krijgen om jou die assistentie te verlenen, jou die visie geven die jou bevrijdt van het mechanisatieconcept. (Het gehoor doet aanroepen.)

Nu ik dus het gezag heb gekregen om jullie te assisteren – en het dubbele doel heb bereikt van jullie wekken – zal ik doorgaan met mijn verhandeling. Zie je, de taak waar ik jullie voor vraag om mee aan de slag te gaan, is niet gemakkelijk. Er zijn – eonen lang – maar heel weinig mensen op deze planeet geweest die zich totaal hebben bevrijd van dit mechanisatiebewustzijn. En dus moet je nadenken over de leringen die wij hebben gegeven over hoe jullie allemaal vrijwillig geïncarneerd zijn om bepaalde aspecten van het collectieve bewustzijn aan te nemen. En ik geef jullie nu het inzicht dat wat jij op je hebt genomen, een bepaald aspect van het mechanisatiebewustzijn is. Want echt, er is geen andere bewustzijnsstaat op aarde dan het mechanisatiebewustzijn en het Christusbewustzijn, het creatieve bewustzijn.

Wanneer je dit globale inzicht hebt, zal het gemakkelijker voor jou worden om meer inzicht te krijgen in het bepaalde aspect van het mechanisatiebewustzijn dat jij op je hebt genomen. En wanneer je, bij wijze van spreken, de mechaniek van het mechanisatiebewustzijn begint te begrijpen, zul je in staat zijn het op elk aspect van je persoonlijke situatie, elk willekeurig aspect van de maatschappij, toe te passen.

Je kunt geen grotere dienst bewijzen; er is op dit moment nergens meer behoefte aan op planeet aarde dan een paar mensen die zich niet alleen van het mechanisatiebewustzijn hebben bevrijd, maar die beginnen te spreken over het mechanisatiebewustzijn. En aangeven hoe het ieder aspect van de maatschappij heeft beïnvloed en hoe het ervoor heeft gezorgd dat menselijke wezens zichzelf op talloze manieren hebben beperkt. In de allereerste plaats door juist die waarheid te ontkennen dat zij spirituele wezens zijn die de creatieve krachten van God bezitten en daarom in veel gevallen niet een mechanisch instrument nodig hebben om te produceren wat zij op aarde willen.

Dit heeft ieder aspect van de maatschappij beïnvloed, waardoor je bijvoorbeeld nog steeds gelooft dat je om energie te krijgen om jullie auto’s te laten lopen of jullie huizen te verhitten of elektriciteit op te wekken, olie nodig hebt. Welnu, ik zeg je dat als de mensen zich zouden kunnen bevrijden van het concept mechanisatie, zij in staat zouden zijn zich aan te sluiten op een veel grotere bron van energie die olie verouderd zou maken. En dan zou je een staat zien waarin er gratis en onbeperkt grote hoeveelheden energie klaar stond voor creatieve inspanningen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.