De allergrootste waarheid is dat wij één zijn

Geascendeerde Meester Hilarion, 26 november 2011

Want het is geen kwestie van de allerhoogste waarheid vinden – en als jij eenmaal die allerhoogste waarheid hebt gevonden, jij de garantie krijgt dat je naar de hemel gaat. Hoe kom je eigenlijk in de hemel? Welnu, zoals Serapis heeft uitgelegd: door in de ascensiespiraal te komen, de spiraal waarin jij jezelf voortdurend accelereert door je huidige staat te transcenderen. Dus als je denkt dat jij de allerhoogste waarheid hebt gevonden – hetzij in het christendom, het boeddhisme, de islam of een lering van een geascendeerde meester – accelereer je niet.

Want dan gebruik je de leer in de buitenwereld om een kader te vormen, een mentaal kader, of een wapen, om tegen anderen te gebruiken vanwege het egoïstische verlangen om jezelf te verheffen ten opzichte van anderen. ‘De waarheid’ is op aarde zo vaak gebruikt als wapen om agressie ten opzichte van anderen te rechtvaardigen. Maar toch kom je pas uit de kleuterschoolfase op de Vijfde Straal, als je volledig die neiging loslaat om ‘de waarheid’ te gebruiken om anderen naar beneden te halen.

Want wat is de allerhoogste waarheid? Die is dat al het leven één is en dat God de Schepper wil dat al het leven groeit en transcendeert en terugkeert naar het eenzijn. En als je dus vastzit in het idee dat je een waarheid op aarde kunt definiëren en apart zetten van alle andere waarheden, bij wijze van spreken, dan zit jij vast in de overtuiging dat de waarheid relatief is. Je hebt één relatieve waarheid naar de status van het absolute gebracht. Maar toch is de absolute waarheid natuurlijk de Geest van God. De absolute waarheid is dat de hele wereld van differentiatie heel is. En dan één deel absolute waarde te geven, is een fundamenteel verkeerd inzicht in de hele aard van de gedifferentieerde wereld.

Dit kan alleen maar van jouw ego komen, dat kan alleen maar uit gescheidenheid voortkomen; er is gewoon geen andere verklaring voor, ondanks het feit dat mensen met schijnbare verklaringen of rechtvaardigingen zullen komen.

De waarheid staat boven woorden
Want wat je nog meer moet beseffen op de Vijfde Straal – om uit deze initiële groepen te komen die nog op kleuterschoolniveau zitten – is dat je de allerhoogste waarheid niet in woorden tot uitdrukking kunt brengen. Omdat woorden verschillende betekenissen hebben en daardoor kun je altijd woorden omdraaien en verdraaien om alles te rechtvaardigen wat je wilt rechtvaardigen. En dit is nu juist de initiatie die geïllustreerd wordt met het verhaal van de slang en Eva. Omdat de slang Eva de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad voorhoudt. Dit is natuurlijk, zoals wij al eerder gezegd hebben, de relatieve kennis van twee dualistische polariteiten, die enkel in relatie tot elkaar kunnen bestaan.

De waarheid is pas de waarheid – relatief gesproken – wanneer er een vergissing of leugen tegenover staat. En dan kom je – wanneer je gevangenzit op het niveau van zoeken naar de allerhoogste waarheid en denkt dat je de ultieme waarheid op aarde gevonden hebt – zo gemakkelijk in de verleiding om andere mensen te beoordelen en te proberen hen in jouw macht te krijgen, of als dat niet lukt, te proberen hen te straffen en te vernietigen.

Dit is een patroon dat je heel erg vaak overal ter wereld herhaald ziet. Kijk eens hoe religieuze organisaties, zoals het christendom en de islam hier oorlogen om uitgevochten hebben. Kijk eens hoe twee fragmenten van het christendom, de katholieke en protestante fragmenten, oorlogen over deze kwestie hebben gevoerd. Kijk eens hoe het communisme zichzelf als de allerhoogste waarheid heeft neergezet en opnieuw tegen iedereen ten strijde trok, bereid was om miljoenen mensen te doden om hun waarheid als dominant te vestigen.

Er bestaat een absolute waarheid en er is een dominante waarheid. Als je denkt dat jij, zolang jij nog op aarde geïncarneerd bent, de absolute waarheid hebt gevonden, dat als een systeem op deze wereld kan worden gedefinieerd, demonstreer je dat je niet de waarheid over de absolute waarheid hebt gesnapt. Dan ben je eigenlijk niet op een zoektocht naar de absolute waarheid; je bent op een zoektocht naar de dominante waarheid die je kunt gebruiken om anderen te domineren. En dit is natuurlijk de machtsstrijd die je in heel veel religieuze bewegingen, en in politieke bewegingen, en zelfs in de beweging van het materialisme, tegenkomt.

Je komt niet uit de kleuterschoolfase in de retraite op de Vijfde Straal tot je de nutteloosheid ervan inziet om een relatieve waarheid als wapen tegen anderen proberen te gebruiken. En je begrijpt dit wanneer jij je afstemt op het feit dat de absolute waarheid woorden te boven gaat en dat de absolute waarheid is dat al het leven één is en dat God iedereen wil verheffen.

Je kunt niet de leugen geloven dat je Gods werk kunt doen door een ander deel van het leven naar beneden te halen. Je weet dat je enkel Gods werk doet, wanneer je het geheel probeert te verheffen. En daarom kun je misschien wel andere mensen uitdagen, maar je probeert hen niet naar beneden te halen. Want je beseft dat je dan het geheel naar beneden haalt en dat geldt ook voor jouw zelf, jouw grotere zelf.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.