Wij hebben veel illusies geloofd om anderen te kunnen helpen

Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

En wat is er voor nodig om één met het Levende Woord te worden? Welnu, waar Moeder Maria gisteren over sprak, de bereidheid die elementen in jou te zien die niet echt zijn, die niet in overeenstemming met het WOORD zijn, die op een dualistische illusie gebaseerd worden. En vervolgens de bereidheid te zien dat jij deze elementen niet echt bent, hoewel jouw ego misschien gelooft dat jij dat wel bent, je misschien opgevoed bent met de gedachte dat jij dat wel bent. Want hoe zou jij, naarmate je in deze wereld opgroeit – waar zoveel dualiteit is – je niet met bepaalde dualistische illusies kunnen gaan vereenzelvigen?

Dit is natuurlijk. Niemand van ons veroordeelt jou hierom. We weten allemaal wat het is om geïncarneerd te zijn en hoe moeilijk het is. En velen van jullie hebben deze illusies vrijwillig aanvaard. En waarom heb jij die aangenomen? Omdat jij anderen wilde aantonen dat het mogelijk is om totaal in een illusie op te gaan en er toch boven uitstijgen. Dus schiet op en overstijg dit en doe waarvoor je hier bent gekomen. Besef dat je meer bent dan deze illusies. Wees bereid ernaar te kijken. Wees bereid naar het Levende Woord te reiken.

Wij geven jullie het Levende Woord in de buitenwereld, door onze verhandelingen, onze boeken, uit veel verschillende bronnen. En jullie kunnen deze leringen bestuderen, maar het uiterlijke woord zal je enkel veranderen, als jij het het Levende Woord in jouw hart, waarin je het integreert en waar je het ontvangt, door je Christuszelf, tot het innerlijke equivalent van het uiterlijke woord laat worden. Het innerlijke equivalent dat aan jouw specifieke bewustzijn, aan jouw specifieke overtuigingen wordt aangepast. Ieder van jullie die dit hoort zal een enigszins ander perspectief hebben, een enigszins ander inzicht in de woorden die ik spreek. Dat is natuurlijk. Wat jij moet laten gebeuren, is dat het uiterlijke woord dat je hoort een proces in jouw hart op gang brengt, waardoor jij de specifieke woorden ontvangt die jou zullen helpen jouw specifieke illusies op te lossen.

Mijn geliefden, er zijn veel mensen die een ongeveer vergelijkbare illusie hebben, bijvoorbeeld in de christelijke kerken, waar ze denken dat door in uiterlijk opzicht een goed christen te zijn, hun toegang tot de hemel is gegarandeerd. Maar zelfs al zouden er miljoenen mensen zijn die in die zelfde uiterlijke illusie geloven, iedereen heeft toch een beetje een andere manier om het te begrijpen. En daarom moeten ze naar hun eigen woorden zoeken die hen zullen helpen de illusie op te lossen, hen helpen te begrijpen dat het een illusie is en hen eindelijk een licht opgaat en dan zeggen: ”Ah, nu begrijp ik het, nu zie ik het!”

Het Levende Woord, het Levende Woord in de buitenwereld zal je alleen helpen door die innerlijke aha-erlebnis op te wekken, waardoor je ineens van binnenuit ziet wat je niet eerder kon zien en wat je niet met je dagelijkse denkgeest kunt zien. Het is natuurlijk waardevol als je het spirituele pad, en de menselijke psychologie en het ego, intellectueel begrijpt. Maar je kunt een zeer hoog ontwikkeld intellectueel inzicht bezitten, maar wanneer het kwartje niet valt, heb je het nog steeds niet gezien.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.