Ga op zoek naar jouw eigen filter

Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

De sleutel om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan, is een stap achteruit doen en je bewust worden van het filter waar jij de wereld door beziet. Want wanneer jij je bewust wordt van dat filter, kun je het gaan onderzoeken en dan kun je zien dat het filter door bepaalde overtuigingen wordt gevormd. En wanneer je die overtuigingen onder de loep neemt, zie je dat ze niet volledig in overeenstemming zijn met de waarheid van het Levende Woord.

Wanneer je bereid bent jouw filter te zien, het te ontdekken en wanneer je bereid bent naar het Levende Woord te vragen, zul je die aha-erlebnissen krijgen, zul je deze inzichten die jij krijgt – soms op de vreemdste momenten, wanneer je midden in een of andere activiteit zit, of zelfs wanneer je midden in de nacht wakker wordt en plotseling iets begrijpt wat je daarvoor nooit had gesnapt. En ineens zie je dat de overtuigingen die je al heel lang had – de overtuigingen waarvan jij dacht dat ze absoluut waar en noodzakelijk waren – onecht zijn, dat die niet aansluiten bij de werkelijkheid van het WOORD, het Levende Woord, omdat je dat WOORD dan in jouw hart ervaart. En je weet dat je overtuigingen over de buitenwereld niet kloppen, niet de juiste sleutel zijn, dat ze niet de deur naar het Christusbewustzijn zullen openen omdat jij, zoals ik zei, oordeelt naar de schijn in plaats van een rechtvaardig oordeel te vellen.

Dat is de reden dat ik zei dat ik niet gekomen ben om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld gered zou worden, omdat ik iedereen opnieuw in contact wilde brengen met het Levende Woord in hen, wat ik de Pleitbezorger heb genoemd – waarvan ik zei dat ik de Vader hem in mijn naam zou laten sturen en hij zou jullie alles in gedachten aandragen wat ik jullie heb geleerd. En de Pleitbezorger is het Levende Woord in jouw eigen hart, jouw Christuszelf, die je dat innerlijke Woord zal geven dat het begrip voor jou ontsluit, het inzicht dat alle woorden uit de buitenwereld overstijgt.

Het is waar dat ik de komende tien jaar onafgebroken kan blijven praten en jullie zouden hier de hele tijd naar mij kunnen luisteren, toch zou je misschien niet dichter bij dat innerlijke besef komen. Je zou een heel hoog ontwikkeld intellectueel begrip van mijn leringen kunnen hebben, maar totdat je het in jezelf ziet: “Ach, ik ben degene die veranderen moet, ik moet die balk uit mijn eigen oog trekken en dan zal ik het helder zien”, tot dit gebeurt, zit je nog niet echt op het pad dat ik de wereld kwam bieden – het nauwe en smalle pad dat tot het eeuwige leven leidt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.