De werkelijkheidssimulator op aarde

Geascendeerde Meester Jezus, 17 juni 2012

Wat is planeet aarde, mijn geliefden? Sommigen van jullie kennen een oude tv-show die ‘Star Trek’ heette. Enkelen van jullie weten dat er in het ruimteschip de ‘Enterprise’ iets was wat het ‘holodeck’ heette en wanneer je naar het holodeck toeging, simuleerde een computer een totaal kunstmatige omgeving. Zolang jij binnen het holodeck bleef, leek het alsof de omgeving helemaal echt was. Dus planeet aarde is gewoon een werkelijkheidssimulator.

Wij hebben het over de kosmische spiegel gehad. We hebben gezegd dat het Ma-terlicht elke vorm aanneemt die jij erop projecteert en dat is waar. Maar de bedoeling is om je die ervaring te geven die jij hebt gezegd dat jij die wilde, op basis van de mentale beelden die jij in gedachten hebt geformuleerd en op de kosmische spiegel geprojecteerd.

Eén kant van de bedoeling is je die ervaring te geven, jou terug te geven van wat jij uitzendt. Het andere aspect is wat bij jou terugkomt, helemaal echt te laten lijken. Het effect hiervan is dat als jij geen verantwoording neemt voor de impuls die jij hebt uitgezonden – zoals jij niet kunt wanneer je de dualiteit ingaat, wanneer je onder het 48e niveau van bewustzijn gaat – dan geloof jij dat wat jij op aarde meemaakt een wereld is die helemaal echt bestaat die door een of andere bron van buitenaf wordt gecreëerd, of dat nu een God in de hemel is, of natuurlijke processen zijn.

Begrijp je wat ik bedoel? Je gelooft dat deze wereld echt bestaat en daarom kun je geloven dat die niet het gevolg is van jouw bewustzijnsstaat en dat jouw bewustzijnsstaat hier niets aan kan doen. Jij denkt dat je deze omstandigheden in de buitenwereld niet kunt transcenderen, maar dat jij je Geest moet onderwerpen en dat jij je aan de omstandigheden moet aanpassen, in plaats van de heerschappij over de aarde te nemen en jouw potentieel gebruiken om medeschepper te worden.

Ontwaken uit gesimuleerde ervaringen
Je begrijpt dat hier niets mis mee is. Dit is het vergroot uitvoeren van de vrije wil. De vrije wil geeft jou het recht om onder het 48e niveau te zitten. Wanneer jij beneden het 48e bewustzijnsniveau zit, begin je in de illusie te geloven dat de wereld waarin jij leeft de echte wereld is die niet door de bewustzijnsstaat van de mensen kan worden veranderd. Dit is één van de twee soorten ervaringen die een werkelijkheidssimulator jou moet geven.

De eerste ervaring is die van je erin onderdompelen. Jij bent ondergedompeld in de wereld die de werkelijkheidssimulator heeft geschapen en jij gelooft dat het totaal echt is. Je gelooft dat hij macht over je uitoefent, niet alleen fysiek, maar zelfs over jouw Geest zodat jij je eraan moet aanpassen.

Ga eens 2000 jaar terug, toen ik op de aarde rondliep. De overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet werden totaal in beslag genomen door deze onderdompelingservaring. Wat kwam ik aantonen, wat kwam de Boeddha aantonen, wat kwam Padma Sambhava aantonen, wat kwamen alle spirituele mensen aantonen?

Wij kwamen aantonen dat de onderdompelingservaring niet de enige ervaring is die je binnenin de werkelijkheidssimulator die aarde heet, kunt krijgen. De andere vorm van ervaring die jij kunt krijgen is een ervaring van bewustwording, waarbij jij gewekt wordt uit het gevoel dat de wereld waarin jij leeft, echt, niet te veranderen, is. Dan begin je aan het opwaartse pad door door de zeven stralen heen te gaan en geleidelijk aan meesterschap over de zeven soorten van spirituele energie te krijgen die het hele materiële universum vormen. Op het 96e niveau heb je enig meesterschap over de materie verworven, zodat jij niet meer gelooft dat de materie echt bestaat, of dat de materie jouw Geest beheerst.

Wees je bewust van jouw reactiepatronen
Iedereen die hier is, iedereen die dit leest of naar dit dictaat luistert, hebben een omslag gemaakt. Jullie zitten niet meer totaal in die onderdompelingservaring, jullie zijn op een ontwakingsfase overgestapt. Het is slechts een kwestie van hoe veel vorderingen je maakt in het proces die leiden van totale onderdompeling tot totaal ontwaken.

Door je bewust gewaar te worden dat dit het proces is waar jij mee bezig bent, kun jij het zo veel gemakkelijker voor jou maken. Jij kunt beginnen niet alleen naar jouw reacties te kijken, niet alleen naar de overtuigingen te kijken die de grondslag vormen voor die reacties, maar jij kunt je ook gaan afvragen: “Waarom lijkt dit mij allemaal echt toe? Waarom lijkt het alsof een bepaalde situatie macht over mij heeft? Waarom lijkt het echt dat ik van streek raak wanneer mensen bepaalde dingen doen, is dat wel echt nodig? Moet ik wel altijd zo reageren?”

Je kunt met je dagelijkse denkgeest en je dagelijkse wil proberen jezelf te dwingen dat reactiepatroon te veranderen en je kan er ook wel enigszins succes mee hebben. Maar de veel volwassener aanpak is dat jij jezelf vragen blijft stellen tot jij op het punt komt dat er een subtiele verschuiving plaats heeft, en dan lijkt juist die situatie waar jij vroeger op reageerde, jou niet meer echt toe.

Wanneer die jou niet meer echt toe lijkt, heeft die geen macht meer over jou. Begrijp je niet dat wanneer iets echt lijkt, het macht over je heeft. Alleen wat jij denkt dat echt is, zal jou ervan overtuigen dat jij jouw Geest moet aanpassen of beperken om je bij het verschijnsel in de buitenwereld aan te passen. Het is trouwens een heel belangrijke stap om te nemen, om de tijd te nemen naar jouw leven te kijken en te zien wat echt is.

Wat lijkt echt, wat lijkt alsof het macht over mij heeft en daarna jouw overtuigingen gaan onderzoeken die je dat laten geloven. Waarom lijkt het echt?

Durf uit het kader te stappen
Zoals onze andere boodschapper heeft uitgelegd, was zij betrokken bij de bankierswereld, toen zij opgroeide in een communistisch land, waar heel weinig kansen waren om het armoedeniveau te ontstijgen. Toen haar land ineens werd bevrijd van het juk van het communisme, waren er nieuwe kansen. Zij besloot dat zij aan de armoede wilde ontsnappen waarin zij was opgegroeid. Ze maakte een realistische inschatting en besefte dat de enige mogelijkheid om aan die economische armoede te ontsnappen, was door het bedrijfsleven in te gaan en de banken waren de grootste bedrijven in het land.

Dit was de meest realistische kans en een aantal jaren leek het haar echt toe dat zij haar creatieve persoonlijkheid en Geest in dit kader van het bedrijfsleven moest zien in te passen, zoals zovelen van jullie ook hebben gedaan. Toen kwam er een moment waarop het niet meer zo echt, zo belangrijk, toen zij de tegenstellingen begon in te zien, leek. Ze begreep dat het een doodlopende weg was, allemaal een toneelstukje, een verschijnsel en velen van jullie zitten in die zelfde positie of hebben ook dezelfde stappen genomen.

Je was een poos ondergedompeld in bepaalde omstandigheden, maar toen begonnen langzaam van die minimale gedachten je denken binnen te sluipen. Wat ik nu suggereer, is dat als jij je inspant, je kunt gaan inzien dat wat er eigenlijk gebeurt, is dat jij de waarheid over jouw omstandigheden en jouw beperkingen begon te onderzoeken. Als jij je inspant om dit proces te versnellen, kun je tamelijk snel op het punt komen waarop de sluiers naar beneden vallen en je beseft dat jij de kans hebt om uit dit kader te stappen. Je hebt de kans om je creatief te uiten.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.