Een innerlijk referentiekader

Geascendeerde Meester Aartsengel Michaël, 10 juni 2010

Als je niet volledig in jezelf verankerd bent, als jij niet spiritueel in jouw eigen onderhoud kunt voorzien, dan heb je geen referentiekader binnenin jou om te weten te komen wat echt en onecht is, om te weten te komen dat eenzijn echt bestaat. Want als je geen eenzijn binnenin jou ervaart, kun je niet helemaal zeker weten dat eenzijn de onderliggende waarheid is. Je kunt het verstandelijk begrijpen, maar je ‘weet’ het niet door gnosis, door eenzijn tussen het subject en het object, tussen de kenner en het gekende.

En dan, wanneer je niet dit stevige, innerlijke referentiekader hebt, staat je geest open voor een extern referentiekader dat er vervolgens voor zorgt dat jij aan jezelf gaat twijfelen. En door die twijfel sta je dan open voor het gevallen bewustzijn, voor het bewustzijn van gescheidenheid en alle leugens en argumenten en die heel subtiel iedere lering die je eerder gekregen hebt op zijn kop zet. Zodat jij je niet alleen aan het twijfelen laat brengen over de lering, maar in de eerste plaats aan jouw eigen innerlijke vermogen om te weten wat echt en onecht is door te verwijzen naar iets binnenin jou.

Je wordt meegezogen om jouw aandacht te richten op iets wat buiten jou is en dan denk je dat dit externe jouw absolute referentiekader is of zou moeten zijn voor wat echt of onecht is. En zo worden mensen ertoe gebracht om een bepaalde goeroe te volgen of een specifieke lering in de buitenwereld, zoals de katholieke kerk, En dan zie jij, opnieuw, dat het Petrusbewustzijn, dit precies symboliseert: het verlangen naar een referentiekader in de buitenwereld dat je niet wilt opgeven hoewel je oog in oog met de Levende Christus staat. Zelfs als je met de Levende Christus wandelt en spreekt in een vorm die jij kunt zien, zoals Petrus, geef jij dat referentiekader in de buitenwereld niet op, je laat het niet sterven. Je wilt dat de Christus jouw referentiekader goedkeurt, zich eraan conformeert, in jouw mentale kader komt. Dat probeerde Petrus met Jezus te doen, wat de katholieke kerk sindsdien met Jezus, met God, met de Realiteit, probeerde te doen. Dit probeert elk ander systeem op aarde te doen, waaronder het communistische systeem dat jullie kennen als studenten die op een of andere manier door de Sovjet Unie zijn beïnvloed.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.