Je kunt de waarheid van Christus niet met het intellect begrijpen

Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

Zolang jij denkt dat je van God gescheiden bent, kun jij Gods koninkrijk niet binnengaan. Alleen op het moment dat jij die gescheiden identiteit laat sterven – op dat moment zul jij in het koninkrijk zijn. Dit is de waarheid die ik in versluierde parabels vorm moest geven, want de mensen waren er nog niet aan toe om de dieper gaande leringen te begrijpen. Misschien heb jij wel het gevoel dat jij er niet aan toe bent om ze nu te begrijpen. Maar ik zeg je opnieuw dat jouw hart het wel kan begrijpen, als jij ernaar wilt luisteren en het niet met jouw verstand aan de kant schuift. Ik geef jullie nu met opzet een lering die verwarrend kan lijken. En ik doe dit om je intellect in verwarring te brengen. Probeer dit niet met je intellect te begrijpen. Zit hier niet te denken van: “Wat bedoelde hij nou werkelijk? Wat zegt hij nou echt? Hoe kan ik dit bij mijn oude geloofssysteem aanpassen? Hoe kan ik dit in mijn mentale kader passen?”

Dat deden de Schriftgeleerden en farizeeërs. En daarom gebruikten zij altijd hun intellectuele geest, de analytische geest, om het met iets anders te vergelijken. Toen ik voor hen stond en hen het Levende Woord gaf, wilden zij wat ik zei en deed onmiddellijk met iets anders in hun traditie vergelijken. En daarom – vanwege hun gehechtheid aan die traditie – moesten ze mij afwijzen, omdat ik veel te ver ging volgens hun traditie.

Zij gebruikten het excuus dat ik onmogelijk de Messias kon zijn, want als ik God vertegenwoordigde, zou ik natuurlijk binnen de grenzen van het oude woord van God blijven – het woord van God in hun geschriften. Maar zie je, dat woord – op het moment dat het in het fysieke octaaf uitgegeven werd, op het moment dat het opgeschreven werd – op dat moment was het al in het dode woord veranderd. En daarom gebruikten ze het dode woord om het Levende Woord af te wijzen. Je kunt een Bijbelboek gebruiken om jouw hart te openen voor het Levende Woord dat binnenin jou wordt gesproken en veel mensen hebben dit op diverse manieren gedaan. Ik zie voortdurend christenen die de Bijbel bestuderen en die deze aha-erlebnissen hebben waarin zij openstaan voor de Geest. En zij maken wel vorderingen, maar ik zie ook dat die mensen aan bepaalde doctrines gehecht zijn, waarvan zij geloven dat die boven alle twijfel verheven zijn.

Ik kan hen, de Heilige Geest kan hen, inzichten geven, inzichten die binnen de grenzen vallen die zij zichzelf hebben gesteld. Maar als de Heilige Geest hen een inzicht probeert te geven dat die grenzen overschrijdt, dan zullen ze dat als een valse geest beschouwen en afwijzen. Ze zullen mij als de valse Christus beschouwen en afwijzen – zoals ze mij op mijn website afwijzen wanneer ze daar eens opkomen, en ze geconfronteerd worden met het feit dat de Jezus op die website iets zegt dat verder gaat dan de Jezus die zij uit de Bijbel kennen of de Jezus zoals hun voorganger die voor hen interpreteert, door met een traditie te komen die nu exact dezelfde dode traditie is die de Schriftgeleerden en farizeeërs hebben gebruikt om mij af te wijzen. Toch beweren ze dat dit de ware traditie van Christus is. En ze gebruiken hun dode traditie om de Levende Christus opnieuw af te wijzen.

Ah, mijn geliefden, ik loop op mezelf vooruit. Want dit is het onderwerp van mijn volgende verhandeling. En ik zal jullie de tijd geven om deze lezing te verteren, voordat ik met de volgende verder ga. Maar jullie zouden in mijn stem de geestdrift kunnen horen om die lering naar het fysieke octaaf te brengen, waarin de mensen hem kunnen bestuderen. En waar hij – als ze genegen zijn – dat innerlijke besef kan teweegbrengen, dat zij beseffen dat dit precies datgene is wat zij in hun hart altijd al wisten. En dan, omdat ze dat herkennen, omdat ze het horen uitspreken, kunnen zeggen: “Ah, ik kan die bron in de buitenwereld loslaten die de Levende Christus heeft geloochend en nu kan ik accepteren wat ik in mijn hart altijd al heb geweten.” Dus, mijn geliefden, nogmaals, dank voor jullie aandacht totdat ik weer tot jullie spreek, want ik heb nog veel meer met jullie vanuit het diepste van mijn hart te delen.

 

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.