De leiding van Saint Germain aan de mensen bij wie het aan Christusonderscheid ontbreekt

Geascendeerde Meester Saint Germain, 26 september 2008

In de tijd dat deze natie gesticht werd, was er geen kritieke massa mensen met de noodzakelijke hoeveelheid Christusbewustzijn. Zelfs de stichters zelf hadden niet voldoende Christusbewustzijn, zoals een eerlijke bestudering van hun leven onthult. Bijvoorbeeld, de persoon die de Declaration of Independence opschreef en van onvervreemdbare rechten sprak, Thomas Jefferson, was niet bereid zijn comfortabele levensstijl op te geven die werd gebaseerd op slavernij. Mijn punt is dat ik, als geascendeerde meester, toestemming kreeg om mijn eigen spirituele verworvenheden te gebruiken om dit gebrek te compenseren om dit land te laten stichten.

De manier waarop dit werkt, is dat ik mijn Aanwezigheid en mijn Christusonderscheid kan aanwenden voor de zittende regering, zodat de leden ervan, vooral de president, er toegang toe heeft wanneer zij bereid zijn hun geest op mij af te stemmen en naar hogere leiding te zoeken. George Washington bijvoorbeeld bad tijdens de burgeroorlog vaak om Goddelijke leiding en ontving die ook, omdat zijn geest ervoor openstond en hij mijn aanwijzingen begreep. Hetzelfde gold voor Abraham Lincoln en de meeste andere presidenten.

Maar mijn leiding wordt natuurlijk altijd onderworpen aan de Wet van Vrije Wil, wat inhoudt dat iemand slechts kan ontvangen waar zijn of haar geest voor open staat. Dus is het heel goed mogelijk dat iemand bevooroordeelde meningen en overtuigingen kan hebben die hij niet wil onderzoeken of verder wil kijken. En dus kan hij mijn leiding simpelweg niet ontvangen, die natuurlijk niet beperkt wordt door de door mensen gemaakte overtuigingssystemen, maar wordt gegeven vanaf het niveau van mijn geascendeerde bewustzijn – hoewel zich dat enigszins heeft teruggetrokken, maar niet in die mate dat ik compromissen sluit over de principes die ik juist belichaam.

Mijn geliefden, begrijpen jullie wat ik hier zeg? Door de hele geschiedenis van deze natie heen, heeft geen één president een niveau van Christusbewustzijn gehad dat voldoende is om de ware leider voor het experiment in Amerika te zijn. De overleving van deze natie is ENKEL verzekerd door het feit dat iedere president toegang heeft gekregen tot mijn talenten en momentum, wat het potentieel heeft om elke tekortkoming van de kant van geïncarneerde mensen, te compenseren. Daardoor bleek mijn leiding, in veel gevallen, het cruciale verschil dat een president – of zijn adviseurs – heeft geholpen de beslissing te nemen die de overleving van de natie heeft veilig gesteld. Natuurlijk zijn er, vanwege de vrije wil, ook veel momenten geweest waarop de president mijn leiding heeft genegeerd en beslissingen genomen die de overleving van de natie in gevaar hebben gebracht. Maar per saldo heeft de natie het tot dusver overleefd en is vooruitgegaan, hoewel het soms een weg met hindernissen was.

Ik sta natuurlijk boven het menselijke ego en ik heb geen behoefte aan zelfverheerlijking. Dus probeer ik niet mezelf belangrijk te laten lijken. Ik ben gewoon realistisch door te zeggen dat een president toegang tot mijn leiding heeft op talloze momenten, die juist de factor is geweest die de overleving van deze natie heeft verzekerd. Dan begrijp je dus wel dat de zittende president, wanneer ik mijn Aanwezigheid uit het Witte Huis moet terugtrekken – zoals ik maar een paar keer eerder moest doen – helemaal overgeleverd is aan zijn eigen menselijke hulpmiddelen en hoeveel hij ook bidt, er toch geen leiding komt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.