De niet gestelde vragen stellen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 juni 2013

Wanneer je dat Christusonderscheid krijgt, kun je een stap achteruit doen en een paar van de miljoenen vragen stellen die mensen die in het bewustzijn van gescheidenheid gevangen zitten, gewoon niet kunnen stellen, omdat zij die vragen niet eens kunnen bedenken. Ik hebt al een voorbeeld gegeven van hoe de wetenschappelijke elite miljarden dollars besteedt aan research van onbelangrijke theorieën, probeert onbelangrijke theorieën te bewijzen, terwijl er miljoenen mensen sterven.

Je kunt je afvragen: “Hoe is het mogelijk dat die naties die zo’n hoge vorm van materiële welvaart hebben – zodat niemand echt meer nodig heeft en zeker niet meer zou moeten willen – als er twee miljard mensen of meer zijn die onder de armoedegrens leven en miljoenen mensen de hongerdood sterven?” Alleen het bewustzijn van gescheidenheid kan het feit verklaren dat veel van de rijkste naties zich totaal overgeven aan hun weelderige levensstijl om steeds meer geld binnen te halen, steeds meer bezittingen, grotere huizen, grotere auto’s, meer vakanties te willen. En tussen haakjes, wanneer zij op vakantie gaan, zien zij dan hoe de mensen echt leven in andere delen van de wereld? Nee, ze mogen dan naar een land reizen waar veel armen zijn, maar zij reizen naar het beschermde en exclusieve toeristenoord dat de internationale elite heeft gebouwd.

Welk bewustzijn slaagt er niet in om mededogen met het feit te hebben dat niet iedereen een levensstijl heeft die spirituele wezens waardig is? Nu, alleen het bewustzijn van gescheidenheid. Ik probeer niet iemand de schuld te geven, en ook niet schaamte op te wekken om hun aanpak te veranderen. Ik wijs er gewoon op dat wat een Gouden Eeuw voortbrengt, is dat miljoenen mensen een bepaalde mate van Christusschap krijgen, zodat zij op een natuurlijke manier vragen beginnen te stellen en dat in het openbaar te doen, ze in de openbaarheid te projecteren met alle middelen die tot hun beschikking staan. Dit reikt van discussies met bekenden tot erover schijven op elke manier die het toelaat, en zelfs door afzetgebieden te creëren waar geen opening bestaat, door bijvoorbeeld organisaties te vormen die het bewustzijn over deze kwestie verhogen. Dit omvat ook de organisatie waar Moeder Maria het de laatste keer over had toen wij een conferentie hier in Kazachstan hielden, een organisatie om het bewustzijn over de zaken die met vrouwen te maken hebben, te verhogen. Maar je kunt veel andere van dat soort organisaties te vormen om het bewustzijn over specifieke kwesties te verhogen.

Het is trouwens mogelijk om een wereldwijde overkoepelende organisatie te vormen die zich tot doel stelt om het bewustzijn met alle mogelijke middelen te verhogen. Dit is natuurlijk een onderneming die veel mensen met ervaring op verschillende gebieden vergt. Je zou kunnen zeggen: “Nu, hoe zit het met de Verenigde Naties, is dat niet één van de bedoelingen van de Verenigde Naties?” Dat zou natuurlijk kunnen, maar nu wordt daar niet aan voldaan, zoals ik het nu zie, want er zijn natuurlijk niet genoeg mensen die openlijk durven toe te geven dat het leven een spirituele kant heeft. De samenleving, de beschaving, kan niet aan haar potentieel voldoen als wij niet erkennen dat er een spirituele kant aan het leven zit. Wij kunnen maar zover gaan als menselijke wezen. Alleen wanneer wij Christusonderscheid krijgen, zijn wij in staat een stap achteruit te doen en de vragen te stellen die wij zelfs niet kunnen vragen vanuit het bewustzijn van gescheidenheid.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.