Het pad naar Christusschap bewandelen

HOOFDPAGINA

Het pad van Christusschap is bewuster en doelgerichter dan het spirituele pad in het algemeen. Omdat dit pad nooit is onderricht in de grote christelijke stromingen, zijn veel spirituele mensen van tegenwoordig zich er niet bewust van bewust dat Jezus een geleidelijk pad heeft onderwezen naar een hogere bewustzijnsstaat.

Deze sectie bevat artikelen over wat het betekent om het pad te bewandelen en hoe je Christusschap kunt bereiken. Hierin staat ook hoe de krachten van de antichrist hebben geprobeerd te voorkomen dat de spirituele mensen van dit pad afwisten. De artikelen bespreken ook het verschil tussen Christusschap, dat het pad van eenzijn is, en het valse pad dat is ontworpen om je te laten denken dat het gescheiden zelf gered kan worden.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Niet stoppen op het pad

• Het gevaar bestaat altijd dat je het spirituele pad te gemakkelijk opvat.
• Alleen wanneer je alles aan Jezus overgeeft, kan hij alles van hem aan jou geven.

Lees hier meer over.

 

De macht om een visie te hebben, terugnemen

• Het Ma-terlicht zit achter alle verschijnselen.
• Accepteer niet dat onvolmaakte verschijnselen permanent zijn of echt bestaan.
• Je leeft omdat je voortdurend een stroom spiritueel licht ontvangt die van je IK BEN Aanwezigheid door je geest stroomt en wordt gestuurd met de kracht van je aandacht.
• Pak bewust de macht terug van je aandacht en visie.
• Hoe Jezus genezingen verrichtte.
• Bezie je leven als een spel waarin je voortdurend wordt geconfronteerd met onvolmaakte verschijnselen en in de verleiding wordt gebracht om die als echt of permanent te beschouwen.
• Stem je af op je Christuszelf en vraag hem om je de volmaakte visie van Christus te geven om het onvolmaakte verschijnsel te vervangen.

Lees hier meer over.

 

Het koninkrijk ontvangen zonder dat je sterft

• God wil jou het koninkrijk hier op aarde geven.
• God wil dat planeet aarde zijn koninkrijk wordt, zonder dat er duisternis is.
• Mensen zijn om de tuin geleid om te geloven dat het niet mogelijk is om het koninkrijk van God op aarde te hebben en dat het koninkrijk van God alleen in de hemel kan bestaan.
• Het is een leugen dat Jezus aan het kruis moest sterven en dat hij pas na zijn dood weer is opgestaan en dat je alleen na je dood het koninkrijk van God zult erven.
• Er is maar één plek om het koninkrijk der hemelen te erven en dat is hier.

Lees hier meer over.

 

Bij het pad van Christusschap gaat het om het eenzijn

• Veel mensen hebben de essentiële sleutel om één te worden, nog niet goed begrepen.
• Alle manifestaties in het materiële universum worden van het Ma-terlicht gemaakt.
• Elke onvolkomenheid wordt van het Moederlicht gemaakt en dat Moederlicht kan de perfectie van God openbaren in plaats van de huidige onvolkomenheden.
• Een alchemist zijn

Lees hier meer over.

 

Het WOORD wil iedereen bevrijden

• Je hoeft jezelf en de wereld niet te beoordelen met je gedachten.
• Wanneer jij je innerlijke afgestemd voelt, weet je wanneer je moet spreken en wanneer niet.
• Het Levende Woord gaat niet over de hel en het vagevuur van de christelijke predikers.
• Jij houdt jezelf buiten het koninkrijk door de manier waarop je de wereld bekijkt, omdat dit de manier is om jezelf te bekijken.

Lees hier meer over.

 

Jij wordt in de materie gekruisigd

• Veel uitspraken die Jezus deed, werden niet door een specifiek individu
gedaan die was geïncarneerd in een specifieke tijd en ruimte.
• De Christus is in de materie gekruisigd door mensen beelden te laten projecteren op de materie, zodat die door het Ma-terlicht in een fysieke vorm konden worden gemanifesteerd.
• Jezus kwam demonstreren dat je de Christus, ook al liet hij zich kruisigen, niet kunt beperken of gevangen zetten.
• Wanneer mensen Christus aan het kruis spijkeren, spijkeren zij zichzelf aan het kruis.

Lees hier meer over.

 

De cirkel van initiatie rondmaken

• In de lagere fases van het pad, wordt je ego erbij gehaald om je te motiveren.
• Om hoger op het spirituele pad te komen, moet je beginnen af te dalen.
• Je bewijst het leven een dienst als je demonstreert dat er een alternatief bestaat voor de bewustzijnsstaat waarin de meeste mensen gevangen zitten.

Lees hier meer over.

 

Een nieuw wezen in Christus worden

• Je kunt ook al te ijverig zijn om gebreken in jezelf vast te stellen.
• Wanneer je herboren wordt, word je een nieuwe persoon, een nieuw wezen in Christus.
• Maar je moet je oude afgoderij opgeven.
• Jezus moest meerdere initiaties doen, waarin hij een hogere identiteit moest accepteren.

Lees hier meer over.

 

Wil jij het laatste woord hebben?

• Hoe wil jij de rest van deze incarnatie leven?
• Blijf je spelletjes op de wereld spelen?
• Geef het spel op van het laatste woord willen hebben door te bewijzen dat je gelijk hebt, door te bewijzen dat andere mensen ongelijk hebben.
• Er zijn mensen die zelfs Jezus en zijn woorden beoordelen.

Lees hier meer over.

 

De structuren in je gedachten

• Alleen je ego visualiseert het allergrootste geschenk van de Geest, een ultieme gebeurtenis die iedereen zal wekken.
• De Geest werkt, niet op een uiterlijke, demonstratieve manier, maar op heel veel subtiele manieren.
• Laat die stroom gebeuren door al je ritualen los te laten.
• In het Aquariustijdperk kan Christus niet tot uiting worden gebracht, tenzij er evenwicht bestaat tussen het mannelijke en vrouwelijke.

Lees hier meer over.

 

De voorzichtige evenwichtige daad van de geascendeerde meesters

• Wanneer de meesters te maken hebben met studenten die worden beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn, dan staan ze voor een zeer complexe situatie.
• Zij moeten een verklaring geven, die wordt aangepast aan het huidige bewustzijnsniveau
van de mensen en de dualistische illusies die zij niet willen onderzoeken.
• In veel spirituele bewegingen bevinden zich studenten die nog steeds proberen het feit te verbergen dat zij geen echt gevoel van eigenwaarde bezitten.
• Zij proberen juist de situaties te verbergen die hen het gevoel geven dat zij dit valse gevoel van eigenwaarde hebben.
• Juist de dingen waar je niet naar wilt kijken, zullen je beletten om de woorden die gesproken worden, beter te begrijpen.

Lees hier meer over.

 

De waarde van een goeroe

• Je krijgt geen Christusonderscheid als een goeroe je vertelt wat waar en niet waar is.
• Je wordt de Christus niet als je blindelings een goeroe volgt.

Lees hier meer over.

 

Het toneel klaarzetten om je te ontmoedigen

• Wanneer mensen gebeurtenissen op de wereld verwachten, of die nu goed zijn of slecht, bereiden zij zich voor op een teleurstelling.
• Dit zorgt ervoor dat velen aan het pad twijfelen.

Lees hier meer over.

 

Een reality check over hoe spirituele groei plaatsvindt

• Je moet beseffen dat jouw benadering niet de beste was die mogelijk was en daarom moet je een stap omhoog doen naar een betere aanpak, waarin je in de eerste plaats naar evenwicht zoekt.
• Jullie hebben allemaal een totaal verkeerd beeld gekregen van wat er met Jezus, de Boeddha en andere spirituele leraren is gebeurd.
• De meesters hebben dit alleen maar gehaald omdat zij bleven doorgaan en zich door niets op de wereld lieten belemmeren om hun vooruitgang tegen te houden.
• Er is een Middenweg voor iedereen. Je moet op het punt komen waarop je zegt: “Ik heb er genoeg van om van het ene uiterste naar het andere te gaan, nu wordt het tijd dat ik evenwicht ontdek.”
• Jij bent jouw allerbeste goeroe in de zin dat je op een punt moet komen dat je bereid bent naar jezelf te kijken en je af te stemmen op je eigen hogere zelf en de geascendeerde goeroes die je innerlijke aanwijzingen zullen geven.

Lees hier meer over.

 

De vreugde van Christus voelen

Alle geascendeerde meesters onder ons zijn vrolijk.
Veel christenen kunnen de vreugde van Christus niet voelen, omdat zij zich te veel concentreren op die paar uren dat Jezus aan het kruis hing.
Sta jezelf toe om die vreugde te herkennen.

Lees hier meer over.

 

De uitdagingen als je geïncarneerd bent

• Wanneer je in een lichaam zit, bekijk je het leven vanuit een beperkt gezichtspunt.
• De meesters begrijpen hoe moeilijk het voor ons is om ons dagelijkse leven in evenwicht te brengen met ons spirituele leven, ons spirituele pad.

Lees hier meer over.