Bij het pad van Christusschap gaat het om het eenzijn

Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 december 2005

Denk hierover na en besef dan dat zoveel spirituele mensen op deze aarde veel inzicht hebben in het spirituele pad, maar ze hebben niet echt de essentiële sleutel van eenzijn begrepen. Ze hebben niet echt gezien dat het spirituele pad helemaal gaat over eenzijn en dat achter het uiterlijke pad het pad van eenzijn zit. Dit is echt de alchemistische sleutel en het is een sleutel die ik niet zou kunnen geven in mijn boeken over alchemie die ik in een eerdere dispensatie** hebben uitgegeven, omdat het bewustzijn van de mensheid niet op dat niveau zat.

Wat is de ware sleutel tot alchemie? Het is beseffen en enkel zien dat achter alle uiterlijke manifestaties het eenzijn van God zit en dat alle manifestaties in het materiële universum van Moederlicht, het Ma-terlicht, worden gemaakt. Dus hoe kun je een basismetaal in Goud veranderen? Enkel wanneer je ziet dat het basismetaal van het Moederlicht wordt gemaakt en dat wanneer je het basismetaal naar de zuivere staat van het Moederlicht terugbrengt, je de zuivere visie van goud, de Christusvisie, erover heen kunt leggen, over dat Ma-terlicht – en dan wordt het basismetaal in goud veranderd.

Dit geldt voor iedere onvolmaaktheid op aarde. Elke onvolmaaktheid wordt uit het Moederlicht gemaakt en dat Moederlicht kan de perfectie van God vergroot uitbeelden in plaats van de huidige imperfectie. Maar je zult enkel in staat zijn dit te zien en het enkel manifesteren wanneer je het eenzijn ziet achter alle manifestaties. En je zult dat eenzijn enkel zien wanneer je één met jezelf bent, wanneer je oog enkelvoudig is, zoals Jezus heeft gezegd. Wanneer je geen delingen ziet en ze niet permanent en tot de allerhoogste realiteit maakt, maar er helemaal doorheen kijkt naar het licht van God erachter.

Dan zul je de allergrootste alchemist zijn, die het basismetaal van het menselijke bewustzijn in het goud van het Christusbewustzijn kunt veranderen en alle basiselementen van het menselijke bewustzijn en de manifestaties van dat bewustzijn dat je op aarde ziet, je ze ook kunt transformeren naar de volmaakte visie van Christus. En het koninkrijk van God zal dan door jouw wezen worden gemanifesteerd, omdat jij hier beneden de open deur bent.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.