Jij wordt in de materie gekruisigd

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 19 april 2009

Wat heeft Jezus eigenlijk gedemonstreerd door te incarneren en zichzelf te laten kruisigen? Wat heeft Jezus bedoeld, toen hij zei: “Ik was er al voor Abraham?” Het fysieke lichaam van Jezus kon natuurlijk niet ouder zijn dan Abraham – dat is natuurlijk logisch. En daarom moet het een verborgen betekenis hebben die je natuurlijk niet kunt opsporen door de Bijbel letterlijk te nemen – omdat het nooit letterlijk bedoeld is. De waarheid is dat heel veel uitspraken die Jezus heeft gedaan, niet door een specifiek individu werden gegeven die op een bepaalde tijd in tijd en ruimte was geïncarneerd. Die werd gedaan door de Logos, door het Woord, het universele kosmische Christusbewustzijn die door hem heen sprak.

En wat dit moest illustreren, is dat het Christusbewustzijn in de materie is gekruisigd door mensen alle beelden op die Logos te laten projecteren, zodat zij door het Ma-terlicht konden worden gemanifesteerd als fysieke vorm. Hoewel ik eerder heb gezegd dat alles uit het Ma-terlicht wordt gemaakt, bestaat het grotere inzicht dat het Ma-terlicht uit de Logos van het Christusbewustzijn ontstaat. En daarom is het Christusbewustzijn natuurlijk overal. Want alles wat uit het Christusbewustzijn wordt gemaakt, heeft het Christusbewustzijn in zich ingebed.

Maar het Christusbewustzijn hoeft niet beslist in vorm te worden uitgedrukt. Het is niet actief, want het is gekruisigd door de lagere beelden, de beelden die er door mensen op zijn geprojecteerd die hebben besloten dat zij het eenzijn van het Christusbewustzijn wilden verlaten, de illusie in te stappen van gescheidenheid en dualiteit, beelden te vormen vanuit die bewustzijnsstaat en die op de materie projecteren, wat de reden is dat de Christus gekruisigd wordt. En Jezus kwam demonstreren dat je hoewel de Christus zich wil laten kruisigen, de Christus niet kunt beperken of gevangenzetten. Want ook al wordt de Christus gekruisigd in de materie, de Christus weet dat hij méér is, dat hij Eén is, dat hij het potentieel heeft om weer op te staan en te ascenderen.

Hoe kom jij persoonlijk hogerop, mijn geliefde? Door het voorbeeld van Jezus te volgen, de geïncarneerde mens, die werd gekruisigd, die een missie uitvoerde en het spook opgaf. Wat is de boodschap voor de mensheid als geheel dan? Dat Jezus, zoals je ziet uitgebeeld op de wereld met de staties van het kruis, die ter dood werd veroordeeld door het doodsbewustzijn, het bewustzijn van gescheidenheid en de dualiteit. Jezus heeft dat kruis geaccepteerd en toen werd Jezus eraan gekruisigd, gaf het spook op, en ging verder.

Maar dan komt het belang dat Jezus van het kruis werd gehaald. Want de keuzes van van zichzelf bewuste wezens – de mensheid – heeft Christus aan het kruis van de materie genageld. En de Christus kan zichzelf er niet afhalen, want de Christus hangt alleen maar aan het kruis van mensen die in gedachten in de dualiteit zijn.

Begrijp je de boodschap? Je denkt misschien dat menselijke wezens de macht hadden om Jezus aan het kruis te nagelen, en zij hadden wel de macht om de persoon aan het kruis te nagelen, maar zij konden het Christusbewustzijn niet aan het kruis nagelen in die zin dat het Christusbewustzijn hetzelfde is als gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid – en daarom wordt het niet in het zelfbewustzijn, het zelfbeeld, veranderd door iets wat er mee gebeurt of mee gedaan wordt. Dus kruisigen zij alleen zichzelf, mijn geliefden, wanneer de mensen in gedachten Christus kruisigen.

Begrijp je? Doe aan anderen wat je wilt dat anderen aan jou doen. De betekenis daarvan is dat jij wat je anderen aandoet, jezelf al hebt aangedaan. En om Jezus aan het kruis te nagelen, moet de mensheid eerst zichzelf aan het kruis nagelen, en daardoor worden de Moeder en haar kinderen aan het kruis genageld. Maar alleen in de gedachten van de kinderen, want de Moeder weet altijd wie zij is.