Het WOORD wil iedereen bevrijden

Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

De sleutel is één te worden met dat Levende Woord, zodat jij niet jezelf of de wereld met jouw dagelijkse denkgeest, het dualistische filter, hoeft te beoordelen. In feite oordeel je helemaal niemand meer, maar verval je aan de andere kant niet in het andere uiterste door te denken dat alles geweldig is. Je hebt het ware Christusonderscheid, je weet wat echt en onecht is. En je hebt gewoon geen oordeel, geen negativiteit, geen kritiek meer op iets wat onecht is. Je beseft slechts dat het onecht is en dan laat jij jezelf de open deur zijn, waardoor God door jou zou kunnen spreken en het jou mogelijk maakt om een bepaald aspect van het Levende Woord naar voren te brengen dat het inzicht voor iemand anders zou kunnen ontsluiten.

Maar ik zeg je dat er vele keren zijn dat je bij andere mensen iets ziet wat niet klopt, maar jij niet de innerlijke aandrang meer voelt er iets van te zeggen. En daar kunnen vele redenen voor zijn, maar wanneer jij innerlijke afstemming krijgt, dan weet je wanneer jij moet spreken en wanneer niet. Je zult niet – en dit is een patroon dat velen van jullie in zichzelf opmerken – je zult het niet met je dagelijkse denkgeest evalueren: “Oh, ik zou dit moeten zeggen, ik zou iemand moeten vertellen wat hij verkeerd doet”.

Wanneer je die vorm van bewustzijn hebt, wanneer je in die schaal zit waarin jij oordeelt op basis van de dagelijkse, de intellectuele geest, dan weet je dat jij niet één met het WOORD bent. Want zo zit het Levende Woord niet in elkaar. Het Levende Woord is niet ‘het zwavel en hellevuur’ van de christelijke predikers die proberen de mensen met angst aan zich te onderwerpen. Het Levende Woord probeert niet iemand te veroordelen of kritiek op iemand te leveren. Het Levende Woord heeft slechts één wens en die is iedereen te bevrijden.

Mensen hebben zo snel een oordeel klaar, ze vormen zo snel een hiërarchie, een valse hiërarchie, door te zeggen dat de ene persoon beter is dan de andere en dat die persoon heel, heel slecht is. Mijn geliefden, dat kwam ik in het oude Israël tegen, toen de Joden er zo zeker van waren dat zij Gods uitverkoren volk waren, dat zij neerkeken op alle anderen in hun samenleving of daarbuiten – de tollenaars, de zondaars, de Samaritanen, de Romeinen, de belastinginners en wat dies nog meer zij – allen werden door de Joden als submenselijk beschouwd.

En je ziet tegenwoordig veel mensen op de wereld die hun eigen classificaties hebben gemaakt: “Oh, die mensen zijn echt heel, heel slecht, ze verdienen het niet om te leven, ze zouden gedood of de rest van hun leven opgesloten moeten worden.” Maar waarom denken deze mensen zo? Omdat zij de wereld, de andere mensen, door een filter bekijken.

Waarom jij jezelf beoordeelt
En mijn geliefden, als je de wereld door een gele bril bekijkt, wat gebeurt er dan wanneer jij voor de spiegel staat? Welnu, je kijkt naar jezelf, je kijkt naar jouw spiegelbeeld en je zult jezelf door een gele bril zien. Dus met dezelfde maatstaf waarmee jij anderen beoordeelt, beoordeel jij ook jezelf.

Wanneer de Bewuste Jij de gevangenis is ingegaan die door jouw ego is gecreëerd, bekijkt hij alles door het filter van jouw ego – en daarom zal hij zichzelf door dat filter zien. En dat is precies de reden dat de woorden, de overtuigingen die jij erop na houdt, je zullen vrijspreken of veroordelen – omdat jij jezelf vrijspreekt of veroordeelt. Oordeel niet opdat ge niet geoordeeld worde. Want jij bent degene die jezelf beoordeelt. Jij bent degene die naar zichzelf kijkt en onbewust zegt, “Ik ben van God gescheiden, ik ben een zondaar, ik ben het niet waard het koninkrijk in te gaan.” Of misschien zeg je: “Ik weet het beter dan God, ik weet het beter dan de Levende Christus”, natuurlijk ga ik het koninkrijk in. En je zult natuurlijk niet openstaan voor de mogelijkheid dat het misschien niet gebeurt.

Jij bent degene die jezelf buiten het koninkrijk houdt door de manier waarop jij naar de wereld kijkt, omdat dit de manier is waarop jij jezelf bekijkt. En zoals Moeder Maria zo mooi in haar boek heeft uitgelegd, denkt de Bewuste Jij dat hij in het rijk van tijd en ruimte is. En als jij denkt dat jij van God bent gescheiden, dan BEN jij van God gescheiden – in jouw eigen gedachten. En dan kun jij nooit het koninkrijk van God ingaan en dan word je ontvankelijk voor de illusie, de meester-illusie van jouw ego dat voor zijn eigen overleving wil zorgen en daarom niet wil dat jij de nauwe en smalle weg van zelftranscendentie, van innerlijke transformatie, vindt.

Dus als alternatief moet jouw ego het verkeerde pad creëren, het pad van de buitenwereld dat het laat lijken dat jij het koninkrijk van God kunt binnengaan door al die dingen in de buitenwereld te doen. En wanneer er ergens in de toekomst aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld is voldaan, jij automatisch naar binnengaat. Maar die toekomst komt nooit. Want wanneer kun jij het koninkrijk van God binnengaan? Kon je daar gisteren naar binnen? Kun jij morgen naar binnen? Nee. Jij kunt alleen in het Eeuwige NU naar binnen.

En wanneer je nadenkt over de woorden in de Invocatie van het Eeuwige NU, wanneer jij ze echt tot jouw bewustzijn laat doordringen, dan zie je hoe diepzinnig ze zijn en hoe ook zij, hoe deze invocatie in haar geheel, ontworpen zijn om je precies deze aha-erlebnis te geven door te zien wat jou in de weg staat – wat jou niet met het Eeuwige NU, het Levende Woord, laat overeenkomen, wat jou uit die bewustzijnsstaat houdt, die het koninkrijk der hemelen is.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.