Het toneel klaarzetten om je te ontmoedigen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2013

Het moet wel, uit noodzaak, op een teleurstelling uitlopen. Wat er dan gebeurt, is dat degenen die een drama hadden verwacht – hetzij een wereldwijde ramp, of het verheffen tot een andere dimensie – zich onvermijdelijk openstellen voor wat is beschreven als het scherpste werktuig in de gereedschapskist van de duivel, namelijk ontmoediging. Je begint te twijfelen, net zoals heel veel christenen die geloofden dat de wereld zou eindigen of dat Jezus op een bepaalde datum zou terugkomen. Nu is die datum voorbij en de verwachte gebeurtenis niet uitgekomen en dus voelen zij twijfels.

Al snel na de ontmoediging komt de teleurstelling. Je vraagt je af of het dat allemaal waard was? Was het allemaal slechts een illusie? Is als dit spirituele gepraat slechts een illusie?

Je ziet dat er achter al die fascinatie voor fenomenen een echt spiritueel pad bestaat. Wij, de geascendeerde meesters, hebben dat zelf begaan. Wij hebben dat pad steeds opnieuw bewezen. Wat de één heeft gedaan, kan iedereen. Je kunt dat niet met jouw ego – door de verwachtingen en luchtspiegelingen van je ego – je kunt het alleen maar met de geest van Christus zien en de geest van de Boeddha.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.