De macht om een visie te hebben, terugnemen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 september 2004

Ik moedig je daarom bewust aan je kracht om te visualiseren te gebruiken om te zien dat achter alle onvolmaakte verschijnselen het Ma-terlicht zit. Je zou je dit licht misschien kunnen voorstellen als heel kleine deeltjes of snaren die met hele hoge snelheid vibreren. Dit lijkt op de subatomaire deeltjes of de supersnaren die jullie wetenschappers momenteel gebruiken om het proces te beschrijven waardoor het onbewuste Ma-terlicht zichtbare vorm aanneemt.

Dus wanneer je met een onvolmaakt verschijnsel geconfronteerd wordt, hetzij in je eigen leven, hetzij in je fysieke lichaam, in je samenleving of op de planeet als geheel, moedig ik je aan om het vaste besluit te nemen dat je dit niet als permanent of echt accepteert. Je doet een bewuste poging het als een tijdelijke projectie op het levensscherm te zien en dan zie je daarachter het witte scherm zelf, namelijk de vibrerende deeltjes van het Ma-terlicht. Je gebruikt daarna je aandacht om verder te zien dan het uiterlijke verschijnsel en de perfecte visie van Christus te zien in plaats van het verschijnsel in de buitenwereld.

Begrijpen jullie wat ik hier zeg? Jullie leven omdat je constant een stroom spiritueel licht ontvangt dat van je IK BEN Aanwezigheid door je geest stroomt en door de kracht van je aandacht ergens op wordt gericht. Waar jij je aandacht ook op richt, je zult het vergroten met de kracht van het licht in jou. Dus als jij je aandacht concentreert op een onvolmaakt verschijnsel, vooral als je het als echt en blijvend accepteert, zul je die omstandigheid feitelijk versterken.

Ik moedig je aan om bewust de kracht van jouw aandacht en om beelden te visualiseren, terug te nemen. Wanneer je wordt geconfronteerd met een onvolmaakt verschijnsel, vraag ik niet van je dat maar te negeren of zelfs te ontkennen. Ik vraag je te erkennen dat het wel bestaat, maar je bevestigt ook dat het uiteindelijk niet echt is en ook niet permanent. Daarom accepteer je het ook niet als permanent en in plaats daarvan kijk je verder en zie je het vibrerende Ma-terlicht achter het verschijnsel in de buitenwereld. Je richt dan je aandacht op een volmaakter beeld, de meest volmaakte visie die jij je kunt bedenken en je bevestigt die visie als echt en permanent.

Wat is de meest volmaakte visie van Christus? Omdat zoveel van jullie opgevoed zijn met onvolmaakte beelden, moedig ik jullie aan om je Christuszelf te vragen de volmaakte visie te handhaven voor een bepaalde situatie of conditie. Voor velen van jullie is het momenteel onmogelijk om de volmaakte visie van Christus in een bepaalde situatie of omstandigheid dagelijks te handhaven. Maar jullie Christuszelf kan die visie voor jullie handhaven, als je het maar vraagt. En als je met een open geest blijft vragen, zal je Christuszelf geleidelijk die volmaakte visie naar je bewuste geest laten afdalen.

Ik vraag je om wijs als een slang te zijn en te erkennen dat er momenteel veel onvolmaakte verschijnselen op planeet aarde zijn. Toch vraag ik jullie ook onschuldig als een duif te zijn door bewust te erkennen dat die niet echt of permanent zijn. Je ziet daarom verder dan dat en laat het licht van God door je aandacht stromen en de volmaakte visie van Christus over de onvolmaakte conditie heen leggen.

Begrijp je dat Jezus zo de verschrompelde hand genas en zijn andere zogenaamde wonderen verrichtte? Toen mensen de man met de verschrompelde hand zagen, accepteerden ze deze conditie meteen als echt en dachten dat hij altijd zo zou blijven. Jezus accepteerde deze illusie niet. Hij keek verder dan het uiterlijke verschijnsel en richtte zijn aandacht op de vibrerende deeltjes van het Ma-terlicht. Hij richtte vervolgens zijn innerlijke blik op het visualiseren van een volmaakte hand en hij legde die visie bewust, en met de volledige kracht van zijn Christusgeest, over de deeltjes van het Ma-terlicht heen. Hij nam heerschappij over deze Ma-terdeeltjes en beval hen zijn visie vergroot uit te beelden. Door het licht van de Vader door zijn geest te laten stromen, veranderde Jezus de vibratie van de Ma-terdeeltjes en ze beeldden nu onmiddellijk vergroot de volmaakte visualisatie uit die in de geest van de geïncarneerde Christus bestond.

Als je in Jezus gelooft, zul je zeker de werken doen die hij heeft gedaan. Maar als je de prins van deze wereld en zijn leugen gelooft dat onvolmaakte verschijnselen echt zijn of permanent, dat zal de prins iets bij jou vinden wat voorkomt dat je de open deur wordt waardoor het licht van God niet door je geest stroomt en je leven en wereld vergeestelijkt.

Dus moedig ik je aan om je leven te zien als een spel waarin je voortdurend met onvolmaakte verschijnselen wordt geconfronteerd en door de prins van deze wereld in verzoeking wordt gebracht om ze als echt of permanent te accepteren. En in plaats van voor die verzoeking te vallen, kun jij je op je Christuszelf afstemmen en hem vragen jou de volmaakte visie van Christus te geven die het onvolmaakte verschijnsel vervangt. Handhaaf die visie dan – wees getrouw in een paar dingen – en zie hoe je leven en wereld verandert.

Ik weet dat sommigen van jullie dit als een vruchteloze oefening zullen zien en je mag alle vormen van wetenschap gebruiken om mijn suggestie belachelijk te maken. Toch kan ik je zeggen dat de onvolmaakte verschijnselen die je overal om je heen ziet, juist door dat zelfde proces geschapen werden. De energie die door de geest van menselijke wezens stroomde, heeft de onvolmaakte beelden die in hun geest bestonden, de verkeerde kwaliteit aan energiegegeven die je tegenwoordig op deze planeet ziet.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.