Wil jij het laatste woord hebben?

Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 17 december 2009

De vraag wordt dan: Hoe wil je de rest van je leven als deze incarnatie doorbrengen? Hoe wil je toekomstige incarnaties beleven – of wil je ascenderen? En de vraag die jij jezelf moet stellen, is deze: “Zal ik nog de spelletjes blijven spelen, de myriaden, ontelbare spelletjes die je met woorden kunt spelen. Blijf ik proberen het laatste woord bij de mensen te krijgen, of zal ik reiken naar het allerhoogste Woord van God, zodat ik één met het Christusbewustzijn kan worden. En dan spreek ik niet allen woorden – ik word het Woord. Ik word het vleesgeworden Woord, waardoor ik misschien de open deur kan zijn voor het Woord van God dat op aarde gesproken wordt, het Woord dat niet de dualistische worsteling van punt en tegenargument, bewijs of weerlegging is.” Het Woord dat waarachtig het echte van het onechte klieft – niet door de gesproken woorden, maar door de vibratie die deze woorden hebben en door de persoon die ze uitspreekt, de vibratie die door die persoon heen stroomt die de open deur is, zodat mensen die daartoe bereid zijn die vibratie kunnen voelen – en daarom contact maken met het Woord, dat een Levende Geest is die stroomt – altijd – altijd transcendeert, altijd accelereert naar steeds grotere uitdrukkingsvormen van de eigenschappen van God.

Dit is daadwerkelijk de vraag: de open deur voor het Woord zijn of niet zijn. Overweeg eens hoeveel mensen al decennia lang in dit leven en tientallen levens voor dit leven, bezig zijn met het laatste woord krijgen in dit spelletje om te proberen het laatste woord te krijgen om te bewijzen dat jij gelijk hebt, door te bewijzen dat iemand anders ongelijk heeft, door te bewijzen hoe slim jij wel met woorden bent of met grappen of sarcastische of ironische opmerkingen – die iemand zogenaamd op zijn nummer moeten zetten. En welk nummer mag dat dan wel niet zijn, als je iemand op zijn nummer zet door een vibratie die minder is dan liefde, die minder is dan zuiverheid? Nu, het is hetzelfde nummer waar jij jezelf op gezet hebt, wanneer je die vibratie krijgt die iemand anders naar beneden haalt, om hem te vernederen, in plaats van het Al te verhogen door het werktuig te zijn van het Woord dat door de zuiverheid ervan het leven alleen maar kan verhogen.

Kijk eens naar het leven van Jezus en hoe hij met de Schriftgeleerden en de farizeeërs omging. Je kunt er met de uiterlijke, analytische, lineaire geest naar kijken en naar de woorden die je aangereikt zijn in de Bijbel. En je kunt Jezus’ woorden analyseren en evalueren en zelfs beoordelen. Had hij dat moeten zeggen? Had hij dat op die manier moeten zeggen? Was het verstandig dat hij dat zei? Had hij daar echt een punt, of hadden de Schriftgeleerden en de farizeeërs daar een punt?

Je kunt dit natuurlijk doen, want je leest de woorden van Jezus. Je hoort niet hoe ze uitgesproken worden zoals hij ze destijds uitsprak, toen hij daadwerkelijk de open deur was en toen er veel meer uit zijn mond stroomde dan de woorden zouden kunnen noteren. Het Woord stroomde naar buiten, het Woord dat met haar vibratie de mensen een alternatief gaf voor de vibratie van de Schriftgeleerden en de farizeeërs. Zodat mensen die nog nooit een hogere vibratie dan de dualistische polariteiten waren tegengekomen plotseling, als ze dat wilden, door Jezus tot leven gewekt werden, niet tot leven werden gewekt door zijn woorden, maar door het Woord zelf. En ze zagen iets meer in hem, iets wat de Schriftgeleerden en de farizeeërs niet hadden – iets dat zij niet konden hebben – gezien hun dualistische staat van bewustzijn en zij gehecht waren aan het laatste woord hebben, om te bewijzen dat Jezus ongelijk had, dat hun eigen traditie juist was. En dus, zoals Jezus zei “hebben jullie ervoor gezorgd dat het woord van God geen effect heeft door jullie traditie.”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.