De voorzichtige evenwichtige daad van de geascendeerde meesters

Geascendeerde Meester Maitreya, 8 januari 2011

Kunnen jullie nu misschien de situatie waarin wij, de geascendeerde meesters, verkeren, beginnen te waarderen. Wanneer wij te maken hebben met studenten die niet door het dualiteitsbewustzijn worden beïnvloed, is het tamelijk gemakkelijk om het echte pad van initiatie uit te leggen en een student te helpen dat pad te bewandelen. Maar als we te maken krijgen met studenten die door het dualiteitsbewustzijn worden beïnvloed – omdat ze nog iets willen verbergen – staan wij voor een veel complexere situatie.

We kunnen gewoon geen uitleg geven over het echte pad in haar praktische, realistische vorm. We moeten je een pad, een verklaring, geven dat aangepast wordt aan je huidige bewustzijnsniveau en de dualistische illusies die jij nog niet wilt onderzoeken. Als wij jullie een heldere omschrijving van het ware pad zouden geven, zouden jullie het óf totaal niet begrijpen, óf het waarschijnlijk afwijzen, of in ieder geval aspecten ervan.

In veel spirituele bewegingen zitten studenten die nog proberen het feit te verbergen dat zijn geen ware zelfachting hebben. En daarom proberen ze juist de voorwaarden die hen het gevoel geven dat ze dit valse gevoel van zelfachting hebben, te verbergen, of vermijden die te onderzoeken, door bij een organisatie te horen of door een bepaald pad van initiatie te volgen dat door die organisatie wordt aangeboden. Kijk eens naar de leiders of de mensen die al vele jaren in deze organisaties zitten en hoe zij het gevoel hebben dat dit hen recht geeft op wat status en bewondering en respect van de nieuwe leden of van degenen die niet een positie in de wereld bezitten.

Je ziet het overal, zoals in de meeste religies of politieke of wetenschappelijke organisaties: deze zoektocht naar status in de wereld, deze zoektocht om wijs onder de mensen geacht te worden. Dus zie je dat wij, de geascendeerde meesters, een ietwat delicaat evenwicht onder ogen moeten zien? Hoe krijgen wij studenten, met alles wat wij weten over het echte pad, die zoveel subtiele overtuigingen hebben die van het verkeerde pad komen, zover dat ze hun verkeerde overtuigingen beginnen te transcenderen, zodat ze steeds dichterbij het herkennen van het echte pad komen?

Wat er in alle eerdere organisaties gebeurd is, is dat wij in staat waren de studenten naar een bepaald niveau te tillen en daarna wilde de meerderheid van de studenten niet meer verder. Ze kwamen op een punt dat er bepaalde voor hen goed uitkomende overtuigingen waren over het verkeerde pad die ze niet wilden opgeven. Want ze waren niet bereid om de volledige en uiteindelijke verantwoording te dragen voor hun eigen gemoedstoestand. Ze waren niet bereid om te erkennen dat hun waarneming fundamenteel verkleurd werd door de overtuigingen waar ze niet naar wilden kijken en dat ze slechts verder op het pad zouden komen als ze bereid waren hun meest fundamentele waarneming over dat pad te onderzoeken.

Zij begonnen bepaalde beweringen die wij hadden gedaan uit hun verband te rukken en die te gebruiken om te verdedigen waarom zij niet hun eigen overtuigingen over het verkeerde pad hoefden te onderzoeken. En het gevaar van jullie een lering geven die in woorden wordt uitgedrukt, is juist dat woorden gebruikt en geïnterpreteerd kunnen worden op manieren die zo ongeveer alles verdedigen wat ze maar willen verdedigen. Dus is het heel goed mogelijk om de woorden die een geascendeerde meester heeft gesproken – door een gesponsorde boodschapper die deze woorden op zo zuiver mogelijke manier naar voren heeft gebracht – en nog steeds die woorden gebruikt om bepaalde overtuigingen te verdedigen over het pad die door de gevallen wezens, door de verkeerde leraren, werden gegeven.

Dit is niet alleen mogelijk; het is ook heel gemakkelijk – wanneer jij niet bepaalde dingen naar wil kijken. Want juist de zaken waar jij niet naar wilt kijken, verhinderen dat je de diepere realiteit achter die uiterlijke woorden ziet. En dus komt het jou goed uit dat je niet in staat bent die woorden te zien – of in staat om te verdedigen waarom je ze negeert – die niet bevestigen wat de gevallen wezens je vertellen. In plaats daarvan concentreer jij je op de woorden die wel lijken te bevestigen wat je wilt geloven. En daarom voel jij je volledig gerechtvaardigd om het verkeerde pad te volgen – terwijl je in werkelijkheid denkt dat je het echte pad volgt dat door de geascendeerde meesters wordt vastgesteld, een pad dat jouw ascensie garandeert.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.