Een nieuw wezen in Christus worden

Geascendeerde Meester Jezus, 10 mei 2009

En waar jullie in veel gevallen over struikelen, is juist die bereidheid om naar de balk in je eigen oog te zoeken. Jullie bereidheid om te erkennen dat je iets moet opgeven. En daarom ben je er zo op gericht om het probleem te ontdekken, om een probleem te boven te komen, en in termen van problemen te denken, dat je niet de herinnering kunt loslaten aan wie jij vroeger was en dat jij een onvolmaakt wezen was en hoeveel jij wel niet op moest geven. En daarom kunnen jullie niet altijd accepteren dat je het nu hebt opgegeven, niet meer dat wezen bent dat vroeger dat probleem had.

Begrijpen jullie het? Wanneer je herboren wordt, word je een ander persoon, een nieuw wezen in Christus. Maar je hebt vrije wil. Je kunt niet accepteren dat jij een nieuw wezen bent – je kunt het met je bewuste geest niet accepteren – tenzij je bereid bent om echt te erkennen dat jij niet die de fout hebt gemaakt of de overtuiging had die je gisteren ontdekte en daarna hebt opgegeven.

Mijn geliefden, als je naar mijn leven als Jezus kijkt, ben ik geslaagd voor diverse initiaties waarin ik een hogere identiteit moest accepteren. Je kunt dit tussen de regels van de officiële Bijbelboeken door lezen, hoewel er inderdaad een paar uitgehaald zijn, omdat de evangelieschrijvers niet volledig inzicht hadden in mijn wezen en het pad naar Christusschap en de initiaties die ik doorliep. Toch is het waar dat ik verscheidene initiaties heb gehad waarna ik een hoger identiteitsgevoel moest accepteren om mijn missie op het volgende niveau te brengen.

En als ik niet bereid was geweest om dit te doen, dan zou mijn missie op een bepaald niveau zijn blijven steken. En dan zou ik niet helemaal het uiteindelijke doel hebben gehaald van aan het kruis hangen en de geest van de allerlaatste beperkingen opgeven – en verrijzen. Dus je ziet, dit is de initiatie die wij allemaal moesten ondergaan, toen wij het pad bewandelden en onze ascensie hebben gehaald.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.