De structuren in je gedachten

Geascendeerde Meester Jezus, 11 februari 2010

Mijn geliefden, enkel het ego stelt zich een ultiem geschenk van de Geest voor, een ultieme gebeurtenis die iedereen laat ontwaken. Kijk naar de fundamentalistische christenen die mijn wederkomst elk moment verwachten. Ik zal aan de lucht verschijnen als een onmiskenbare manifestatie die niemand kan ontkennen en dan kunnen zij opspringen en zeggen: “Wij hadden dit altijd al verwacht, kijk naar ons, zie hoe verstandig wij waren, zodat wij wisten dat Christus deze kant op zou komen.” Dat gebeurt niet, mijn geliefden. Dit is de slechte en overspelige generatie die een uiterlijk teken begeert. Ik zal als de bliksemflits van het oosten naar het westen verschijnen, op manieren die jullie niet zullen zien, omdat het voorbij zal zijn voor je ogen het zelfs maar kunnen registreren. Ik zal door veel mensen verschijnen, door een woord hier, een gebaar daar, een kopje koud water in Christus’ naam die iemand op een ander spoor zet, anders dan het neergaande spoor waar ze misschien al vele levens lang op zitten.

Zo werkt de Geest, niet op een uiterlijke, demonstratieve manier, maar op vele subtiele manieren. Laat deze stroom gebeuren, laat het gebeuren door je rituelen los te laten. Kijk naar deze katholieke kerk en hoe alles, in een of ander ritueel, is gegoten, in een uitrusting die de paus nodig heeft om zijn plichten te vervullen, in een of ander dogma en doctrine. Kijk eens hoe de Geest eruit geperst is, maar wees ook bereid om eerlijk te zijn en in de spiegel te kijken. Sta voor de spiegel, in ieder geval metaforisch gesproken, en kijk naar jezelf. Welke structuren hebben jullie welke enorme bouwwerken hebben jullie in je eigen geest gebouwd? Want ik kan wel zeggen dat sommigen van jullie bouwwerken in jullie geest – in je mentale lichaam, zelfs in je etherische lichaam – hebben opgetrokken die nog grandiozer zijn dan de Sint Pieterskerk.

Jullie hebben deze bouwwerken opgebouwd en denken dat iemand op een dag op aarde jullie superieure wijsheid, jullie superieure intellect, jullie superieure ego erkent – hoewel jullie niet aan jezelf zullen toegeven dat het zo is. Kijk naar die structuren en laat ze dan door de wind van de geest verschrompelen. Je zult dan zo’n grote vrijheid, vreugde, onschuld voelen. Dit is echt de blijdschap die ik wil zien, dit is de vreugde die ik op bepaalde momenten 2000 jaar geleden ten toon spreidde die niet in de Bijbelboeken zijn vastgelegd. Dit is de vreugde, die ik ten toon spreidde wanneer ik bij mijn metgezel Maria Magdalena was.

Velen van jullie zullen ook een metgezel vinden wanneer je deze uitgebreide structuren loslaat die je buiten het koninkrijk houden. Je zult een mannelijke of vrouwelijke metgezel vinden die bedoeld is om jou aan te vullen. Want in het Aquariustijdperk, brengt de eenzelvige asceet, de celibataire priester, de mensen niet bij God. Mensen met een levensstijl die jullie gewoon zijn gaan noemen, maar die niet op een gewone manier leven, omdat zij de traditionele rol van man en vrouw hebben getranscendeerd. Zij demonstreren het evenwicht in de vereniging van man en vrouw, Alpha en Omega, die ik en Maria Magdalena destijds privé toonden. Want we wisten dat het niet in de door mannen gedomineerde cultuur erkend kon worden.

En helaas ging mijn plan om Maria Magdalena tot een integraal deel van de christelijke beweging te maken, niet door. Want ze werd afgewezen door de mannelijke discipelen, juist omdat te veel van hen vastzaten in het gevallen bewustzijn dat de vrouwen de schuld wilde geven voor de zondeval en het vrouwelijke element onderdrukken in wat zij zagen als hun religie, hun kerk, hun beweging.

In dit Aquariustijdperk, kan Christus niet tot uitdrukking gebracht worden, tenzij er evenwicht bestaat tussen het mannelijke en vrouwelijke. Sommigen kunnen dat evenwicht alleen bereiken, velen niet. En daarom is er behoefte aan een nieuw inzicht, een nieuw bewustzijn van de man-vrouwrelatie, die niet de neerwaartse spiraal hoeft te zijn die het voor heel veel mensen is geworden, de aanbidding van de uiterlijke vorm. Maar het kan worden beschouwd als een weg naar ascensie, een weg naar hogere spiritualiteit. En dit is natuurlijk iets waar we de komende tijd meer over zullen spreken, zelfs de komende jaren, omdat er veel leringen zijn die wij uit willen brengen.

Dus heb ik mij doel bereikt om hier een lering te geven, om deze boodschapper de kans te geven aan zichzelf te demonstreren dat, hoewel hij denkt dat het niet mogelijk is om een dictaat op te nemen in een overbevolkte basiliek, het toch echt wel kan. Want bij God kan alles en niemand van de honderden mensen die binnen gehoorsafstand hebben gelopen, hebben erop gelet. Want ze waren verzegeld om het niet op te merken, want ze waren zo gericht op de dingen in de buitenwereld dat ze niet konden zien wat er voor hun neus gebeurde. Want slechts degenen die een verbinding binnenin zich hebben, zijn in staat om het buiten hen te zien. Dus zal ik, de levende Jezus Christus – voor de eerste keer met de bezieling van de Geest van Christus op deze plek –zeggen: “Moge de vrede van Christus met jullie zijn.” Ik zal nog een stapje verder gaan en zeggen: “Ik ben de vrede van Christus met jullie!”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.