Het koninkrijk ontvangen zonder dat je sterft

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 mei 2005

En dit betekent niet dat jij, zoals veel mensen geloven, nadat je sterft, naar de hemel ascendeert en dan het koninkrijk erft. Nee, het betekent dat God je zijn koninkrijk juist hier op aarde wil geven, omdat hij planeet aarde in zijn koninkrijk wil veranderen, waar geen duisternis, geen kwaad, geen leugens, geen illusies, geen lijden, geen pijn en geen gebrek aan koesterende zorg is. Zie je, deze waarheid is zoveel duizenden jaren verborgen gebleven, omdat de prins van deze wereld en zijn handlangers haar zorgvuldig verborgen hebben gehouden en alle leringen vernietigd hebben, of geprobeerd hebben alle leringen te vernietigen, die deze waarheid verkondigden en ze hebben de profeten gedood die deze waarheid hebben predikt.

Zie je mijn geliefden, ze willen deze planeet voor zichzelf. Ze willen God van deze aarde, dit materiële universum, weghouden. Ze willen dat het een plaats is, waar je God niet kunt vinden. En hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen dit alleen maar doen door Gods zonen en dochters voor de gek te houden door ze te laten geloven dat het niet mogelijk is om Gods koninkrijk op aarde te krijgen en dat Gods koninkrijk alleen maar in de hemel kan bestaan. Dus kunnen zij Gods koninkrijk pas erven als ze deze planeet verlaten.

Ze hebben zelfs het magnifieke voorbeeld dat Jezus gegeven heeft, gebruikt om met subtiele leugens aan te komen die het laten lijken alsof Jezus aan het kruis moest sterven en dus pas na zijn dood weer opstond en dat jij dus pas na je dood het koninkrijk van God zal erven. O mijn geliefden, er zijn zelfs een paar new age leringen die dit beeld versterken, die aanleiding geven tot de overtuiging dat het leven tot doel heeft om je ascensie te halen en dat je jouw ascensie pas haalt na de dood van het lichaam. Maar zie je, mijn geliefden, dit is een verkeerde uitleg van de leringen die we hebben uitgegeven. Want het doel van het leven is natuurlijk ascenderen, maar de ascensie betekent een hogere bewustzijnsstaat krijgen. En je kunt juist hier op aarde naar een hogere bewustzijnsstaat ascenderen, terwijl je nog steeds in een fysiek lichaam zit.

Je kunt ascenderen door te erkennen dat het koninkrijk van God binnenin jou is. Het zit al in je. Je kunt het koninkrijk juist hier op aarde erven. Je hoeft niet naar een of andere fysieke hemel zoals die door sommige religies wordt afgeschilderd. Je hoeft nergens heen, omdat er maar één plaats is om het koninkrijk der hemelen te erven en dat is juist hier. En er is maar één tijd om het koninkrijk der hemelen te erven en dat is nu.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.