De cirkel van initiatie rondmaken

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 19 april 2009

Wanneer je op de bodem van het cijfer acht begint, dan zie je duidelijk dat er een kloof zit tussen waar ik ben en het koninkrijk van God is, je moet dus stootkracht krijgen, mijn geliefden, om de zwaartekracht te ontstijgen van het massabewustzijn, zoals Serapis Bey heeft geïllustreerd met zijn analogie van een raket. Er moet stuwkracht zijn, je moet stootkracht ontwikkelen en je moet dat gedeeltelijk doen met de bewustzijnsstaat die je op dat moment hebt. Wat betekent dat ook je gescheiden zelf, je ego, erbij betrokken is.

En dus zal je ego tot op bepaalde hoogte je inspanningen kleuren, omdat hij zichzelf wil verheffen en belangrijk voelen. En daarom reageer je op spirituele leringen die je vertellen dat je een belangrijke missie hebt om de wereld te redden voor Saint Germain en de Gouden Eeuw te brengen en meer van dat soort dingen in de buitenwereld. En dan denk je dat je hier actief deel van moet uitmaken, je moet de kracht en stootkracht ontwikkelen die het manifesteert. En dit is correct als je de initiaties op de eerste vier stralen doet. Maar je komt pas voorbij dat punt, als jij je realiseert dat wat je op dat punt heeft gebracht, mijn geliefden, je niet verder zal brengen, maar juist af zal remmen.

Kijk nog eens naar een raket die meerdere stadia heeft. Eerst heeft hij een heel grote booster die hem voorbij een bepaald punt moet accelereren en dan is de brandstof in die booster op. En dan moet die van de raket worden gescheiden en valt eraf en dan start de raket een andere motor die hem in een baan brengt. Begrijp je mijn geliefden, dat jij, als je vasthoudt aan de denkwijze die je door de eerste vier stralen heeft gehaald, niet verder kunt, dat je vast komt te zitten in het niemandsland? Je voelt dat je wilt veranderen, dat je moet veranderen, en je vangt een glimp op van wat er moet veranderen, maar je kunt je dat niet eigen maken, je kunt het niet naar je bewustzijn halen.

En ik wil hiermee illustreren dat jij, wanneer je in het cijfer acht op dat kruispunt aankomt, het potentieel hebt om een nieuw perspectief te krijgen, het perspectief van de Christusgeest in plaats van de geest van gescheidenheid. En wanneer je het perspectief van de Christusgeest bereikt, dan zie je duidelijk dat het pad voorwaarts niet naar de bovenste helpt van het cijfer acht gaat. Nee, vanaf de nexus gaat het weer naar beneden naar de rechterkant van het cijfer acht, vanwaar je nu weer begint naar beneden te gaan.

En waarom lijkt het alsof je moet beginnen af te dalen om hoger op het spirituele pad te komen? Nu, dat komt omdat je tot dusver een deel van jouw bewustzijn voorbij het massabewustzijn hebt gebracht, maar er is nog een deel van jou over, en daarom voel je die kloof, daarom ben je er nog niet helemaal, je hebt het nog niet op een rijtje, je bent nog niet helemaal heel.

En je moet de hogere stootkracht en het inzicht en het hogere perspectief dan gebruiken die een deel van jouw geest heeft gekregen om weer naar beneden te gaan, en alle andere delen van jouw wezen te redden, bij wijze van spreken, al je andere zielsfragmenten, als je het zo wilt zeggen. Maar zelfs daarnaast moet je leren herkennen dat jij één cel bent in het Lichaam van God en dat het niet je taak is om alleen die ene cel weer op te laten staan, maar het hele lichaam.

En om persoonlijk hogerop te komen, moet je beginnen te delen wat je hebt gewonnen, door daarna naar de markt te gaan en naar andere mensen te reiken, zoals Jezus heeft gedemonstreerd, door naar de markt van het leven te gaan, de mensen te geven wat zij nodig hebben, of het nu een hogere spirituele lering is, genezing, of een kopje koud water in naam van Christus, een luisterend oor. Jullie hebben allemaal eigenschappen waar jullie je van bewust zijn, of je snel bewust van kunnen worden, die andere mensen kunnen helpen. Een aantal van jullie hebben het tot uiting gebracht, ieder van jullie bezit die. Jullie hebben allemaal die eigenschappen gebruikt, maar je moet zover komen dat je bereid bent om ze bewuster te gebruiken. Niet voor jouw eigen persoonlijke groei, maar om onbaatzuchtig andere delen van het leven te helen.