Niet stoppen op het pad

Geascendeerde Meester Jezus, 19 augustus 2003

Je kunt niet stoppen zolang je op planeet aarde bent. Het bestaat niet dat jij je gemak ervan kunt nemen. Dit is het gevaarlijkste punt en ik moet degenen waarschuwen die waarlijk onze beste studenten zijn. Degenen die het spirituele pad al heel lang volgen, of het nu in deze of gene kerk is, of helemaal geen kerk.

Wij hebben zulke hoge verwachtingen van jullie en van wat God door jou kan doen en wij zouden graag zien dat aan die verwachtingen voldaan wordt. Maar dit houdt jullie nu juist op dit ogenblik tegen om te zijn wie je bent. Het gevaarlijkste punt is dat je het pad tot op een hoog punt beklommen hebt en jij je op een of andere manier op dat niveau lekker voelt. Op de een of andere manier onderschrijf je een bepaalde opvatting, het idee dat je de volgende stap niet hoeft te zetten. Je hebt genoeg gedaan, je bent hoog genoeg geklommen, je hebt genoeg opgeofferd.

Ik wil je herinneren aan de woorden die ik 2000 jaar geleden heb uitgesproken: “Hij die bereid is zijn leven voor mij te verliezen, zal het vinden.” Ik zeg het je eerlijk – ik ben een gemakkelijke meester. Waarom denk je dat God mij naar planeet aarde heeft gezonden? Omdat ik zo’n gemakkelijke meester ben. Ik ben zo gemakkelijk tevreden te stellen. Ik heb zo weinig nodig.

Het enige wat ik vraag, is dat je mij jouw alles geeft – alles van jouw hele menselijke zelf, alles van jouw hele ego, alles van jouw heel verkeerde identiteitsgevoel van wie je denkt dat je bent. Dat is alles wat ik nodig heb. En wanneer je beseft dat als je mij jouw alles geeft, ik mijn alles aan jou zal geven, het ineens niet meer zo’n grote stap is.

Als je mij op straat tegenkwam en ik zou tegen je zeggen: “Als je mij één euro geeft, dan geef ik jou er tien miljoen euro voor terug”, zou jij dan iets bij die transactie verliezen? O ja, je zou één euro verliezen, maar wat heb je liever, die ene euro van het menselijke zelf of de tien miljoen euro van het Christuszelf en het Christusbewustzijn en het eeuwige leven van dat Christusbewustzijn? Dat is jouw ware keuze.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.