De Fases van het pad van Christusschap

HOOFDPAGINA

Zoals in andere secties is uitgelegd, is het pad van Christusschap niet een ‘bliksemsnel’ proces. Het is een levenslange toewijding en het pad heeft meerdere stadia. Deze sectie heeft het over de verschillende fases en hoe je van de ene fase naar de volgende gaat.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Laat de Levende Christus jou roepen

• Wanneer je op een plateau zit, waardoor je naar een hoger niveau moet stappen, zal de leraar bij je komen.
• De leraar vertelt je dat je iets moet achterlaten en hem volgen.
• Dit is de grote beslissing die bepaalt of je vooruitgaat op het pad. Jezus heeft meer dan twaalf discipelen geroepen.
• Het christendom heeft de goeroe-chelarelatie eruit gehaald.

Lees hier meer over.

 

Verwelkom de grote beslissingen

• Er zijn bepaalde grote beslissingen op het pad
• Als je een situatie bezit, maak je het gemakkelijker om grote beslissingen te nemen.
• Leer te herkennen wanneer het tijd is om een enorme sprong voorwaarts te doen op je pad – en neem die dan met vreugde.

Lees hier meer over.

 

Inzicht in de transitie van op jezelf gerichte groei naar Christusschap

• Jullie kunnen een gemeenschap vormen en elkaar helpen, maar je moet het pad persoonlijk bewandelen.
• Wanneer je genoeg hebt van de dingen op de wereld, kun je tot het besef komen dat jouw ware innerlijke verlangen Christusschap is.
• Het pad van de antichrist bestaat eruit dat jij je talenten gebruikt om jouw gescheiden zelf te verheffen om dit gescheiden zelf of een materiële zaak te verheerlijken.
• Ben je bereid om dat leven, dat gescheiden zelf, neer te leggen, om Christus te volgen.

Lees hier meer over.

 

De kloof tussen jouw bewustzijn en het bewustzijn van de leraar

• De belangrijkste uitdaging op het spirituele pad is hoe je de kloof dicht tussen waar jij nu bent en waar jij naartoe moet.
• Een van de belangrijkste tactieken die de duistere krachten en je ego gebruiken, is dat zij de illusie wekken dat jij die kloof onmogelijk kunt overbruggen.
• Om ons te motiveren om het pad te bewandelen, moeten de meesters ons voorbeelden geven, zoals Jezus.
• He ego kan dat gebruiken om een aura van afgoderij, van onfeilbaarheid, rondom de leiders te creëren, waardoor het voor anderen onmogelijk lijkt om de kloof te overbruggen en hetzelfde bewustzijn te krijgen als de leider.
• Jij zou in je eentje die kloof niet kunnen overbruggen, maar God in jou kan die kloof zeker wel overbruggen.

Lees hier meer over.

 

Geen vooruitgang zonder te experimenteren

• Bij Christusschap gaat het er niet om dat je perfect moet zijn voordat je het probeert.
• De grootste fout die je kunt maken, is dat je niet durft te experimenteren.
• Wanneer zielen van het levensscherm verdwijnen en een levensoverzicht krijgen, betreuren de mensen nog het meest wat ze niet hebben gedaan.
• Je moet je durven uitspreken en je Christusschap tot uiting brengen.

Lees hier meer over.

 

Je kunt altijd je huidige bewustzijnsstaat accelereren

• Gebruik de vermogens die je hebt om je verder te accelereren dan jouw huidige bewustzijnsstaat.
• Je hebt de macht om jouw zelfgevoel boven je huidige niveau uit te accelereren.
• Observeer jezelf, jouw reacties op de situaties die je in jouw dagelijkse leven tegenkomt.
• Een oefening van je hartchakra.

Lees hier meer over.

 

Dienen om al het leven te verheffen

• Jouw ware doel is anderen te inspireren om te doen wat jij hebt gedaan.
• Waarom Jezus discipelen nam.
• Zul je jouw talenten gebruiken om anderen te helpen of je ego te verheerlijken?

Lees hier meer over.

 

Een cruciale initiatie op het pad

• Die cruciale initiatie bestaat uit de bereidheid om een stap in een bepaalde richting te doen zonder te weten wat er twee stappen verder gebeurt.
• Jezus, Jozef en Maria belichaamden allen dit principe.
• Stem je af op de Geest, volg haar aanwijzingen, neem de volgende stap op je pad.

Lees hier meer over.

 

De angst overwinnen dat je niemand bent

• De samenleving biedt je het gevoel dat je iemand bent. Je moet dat kwijtraken om het pad te kunnen volgen.
• Onderzoek je overtuiging of je inderdaad niemand bent als je de programmering van de samenleving niet gelooft.
• Onderzoek of het waar is dat de verschijnselen jou kunnen laten geloven dat jij, als oneindige Geest, je aan eindige verschijnselen moet aanpassen.
• Niets op aarde is echt en alles is een kwestie van vanuit welk standpunt je iets bekijkt.

Lees hier meer over.

 

Vervolging is een deel van het pad naar Christusschap

• Je zult niet letterlijk gekruisigd worden, maar je wordt misschien vervolgd en gekruisigd op emotioneel niveau, op mentaal niveau of op het identiteitsniveau.
• Vervolging hoort bij de deal, wanneer je vrijwillig op aarde incarneert.
• De gevallen wezens vormen een kracht op deze aarde en in hun blindheid geloven zij dat zij het leven in hun macht hebben.
• De mensen beginnen te ontwaken en realiseren zich dat wij voor een monumentale verandering staan in het bewustzijn op deze planeet.

Lees hier meer over.

 

De hogere niveaus van Christusschap en het pad naar Boeddhaschap

• De poort naar Boeddhaschap is Christusschap.
• Je kunt niet aan Boeddhaschap werken als je geen hoge mate van Christusschap bezit.
• Christusschap houdt in dat jij je niet uit het leven en de samenleving terugtrekt.
• Je manifesteert geen Christusschap als jij je emoties ontkent.
• Op de hogere niveaus van Christusschap ga je door een periode waarin je heel actief bezig bent met spiritueel werk of probeert iets te doen aan de omstandigheden op de wereld en de samenleving.

Lees hier meer over.

 

De hoogste niveaus van Christusschap

• Het is heel goed mogelijk om te ascenderen wanneer een persoon de hogere fases van Christusschap heeft bereikt en bezig is met het helpen van de wereld.
• Je moet bereid zijn om dit proces aan te gaan dat Jezus heeft gedemonstreerd met zijn openbare beproeving, vervolging en kruisiging.
• Je moet de mensen, die om wat voor reden ook vanwege hun onopgeloste psychologische problemen, de rol laten spelen dat zij anderen vervolgen en aanklagen en veroordelen.
• Kijk dan naar je eigen verwachtingen en laat ze los.
• Je kunt dit punt om niet te reageren, pas bereiken nadat je de lagere stadia van Christusschap hebt doorlopen, waarin je nog wel reageert.
• Daarna doorloop je de hogere stadia van Christusschap, waarin je niet reageert maar handelt.
• Hoe dichter je bij de hogere stadia van Christusschap komt en de eerste stadia van Boeddhaschap, hoe meer impact jij hebt en hoe minder mensen ervoor nodig zijn om een hele natie te veranderen.

Lees hier meer over.

 

Geen hoogste niveau om naar toe te groeien

• Zolang je op aarde geïncarneerd bent, bestaat er geen hoogste niveau van groei.
• Jezus bleef maar drie jaar bij zijn discipelen, omdat hij niet wilde dat zij in de val trapten dat het hen allemaal heel gemakkelijk werd gemaakt.
• God zijn bedoeling is dat jij door jezelf te verheffen, het instrument wordt om al het leven te verheffen.
• De noodzaak dat Christuswezens bij elkaar komen.

Lees hier meer over.

 

Stoppen vlak voordat jij je doel bereikt

• Veel spirituele mensen zijn dicht bij het manifesteren van Christusschap.
• Maar al te veel mensen stoppen vlak voor zij het Christusschap bereiken, omdat zij een illusie van het ego niet willen onderzoeken.
• Velen werken heel hard, maar komen nergens.

Lees hier meer over.