De hoogste niveaus van Christusschap

Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juni 2013

Nu wil ik duidelijk maken dat het het heel goed mogelijk is dat iemand ascendeert die de hogere niveaus van Christusschap heeft bereikt en bezig is de wereld te helpen. Jullie Guru Ma was een voorbeeld van iemand die de hogere niveaus van Christusschap had bereikt en die inderdaad heel actief een spirituele organisatie leidde, en leringen naar buiten bracht en veel van de problemen op de wereld aanpakte. Maar je ziet ook, zoals ze zelf heeft gezegd, dat zij er een aantal jaar voor nodig had, nadat haar fysieke lichaam niet meer op het gewone niveau functioneerde, voor zij eraan toe was om te ascenderen. Dit kwam omdat zij haar lichaamstempel wilde houden tot zij een bepaalde mate van Boeddhaschap had gekregen.

Enkelen van jullie die haar kenden, is het misschien opgevallen dat dit in feite enigszins begon na de periode die veel mensen de ‘Schuilkeldercyclus’ noemden. Tot die tijd was ze heel erg bezorgd over haar imago en haar reputatie in het openbaar. Dit kwam natuurlijk omdat zij zich zo goed mogelijk van haar taak wilde kwijten als boodschapper van de geascendeerde meesters. Dus bood zij, in zekere zin, weerstand tegen de laatste initiaties in Christusschap die tot Boeddhaschap leiden. Wat zijn dan een paar van die initiaties?

Nu dat is dat je bereid moet zijn om door het proces heen te gaan dat Jezus heeft gedemonstreerd met zijn openbaar proces, vervolging en kruisiging. Natuurlijk hoeven jullie in deze tijd niet door een fysieke kruisiging heen, hoewel sommige mensen inderdaad zijn gemarteld en vermoord, of op andere fysieke manieren zijn mishandeld. Maar voor de meesten van jullie is het genoeg als je door een periode heen gaat waarin je andere mensen met jou of jouw reputatie laat doen wat zij maar willen.

Jullie Guru Ma ging hier doorheen na de schuilkeldercyclus en sommigen van jullie hebben misschien gemerkt dat er daarna een omslag plaatsvond. Zij leek vrediger, meer berustend, alsof ze accepteerde dat haar openbare reputatie zo was beschadigd dat er toch niets meer aan te doen viel, dus waar zou ze zich dan nog zorgen over maken? Waarom zo bezorgd zijn? Waarom je niet gewoon op het bewandelen van jouw pad richten door de dingen waar jij aan gehecht bent los te laten? Dit is het proces dat jullie allemaal op verschillende manieren moeten doormaken. Niet dat jullie allemaal in de openbaarheid moeten komen, maar je zou dit mee kunnen maken met vrienden of familieleden die je vervolgen en belachelijk maken vanwege jouw spirituele overtuigingen.

Zijn er onder jullie die dit hebben meegemaakt, mijn geliefden? Nauwelijks. Je ziet dat dit een initiatie is die jullie allemaal krijgen en hoe meer in jouw goddelijke plan staat dat je een openbare missie hebben, des te meer je deze initiatie in het openbaar krijgt. Je moet de anderen, die om welke redenen ook die zij als onopgeloste psychische problemen hebben, die zo bereid zijn de rol van vervolgen en beschuldigen en anderen veroordelen willen spelen, dat laten uitvoeren. Je moet op een punt komen waarop je kunt kijken naar alles wat zij maar doen en niet proberen tegen hen te vechten of hen te bestrijden, je probeert jezelf niet te verdedigen, je kijkt naar je eigen reactie en zegt: “Wat zegt dit over mijn psyche dat ik zo op die mensen reageer? Laat mij dan eens naar mezelf kijken, naar mijn gehechtheden, en laat ik ze dan loslaten. Want dan ben ik vrij. Het is niet mijn taak om de mensen te bevrijden die mij vervolgen en die zo verblind zijn dat zij niet naar mij, noch de geascendeerde meesters, noch iemand anders, willen luisteren, omdat zij denken dat zij het het beste weten. Zij denken dat zij het beter weten dan de geascendeerde meesters, dan wat de geascendeerde meesters zouden zeggen.”

Wees hier niet aan gehecht. Richt je op je innerlijk, richt je op het overwinnen van jouw eigen gehechtheden en onopgeloste psychische problemen. Dan kom je op het punt dat de prins van deze wereld wanneer hij komt, niets bij jou kan vinden. De demonen van Mara paraderen hun spul voor jou en jij kunt ernaar kijken en zeggen: “Nou en? Nou en, als je zo doet? Nou en, als jij dat zegt? Je komt op het punt waarop je beseft dat de demonen van Mara alleen in het materiële rijk kunnen werken. En wat voor macht heeft het materiële over de Geest? Waarom moet je hier dan op reageren als je een Geest bent?

Handelen vanuit een staat van niet reageren
Er zijn veel mensen in de new age spirituele beweging, die intuïtief weten dat het jouw doel is om niet gehecht te zijn en niet te reageren. Maar je vermijdt reageren niet door dat te ontkennen, door jouw reactie naar het onderbewuste te duwen, zodat het niet meer bewust is. Je kunt alleen maar op het punt van niet reageren komen door eerst door de lagere stadia van het Christusschap heen te gaan waarin je wel reageert en dan naar de hogere stadia van Christusschap gaat waarin je niet alleen reageert, maar ook handelt.

Dan kun je op het punt komen dat je aan jouw reacties begint te weken tot je niet meer op de wereld reageert en dan kun je in de wereld beginnen te handelen. Je kunt zeggen: “Heeft Gautama op de wereld gehandeld nadat hij het Boeddhaschap heeft behaald? Ja. Hij ging eropuit en begon aan een onderwijsmissie, wat zijn specifieke goddelijke plan was. Jouw goddelijke plan kan anders zijn. Jouw goddelijke plan zou kunnen zijn dat jij eropuit gaat en actief een verandering op een bepaald gebied van de samenleving brengt. Maar ik zeg dat jij, als jij maximale invloed wilt uitoefenen, het proces heen moet doorlopen dat ik heb uiteengezet. Pas wanneer je niet meer reageert, kun je de meeste efficiënte acties ondernemen.

Ik zeg dit omdat er een bepaald aantal studenten van geascendeerde meesters in Rusland zijn die dit pad kunnen erkennen en er daardoor snellere vooruitgang op kunnen boeken door zich bewust te zijn van het proces en de stadia en de vereisten. Dit zijn de mensen die het potentieel hebben om de grootste invloed op jullie natie uit te oefenen. Het is altijd zo dat de weinigen een natie verheffen.

Hoe dichter je bij de hogere stadia van Christusschap en de eerste fases van het Boeddhaschap komt, hoe meer invloed je hebt en hoe minder mensen ervoor nodig zijn om een hele natie te veranderen. Zelfs een natie zo groot als Rusland en met een geschiedenis zoals Rusland kan door maar een paar honderd mensen worden veranderd die het proces doorlopen dat ik heb beschreven. Dus ik heb jullie eerder al gezegd dat je moet versnellen uit het niveau waarop jullie de violette vlam gebruiken in plaats van je op de Vrijheidsvlam te richten en die beginnen te belichamen. En ik heb jullie nu de diepere sleutel gegeven over hoe je de Vrijheidsvlam kunt belichamen.

Je denkt misschien dat de Boeddha vrede is, maar je ziet dat vrede de Zesde Straal is en de Zevende is Vrijheid. Wanneer je vrede hebt bereikt, wat betekent dat je niet op iets in de wereld reageert, dan heb je de allerhoogste vrijheid om te handelen in de wereld bereikt. Om vanuit het hogere perspectief te handelen in plaats van jouw reactie op wat er al op de wereld gebeurt. Dus kun je de open deur zijn om iets geheel nieuws te brengen dat geen reactie is op de onvolmaakte omstandigheden op de wereld.

Bij Christusschap reageer je op de omstandigheden in de wereld, je pakt ze aan, je legt ze bloot, je demonstreert hoe je die kunt transcenderen, hoe je de omstandigheden verbetert. Dit is heel nuttig, maar er is een hoger niveau waarop jij je reacties meester bent, zodat je niet blind bent voor wat er op de wereld gebeurt. Je kunt iets naar voren brengen dat geen reactie op een specifieke onvolmaakte situatie is, maar een heel nieuw idee naar voren brengt, een heel nieuw element dat jullie samenleving op een hoger niveau brengt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.