De hogere niveaus van Christusschap en het pad naar Boeddhaschap

Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 juni 2013

OM, OM.

IK BEN de Boeddha. IK BEN Saint Germain. De Boeddha Saint Germain BEN IK.

Je associeert mijn normale levendige gedrag niet met het beeld van de Boeddha die in stille meditatie zit. Maar ik heb Boeddhaschap bereikt en ik heb het op dezelfde manier bereikt als Gautama Boeddha, door mijn vlam te belichamen. Zijn vlam is toevallig Vrede, die van mij is Vrijheid. Dus ben ik zelfs in mijn gewone gedrag, waarin ik snel en bezig ben, nog steeds de Boeddha.

Waarom de meesters een realistische boodschap brengen
Ik weet, zoals wij allemaal, dat de boodschappen die wij jullie tijdens deze conferentie over Rusland hebben gegeven moeilijk onder ogen te komen zijn, die te horen, te accepteren en in je op te nemen. Het lijkt alsof er zoveel problemen zijn en zoveel duisternis dat er niet veel hoop voor de toekomst is. Het kan ook wel lijken alsof jullie de mensen zijn die zich op tekorten richten, op het feit dat het glas halfleeg is in plaats van halfvol. Een van de effecten van de geschiedenis van Rusland, waar al op gewezen is, is dat zielen die hier al vele levens incarneren, zich natuurlijk richten op het halflege glas.

Zodoende zou je kunnen denken dat het beter was als de geascendeerde meesters zich op het geven van een positieve boodschap richten, zodat de spirituele mensen een positieve gemoedsgesteldheid krijgen en zich richten op het glas dat halfvol is. Dit geloven natuurlijk veel mensen in de new age spirituele gemeenschap: dat jij je op het positieve moet richten, want als je het negatieve aandacht schenkt, vergroot je dat. Er staan veel mensen open door de spirituele kant van het leven, die dictaten zijn tegengekomen die door deze boodschapper of anderen zijn gegeven, die hebben beredeneerd dat wij geen ware spirituele leraren konden zijn wanneer wij ons zo op de problemen richten.

Hoe je Christusschap verwerft
Maar laat ik jullie een verhandeling geven over wat er voor nodig is om Boeddha te worden. Het is heel eenvoudig. De poort naar Boeddhaschap is Christusschap. Je kunt pas aan je Boeddhaschap werken als je een hogere mate van Christusschap hebt bereikt. Hoe kun je dan Christusschap verwerven? Nu, zoals wij in onze recente boeken hebben uitgelegd, is er een fase op het spirituele pad, dat je gaat groeien tussen het 48e en het 96e bewustzijnsniveau omdat je het pad volgt dat de Zeven Chohans hebben uitgezet. Dit is een fase waarin het de bedoeling is dat je het licht van de Zeven Stralen belichaamt, het licht van de Zeven Stralen leert gebruiken, je bewust wordt van jouw medescheppende vaardigheden en de vrijheid verwerft om die volgens jouw eigen goddelijke individualiteit en jouw eigen beslissingen tot uitdrukking te brengen.

Maar dit is geen Christusschap. Het is Creatieve Vrijheid, maar het is geen Christusschap. Wat is er dan voor nodig om aan je Christusschap te werken? Wat Jezus heeft gedemonstreerd: dat jij je niet uit het leven en de maatschappij terugtrekt. Je zit niet in een grot in de Himalaya en mediteert de hele dag. Je gaat eropuit onder de mensen en je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Je ziet wat er gebeurt en je voelt wat Jezus heel vaak heeft gevoeld, wat maar een paar keer in de Bijbel is opgeschreven. Je ondergaat die gevoelens. Je erkent de problemen. Je voelt misschien een bepaalde vorm van boosheid. Je voelt misschien mededogen met de mensen. Je voelt misschien de wens om dingen te veranderen, iets te doen wat het verschil uitmaakt. Veel van jullie die al een poosje op het pad zijn, kunnen dit in je eigen leven herkennen, omdat je gedreven werd door de wens om het verschil uit te maken.

Het is niet nodig of er wordt niet van je verwacht op dit niveau dat je geen menselijke gevoelens hebt. Zelfs Jezus, vertoonde, af en toe, menselijke gevoelens. Dat staat een paar keer in de Bijbel, maar er waren er veel meer in het echte leven, zoals bij ons allemaal. Je manifesteert geen Christusschap door je emoties te ontkennen, te onderdrukken, af te wijzen, door die in te houden. Wanneer je de afschuwelijke mishandelingen die op de wereld plaatsvinden, ziet, moet je ook een bepaald gevoel hebben van boosheid in het begin krijgen, maar die dan kan worden getransformeerd in rechtmatige verontwaardiging. Je moet ook mededogen voor de mensen voelen. Je moet ook het verlangen hebben om de mensen te bevrijden van het lijden dat jij toegeeft, waar zij doorheen gaan. Dit is het lagere niveau van Christusschap.

Zie je dat je niet eens aan deze fase kunt beginnen als jij je hoofd in het zand steekt en denkt dat jij je alleen op het positieve moet richten en iets wat negatief is te negeren of ontkennen? Je bent nog niet eens aan je Christusschap begonnen als jij niet realistisch wilt kijken naar wat er op de wereld aan de hand is, wat de mensen belast, en zoals wij hebben uitgelegd, wat eraan ontbreekt en wat beter kan.

Er zijn veel mensen in Rusland die juist hier geïncarneerd zijn, omdat zij de natie boven die lagere manifestaties wilden verheffen. Wat zij ook doen, is dat ze beloofd hebben om in dit leven het pad van Christusschap te begaan. Veel van hen begrijpen natuurlijk niet waar het pad van Christusschap over gaat en hebben de christelijke kerk afgewezen, want zij weten dat die Christus niet vertegenwoordigt. Sommigen hebben zelfs alle religies afgewezen, maar bewandelen toch het pad van Christusschap in die zin dat zij kijken naar wat er aan de hand is en hoe dat kan worden veranderd.

Dus zeg ik tegen jullie dat wanneer je naar de verhandelingen kijkt die wij tijdens deze conferentie hebben gegeven, dat je ziet dat wat wij in deze conferentie hebben aangepakt, juist de beginfase van het Pad van Christusschap is, waarin je open en eerlijk en op een rechtstreekse manier de problemen erkent, erkent wat eraan ontbreekt. Wij hebben dit gedaan, omdat wij weten dat een kritieke massa mensen aan deze aanpak en boodschap toe is. Dan nog, hoewel het noodzakelijk is in de beginfase van Christusschap om de problemen te erkennen, willen wij natuurlijk niet graag dat je in die beginfase van het Christusschap blijft hangen. Wij willen vooral niet dat jij in een gesloten lus blijft vastzitten door je zo op de problemen te richten die je op de wereld ziet, dat je in feite de taak verwaarloost om jouw eigen bewustzijn te verhogen.

Hoe je Boeddhaschap verwerft
Er is een aanzienlijk aantal studenten van de geascendeerde meesters die zich zo op de splinter in het oog van de wereld of in het oog van hun broeders richten, dat zij weigerden naar de balk in hun eigen oog te kijken. Dit kan er in feite toe leiden dat studenten een negatieve spiraal ingaan die ervoor zorgt dat zij onder het 48e bewustzijnsniveau vallen. Dus wat wij in feite tijdens deze conferentie hebben gedaan is dat wij jullie hints hebben gegeven over hoe je verder kunt komen dan de beginfase van Christusschap, de hogere niveaus van Christusschap kunt bereiken, die het dan weer mogelijk maken dat je verder gaat en aan je Boeddhaschap begint te werken.

Ik kan jullie ervan verzekeren dat er niemand onder jullie is die alles wat wij in deze dictaten hebben gelegd, kunnen absorberen en zelfs begrijpen door ernaar te luisteren of ze een keer te lezen. Er zijn zoveel aanwijzingen hier, en denk niet dat die alleen van toepassing zijn op studenten in Rusland, want is er ergens een deel van de wereld dat geen gruweldaden kent? Alle studenten kunnen er hun voordeel mee doen door de heel subtiele aanwijzingen te overdenken en ernaar te zoeken, die op de hogere niveaus van Christusschap wijzen en verder. Op de hogere niveaus van Christusschap realiseer jij je dat je de onvolmaakte omstandigheden op de wereld hebt toegegeven, je hebt jouw wens toegegeven om die te veranderen, maar nu komt de cruciale test. Ga je proberen de omstandigheden op de wereld op eigen kracht te veranderen? Of doe je een stap omhoog naar de hogere niveaus van Christusschap, omdat jij erkent wat Jezus zei: “Ikzelf kan niets doen. De Vader in mij doet het werk.”

Hoe kom je in dat stadium? Je komt er wanneer je de problemen op de wereld toegeeft, jouw wens toegeeft om verschil te maken en erkent dat jij geen verschil kunt maken, hoe jij dat ook met je dagelijkse denkgeest probeert. Dus moet je naar een hoger niveau en hoe doe je dat? Door door een periode heen te gaan waarin jij je niet meer op de problemen in de wereld richt, maar jij je richt op jouw eigen reactie op die problemen.

Dan gebruik je die reactie om dieper in jouwe eigen psyche te graven en de gehechtheid, de gevoelens, de illusies, die je hebt bij die reactie bloot te leggen. Hier zijn de meeste van jullie wel toe in staat. Veel van jullie hebben dit al gedaan, sommigen al jaren. Ik maak jullie er alleen maar bewust gewaar van wat je doet, zodat je het proces sneller kunt voltooien door je er bewust van gewaar te zijn.

Het Boeddhaschap vereist vervolgens dat je meesterschap krijgt over jouw reacties op alles wat er op de wereld gebeurt. Op de hogere niveaus van Christusschap ga je door een periode heen waarin je heel actief bent met, óf je spirituele werk, óf je bent bezig te proberen iets aan de omstandigheden op de wereld te doen. Je dient het leven, je helpt andere mensen, je probeert het bewustzijn te verhogen, probeert feitelijke veranderingen tot stand te brengen. Dit is Christusschap; dat is een periode waar je doorheen gaat. Voor sommigen kan dat de rest van hun leven zijn. Voor anderen misschien decennia. Voor anderen slechts jaren. Het is allemaal individueel. Maar wat ik in deze verhandeling wil doen, is een hint geven over wat er daarna komt. Want er komt in feite een moment waarop je de kans krijgt om naar het Pad van Boeddhaschap op te klimmen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.