Dienen om al het leven te verheffen

Geascendeerde Meester Jezus, 3 januari 2011

Degenen die echt Christusschap manifesteren, gaan over een hele subtiele drempel in hun eigen geest. Deze drempel is dat je beseft dat hoewel je jouw bewustzijnsstaat tot boven het niveau van de gemiddelde mens verhoogd hebt, jouw ware bedoeling niet is om als afgod te worden gezien door de mensen. Je ware bedoeling is anderen te inspireren om te doen wat jij hebt gedaan, zodat jij in plaats van dat jij jezelf blijft verheffen naar steeds hogere hoogten door je door menselijke wezens te laten verafgoden, anderen probeert te verheffen.

Daarom nam ik twaalf discipelen aan, zoals de Bijbel beschrijft. Maar in werkelijkheid had ik meer discipelen dan die twaalf, want ik had mensen waar ik onregelmatiger mee werkte, maar sommigen van hen vorderden sneller dan de twaalf discipelen. En de reden was dat elk van de twaalf van mijn officiële discipelen natuurlijk één van de stammen van Israël vertegenwoordigde en daardoor was het vermogen van de discipelen om te transcenderen, enigszins afhankelijk van de collectieve bereidheid van de groep die zij vertegenwoordigden.

Maar het punt dat ik hier wil maken, is het volgende: er zijn veel mensen op deze planeet die dit cruciale keerpunt op het pad hebben bereikt. Omdat ze wat inzicht hebben gekregen, wat verworvenheden, zelfs wat openheid om de Geest door hen heen te laten stromen en ze staan nu voor een hele subtiele keuze. Zullen ze die gebruiken om een positie, faam, respect, erkenning proberen te verwerven – of zullen ze volledig onbaatzuchtig het leven dienen?

Zullen ze proberen om met de stroom van de Aanwezigheid mee te gaan om het spiritueler gemaakte ego te versterken dat ze hebben gevormd of willen ze hun ego wel laten sterven, zodat ze volledig de open deur kunnen worden? Het wezen dat niet probeert de Aanwezigheid en de stroom van de Geest zijn ego te laten bevestigen en te verheffen, maar in plaats daarvan de Geest en de Aanwezigheid al het leven laten verheffen op elke manier die de Aanwezigheid en de Geest geschikt achten.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.