Geen hoogste niveau om naar toe te groeien

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 6 maart 2006

Dus is het essentieel voor een spirituele zoeker te beseffen dat zolang jij nog hier op aarde bent geïncarneerd, er niet zoiets bestaat als een ultiem niveau van groei. Er kan nooit een punt komen waarop jij jezelf laat denken dat je genoeg hebt gedaan, je genoeg hebt gekregen, dat je een of ander ultiem niveau van meesterschap hebt bereikt.

Door de eeuwen heen zijn er een aantal mensen geweest die een bepaald niveau van meesterschap hebben bereikt, maar als ze zichzelf hadden neergezet als meesters en zich lieten vereren door hun volgelingen als iemand die de allerhoogste staat van meesterschap heeft bereikt – en niet meer hoeft te groeien – dan hebben zij niet alleen zichzelf misleid, maar ook hun volgelingen.

Waarom denk je dat Jezus maar drie jaar bij zijn discipelen is gebleven? Omdat hij niet wilde dat ze in die valkuil liepen en omdat hij besefte dat hij zelf nog door meer initiaties heen moest. En daarom moest hij door de kruisiging heen, de dood aan het kruis en de spirituele wederopstanding. Zie je, mijn geliefden, Jezus had al een hoog niveau van verworvenheid bereikt voor zijn kruisiging. Hij kon veel wonderen verrichten. Hij was nog maar in de dertig en hij had nog tientallen jaren in Israël kunnen blijven, grote tekenen en wonderen verrichtend en geleidelijk steeds meer mensen aantrekkend.

Maar als hij dat had gedaan, dan was hij niet boven het niveau van verworvenheid uitgekomen dat hij had bereikt. En dan was hij zelf niet geslaagd voor de initiaties waar hij voor moest slagen om het tijdloze pad naar Christusschap in haar totaliteit te demonstreren. En wat waren die laatste fases van dat pad? Dat Jezus tot het besef kwam dat hij één was met de Vader en daarom heeft hij gezegd: “Ik en mijn Vader zijn één.” En toch besefte hij ook dat hij één was met al het leven, en daarom heeft hij gezegd: “Wat gij aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan.”

Verticaal en horizontaal eenzijn
Dus je ziet, mijn geliefden, dat Jezus het verticale eenzijn met God boven demonstreerde en het horizontale eenzijn met al Gods medescheppers hier beneden. De basis om het Stadsvierkant te maken, is juist dat elke persoon die op het pad naar Christusschap is, zijn eenzijn met zijn IK BEN Aanwezigheid opzet, zodat zijn Godvlam door zijn vier lagere lichamen heen kan schijnen zonder geblokkeerd te worden door onvolmaakte beelden en overtuigingen of energie van een verkeerde kwaliteit. Maar wanneer jij wel dat niveau van verworvenheid bereikt, moet je beseffen dat het niet de bedoeling van God is dat jij jezelf op de borst slaat en jezelf op een voetstuk plaatst om beter te lijken dan anderen.

Het is Gods bedoeling dat doordat jij wordt verheven, jij als instrument moeten dienen om al het leven te verheffen. Zoals Jezus duidelijk heeft gezegd: “En, als ik word opgetild van de aarde, zal ik alle mensen naar me toe trekken.” Zodoende wil God niet simpelweg het Stadsvierkant in jouw persoonlijke wezen instellen. God wil het Stadsvierkant op de hele planeet instellen. Hiervoor moeten de vier lichamen van Moeder Aarde worden gezuiverd en op één lijn gebracht met de goddelijke blauwdruk voor deze planeet. Die blauwdruk ligt opgeslagen in het spirituele rijk en ligt klaar om naar het materiële rijk verlaagd te worden wanneer een voldoende aantal mensen op aarde het Stadsvierkant op individueel niveau instellen.

Daarom hebben wij, mijn geliefde harten, gesproken over eenzijn. Want God heeft waarachtig de macht om de matrix van het Stadsvierkant naar deze planeet te laten zakken en ogenblikkelijk alles eruit persen dat tegen die matrix ingaat. Maar dat zou niet in overeenstemming zijn met Gods eigen Wet van Vrije Wil. En daardoor kan het Stadsvierkant alleen door de keuzes uit vrije wil van mensen die zijn geïncarneerd, op deze planeet worden gemanifesteerd. Maar het is niet voldoende dat mensen hun eigen bewustzijn verhogen en het Stadsvierkant in hun eigen wezen instellen.

Met andere woorden, zelfs als wij tienduizend mensen op deze planeet hadden die hun individuele Christusschap hadden gemanifesteerd, zou dit niet automatisch het Stadsvierkant fysiek manifesteren. Want het is niet genoeg dat mensen in hun eigen Christusschap, gescheiden van elkaar, rondlopen. Wat er nodig is, is dat er een groot aantal mensen bij elkaar komt en, op bewust niveau, erkent wie zij zijn en dat ze allemaal deel uitmaken van dat zelfde lichaam van Christus, dat zelfde lichaam van God op aarde. En dan brengen ze zich vrijwillig op één lijn met het op één punt zijn door te weten dat ze de voorlopers zijn van de Gouden Eeuw van Aquarius die, als hoogste potentieel, het Stadsvierkant manifesteren.

Mijn geliefden, tenzij verticaal eenzijn met God, horizontaal eenzijn met al het leven wordt, zal het Stadsvierkant niet op deze planeet worden gemanifesteerd. En dan zie je de val waarin zoveel spirituele zoekers zijn gelopen. Ze zitten vast door hun individuele pad na te streven zonder de volgende stap te nemen en oprecht te streven naar het eenzijn met anderen die hetzelfde niveau van verworvenheid hebben bereikt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.