Laat de Levende Christus jou roepen

Geascendeerde Meester de Aanwezigheid van Victorie, 3 juli 2005

Bestudeer eens hoe Jezus zijn discipelen riep. Stel je voor hoe er bij je dagelijkse werkzaamheden plotseling iemand op je afkomt met intens stralende ogen en zegt: “Laat je netten achter en volg mij!” En zich omdraait en wegloopt zonder achterom te kijken.

Wanneer je op een plateau bent, waarop je een stap hoger naar het volgende niveau moet zetten, dan zal – op een of andere manier – de leraar bij je komen, hetzij in jouw innerlijk, hetzij in de buitenwereld, misschien als persoon, misschien als boek, misschien als stem in je hoofd waarvan je weet dat het de ware stem is. En die leraar zal zeggen: “Laat je netten achter en volg mij!” En dat is alles wat hij zal zeggen. Niet beslist met precies die woorden, maar hij zal je een duidelijke instructie geven die jij niet kunt misverstaan of verkeerd interpreteren.

De vraag is: “Wat ga jij doen?” Volg je die leraar, zelfs al weet je niet waar het pad je brengen zal? Of blijf jij je vastklampen aan wat bekend is en vraag je om garanties of tijd om je voor te bereiden. Zie je, het eeuwige motto van de geascendeerde meesters is dat wanneer de student klaar is, de leraar verschijnt. Dus wanneer die situatie zich inderdaad aan jou voordoet, ben je er op innerlijk niveau klaar voor. Natuurlijk is jouw ego er niet klaar voor – en die denkt dat jij er niet klaar voor bent – en zal legio smoezen bedenken waarom jij er nog niet klaar voor bent en waarom jij deze persoon, of deze leraar of deze stem in jou niet moet volgen.

Maar ik moet zeggen dat toen Jezus zijn discipelen riep, hij meer dan 12 discipelen heeft geroepen. En niet allemaal gaven ze gehoor aan de oproep. Maar die dit wel deden, volgden Christus ogenblikkelijk. Zij dachten er niet over na, ze maakten geen plannen, ze bereidden zich er niet op voor, zij keken niet achterom. Zij lieten hun netten gewoon vallen en ze zijn Jezus gevolgd.

Er zal een moment komen, waarop jij dit moet doen om naar een hoger niveau te klimmen. Vele jaren geleden had deze boodschapper een discussie met een predikant in een Lutherse Kerk. En juist dit onderwerp, hoe Jezus zijn discipelen riep, werd ter sprake gebracht. En de predikant, die zogenaamd Christus vertegenwoordigde, zei: “O, ik weet zeker dat de discipelen ruim de tijd hadden om zich op het volgen van Jezus voor te bereiden. Ze hadden zeker een jaar om hun zaken in orde te brengen.” En dit laat je de bewustzijnsstaat van het huidige orthodoxe christendom zien.

Ze hebben de essentie van de goeroe-chelarelatie, de meester-discipelrelatie eruit verwijderd. Ze hebben Jezus op een voetstuk geplaatst. En om dit te doen, hebben ze ook zijn discipelen verheven, zodat zij Christus meteen konden volgen, maar jij niet – omdat jij een ellendige zondaar bent, dus jij moet naar de kerk in de buitenwereld luisteren in plaats van de Levende Christus.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.