Verwelkom de grote beslissingen

Geascendeerde Meester de Aanwezigheid van Victorie, 3 juli 2005

Wanneer je dit bewust kunt herkennen en de stuwkracht van liefde hebt, kun je het zonder het lijden loslaten, zonder de pijn, het heen en weer gaan, het redetwisten met jezelf, beredeneren of je dit of dat zou moeten doen. In plaats daarvan valt het gewoon van je af.

Je houdt je oog op Christus gericht en je volgt Christus. En voordat je het weet, kijk je terug en zeg je: “Maar dat was niet zo’n grote beslissing – waarom leek het destijds zo moeilijk?” Wanneer je dit een aantal keren hebt gedaan, bouw je de stuwkracht van de overwinning op. En dan zie je de beslissing ook aankomen. Je verwelkomt hem in plaats van er tegenin te gaan. En omdat jij je er niet tegen verzet, doe je wat Jezus met Pasen zei – je bezit het.

Je bezit de toestand die je moet opgeven. En wanneer je die volledig bezit en je er niet meer tegen verzet, kun jij die met gemak loslaten. Hij valt van je af, zoals de schellen van de ogen van de blinden afvallen. Het valt weg en jij ziet de nieuwe dag. En ineens word je spiritueel herboren in jouw nieuwe zelfgevoel. En zei Jezus niet tegen Nicodemus dat een mens, tenzij hij opnieuw wordt geboren, het koninkrijk van God niet kan binnengaan (Joh. 3:1) En dit is natuurlijk de spirituele wedergeboorte en niet de fysieke wedergeboorte die Nicodemus – als symbool van het menselijke bewustzijn – zich kon voorstellen.

Laat het gaan! Laat het vallen. Leer te herkennen wanneer het tijd is een belangrijke stap vooruit op je pad te zetten – en dat dan met vreugde te doen. Verwelkom het. Anticipeer erop. Zie het als de poort naar grotere vrijheid, de vrijheid van een nieuw zelfgevoel als medeschepper met God, je te koesteren in het Licht van de God van Vrijheid voor de aarde – Saint Germain. Je te koesteren in de uitstraling van de liefde van Jezus, die jouw voorloper op het pad is. En je te koesteren in de warme gloed van de liefde van Maria, die er is om jou elke keer dat je een stap hoger zet, te feliciteren. En ik zal jou ook begroeten wanneer je die belangrijke beslissingen neemt. En ik zal Maria beleefd voor laten gaan, want ik weet dat mijn tijd nog komt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.