De kloof tussen jouw bewustzijn en het bewustzijn van de leraar

Geascendeerde Meester El Morya, 27 mei 2006

Ik ben me er volledig van bewust dat sommigen van jullie, óf niet weten wat je Godvlam is, óf het misschien verstandelijk wel zouden kunnen begrijpen, maar er nog steeds geen contact mee hebben gelegd in hun hart. Ik vraag jullie te overwegen dat de belangrijkste uitdaging op het spirituele pad heel simpel is. Het pad houdt in dat je op een bepaalde trede staat en dat je naar de volgende trede moet opklimmen. Met andere woorden, er bestaat een kloof tussen waar jullie nu zijn en waar jullie heen moeten. Dus de voornaamste uitdaging op het spirituele pad is hoe je die kloof moet dichten. En voor veel mensen kan dit onoverkomelijk lijken.

Eén van de belangrijkste technieken die door de duistere krachten en het ego worden gebruikt, is de illusie scheppen dat het onmogelijk voor jou is die kloof te overbruggen. Ze hebben Jezus gebruikt als het belangrijkste voorbeeld in het Westen, maar in iedere religie is dit monster van afgoderij van de leider of leiders in die religie gecreëerd. Jezus was zo speciaal, stond zo ver boven ieder ander, dat je onmogelijk de kloof kon dichten tussen jouw huidige bewustzijnsniveau en het superieure bewustzijnsniveau dat Jezus toonde. Hetzelfde gebeurde met veel leiders in veel organisaties.

Er zijn momenteel veel goeroes en leraren op de wereld die niet beslist verkeerde goeroes zijn – het zijn goed bedoelende personen, ze hebben bepaalde spirituele verworvenheden, misschien zelfs bepaalde vaardigheden verworven. Maar als zij niet de dynamiek van het pad begrijpen, onderwijzen ze hoofdzakelijk door te zeggen: “Kijk eens hoe vergevorderd ik ben. Kom op mijn niveau!” Maar ze leveren niet een stap-voor-stap-pad voor waar mensen in bewustzijn zijn en waar zij zelf zijn.

Als deze personen zich hier niet bewust van zijn en nog steeds te veel op zichzelf gericht zijn – wat betekent dat ze nog niet echt de egocentriciteit hebben losgelaten, maar nog wel een beetje ego over hebben – dan hebben zij, hoewel ze echt eerlijke spirituele verworvenheden hebben en ze in feite het vermogen hebben om mensen spiritueel te helpen met hun groei, nog niet de kloof overbrugd tussen hun eigen bereikte staat en wat degenen die ze onderwijzen, bereikt hebben. En dan is het, hoewel ze misschien een authentieke lering geven, eigenlijk een verkeerde lering, in die zin dat ze degenen die de leer accepteren, ontmoedigen, omdat zij denken dat zij de kloof tussen hun bewustzijn en het bewustzijn van hun leraar niet kunnen overbruggen. Omdat ze geen logisch stappenplan zien tussen hun niveau en het niveau van hun leraar.

Een fundamenteel probleem voor spirituele leraren
En dit brengt je bij een ander inzicht in het spirituele pad, een essentiële dynamiek van het pad die zelfs wij als geascendeerde meesters niet kunnen omzeilen zolang mensen in hun ego vastzitten. Want zie je, hoe kunnen wij iemand motiveren het spirituele pad te volgen als wij hen niet laten zien dat het gunstig is om dat pad te volgen? Wij doen dat door mensen voorbeelden te geven die een hoger bewustzijnsniveau, misschien bepaalde vermogens laten zien die het gewone overtreffen. En toch kan het ego dit gebruiken om een aura van afgoderij, of onfeilbaarheid, rond die leiders te creëren, waardoor het voor anderen onmogelijk lijkt die kloof te overbruggen en hetzelfde bewustzijn als de leider te krijgen.

Toch, mijn geliefden, hebben wij jarenlang gezegd: “Wat één mens gedaan heeft, kan iedereen doen, kan iedereen bereiken.” En dus vraag ik jullie serieus na te denken of er – in jouw eigen wezen – een element bestaat dat je naar de geascendeerde meesters laat kijken, of naar iemand die geïncarneerd is, die jij je spiritueel verder gevorderd dan jou beschouwt, en denkt: “Oh, dat kan ik nooit, ik zou dat nooit kunnen bereiken.” En ik vraag je dan te herkennen dat wanneer dit bij jou gebeurt, het alleen van jouw ego kan afkomen. Het kan niet een realistische inschatting van de Christusgeest zijn, omdat de Christus weet, zoals Jezus zei: “Bij mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk.” En zo zie je dat jijzelf die kloof niet zou kunnen overbruggen, maar God in jou kan die kloof zeker overbruggen. Dus proberen wij, de geascendeerde meesters, voortdurend op allerlei manieren en met allerlei middelen aan te komen om mensen te helpen die kloof te overbruggen. En veel spirituele mensen hebben bepaalde mechanische hulpmiddelen gebruikt om antwoorden te krijgen die de lagere geest omzeilen. Toch vraag ik jullie opnieuw, zoals wij eerder gezegd hebben, te onthouden dat ieder hulpmiddel dat we jullie geven, een val kan worden als je er te zeer aan gehecht raakt en denkt dat je in staat moet zijn alle antwoorden op een bepaalde manier te krijgen. En daarom zou ik graag willen dat jullie erkennen dat ieder middel dat we jullie voor een bepaald doel geven, geen doel op zich moet worden, want in dat geval helpt het jullie niet meer te groeien, maar het helpt slechts om je daarin vast te houden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.