Stoppen vlak voordat jij je doel bereikt

Geascendeerde Meester El Morya, 21 oktober 2006

Wanneer je naar de piramides kijkt, de Grote Piramide van Gizeh, zie je dat de Koningskamer op tweederde hoogte van de piramide ligt vanaf de basis. En het merkteken van tweederde is het niveau waarop het de bedoeling is dat de Christus verschijnt. Wat ik nu probeer uit te leggen, is dat een substantieel aantal mensen in de new age beweging heel dicht bij dat merkteken van tweederde in de buurt zijn gekomen.

Maar in plaats van nog harder te duwen om erbovenuit te komen, waardoor de Christus in hun wezen verschijnt, zijn ze op een of andere manier in de misvatting van hun ego gaan geloven, in een illusie van hun ego. En ze zijn stil gaan staan, ze zijn gestagneerd. En ze laten hun wielen draaien. En enkele van hen zijn ingespannen bezig en werken hard, maar ze komen nergens, omdat ze niet bereid zijn hun visie te vergroten om te zien wat er voor nodig is om over die hobbel heen te komen en het licht van Christus in te gaan. En de reden dat zij dat niet doen, is dat zij aan nog een illusie van hun ego gehecht zijn, die ze niet willen onderzoeken, zodat ze niet bereid zijn in de spiegel te kijken en te zien: “O, dit is mijn probleem, Ik ben degene die dat moet overwinnen.”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.