Inzicht in de transitie van op jezelf gerichte groei naar Christusschap

Geascendeerde Meester Jezus, 24 augustus 2008

Dit is nooit – en zal ook nooit, en kan ook nooit worden – een collectief pad. Je kunt een broederschap vormen, en jullie kunnen elkaar helpen, maar jullie moeten het elk individueel doen. Want elk moet individueel dat contact met zijn of haar Christus Zelf en IK BEN Aanwezigheid en spirituele leraar maken. Want enkel als die verticale mate van eenzijn er is, kan er waarachtig horizontaal eenzijn zijn.

Zelfs degenen die in de sportteams van de wereld zitten of degenen die individueel naar excellentie streven, zijn in zekere zin op het pad van persoonlijke groei – van het verheffen van het gescheiden zelf boven de massa – zodat ze het potentieel kunnen verdienen om dat gescheiden zelf in een hogere zoektocht te veranderen. Veel van de mensen die je op de Olympische Spelen ziet, zijn met recht mensen zijn die het collectieve bewustzijn van de massa zijn ontstegen en een sterker gevoel van individualiteit hebben gemanifesteerd. Veel van hen hebben zich grote persoonlijke opofferingen getroost om in hun sport uit te blinken en hebben veel andere gewone inspanningen opzij gezet. En dit heeft ervoor gezorgd dat ze grote zelfdiscipline hebben ontwikkeld, grote concentratie, grote toewijding aan een zaak die werkelijk in een hoger streven kan worden omgezet om verder te gaan dan het gescheiden zelf verheffen.

En ik kan wel zeggen dat veel van de mensen die deze uitmuntendheid in de sportwereld – tijdens dit leven – hebben geproefd, gaan beseffen dat zelfs al werden ze volledig in beslag genomen door dit streven naar uitmuntendheid en competitie – zelfs al gaf het hen een grote adrenalinestoot, een fantastisch gevoel van begaafdheid, zelfs superioriteit – het hen nog altijd leeg heeft gelaten. Het heeft hen nog steeds achtergelaten met het gevoel van meer willen. Dit maakt het hen nog steeds moeilijk om terug te keren naar hun ‘gewone leven’, nadat ze niet meer in hun sport konden uitblinken.

Sommigen van hen zullen zeker verder dan die fase kijken van het krijgerbewustzijn, naar de beginfases van het bewustzijn van de wijze die begint te zoeken naar iets meer dan deze wereld te bieden heeft. Want wanneer je in de sportarena hebt gestaan en miljarden mensen hun aandacht – via de televisie – op jou hebben gericht, dan heb je, in zekere zin, iets van het hoogste wat deze wereld kan bieden, geproefd wat betreft de aandacht voor het gescheiden zelf.

En dan, wanneer het bewuste zelf gaat beseffen dat dit niet genoeg was, dat er meer moet zijn, nu dan heeft de levensstroom het potentieel om zich met het ware pad naar Christusschap bezig te houden – om te proberen niet zichzelf te verheffen maar verder te gaan dan dat gescheiden zelf en zijn talenten en bekwaamheden te gebruiken om het Al te dienen. Zodat de allermeest opvallende persoon echt degene is die de grootste dienstbaarheid bewijst. Want heb ik niet gezegd dat degene die de grootste van jullie wilde zijn, de dienaar van allen moest zijn?

Veel van deze sportsterren zullen in hun volgende incarnatie inderdaad spiritueler worden en serieus het spirituele pad beginnen te bewandelen. Enkele van jullie die tegenwoordig het spirituele pad aflopen, hebben die faam of glorie natuurlijk geproefd in vorige levens, hetzij door sport, door oorlog, politiek, of op andere gebieden van menselijke inspanningen, zoals kunst. Dit is een volmaakt natuurlijk onderdeel in de evolutie van iemand. Natuurlijk kijk ik naar jullie, die een bewust gewaarzijn van het spirituele pad hebben bereikt, om verder te kijken en in te zien dat er iets na dit streven in de buitenwereld naar materiële uitmuntendheid komt – en dat is spirituele uitmuntendheid. Wat niet, zoals sommigen van jullie nog steeds denken – gewijd is aan het verheffen van het gescheiden zelf, maar om het Al te verheffen in dienst van al het leven.

De hogere en de lagere weg
Wat ik nu vertel, is dat veel van de mensen die de laagste 10 procent, zoals wij ze noemen, vormen natuurlijk ook mensen zijn die dit pad om hun individuele zelfgevoel te verheffen boven de grote massa uit, bewandeld hebben. Zelfs voor je – bij wijze van spreken –kunt uitblinken in de machtsspelletjes, in de spelletjes om geld te verdienen, moet je eerst wat individualiteit krijgen – zelfs die zucht naar macht hebben, naar overheersing en naar geld, die in handen van één persoon geconcentreerd wordt.

Wanneer een individueel wezen voorbij het bewustzijn van de grote massa reikt, heeft hij het potentieel om het pad van persoonlijk Christusschap te vinden. Maar hij heeft ook het potentieel om het linker pad te nemen – niet de brede weg die leidt naar vernietiging die door de grote massa wordt genomen – maar het verkeerde pad, het pad van de antichrist, van daadwerkelijk zijn talenten gebruiken om dat gescheiden zelf te verheffen ter meerdere glorie van het gescheiden zelf of een of andere materiële zaak.

Sommige mensen die veel macht en veel geld op deze planeet hebben verworven, hebben dat pad natuurlijk bewandeld om eerst het gescheiden zelf te verheffen op het pad van persoonlijke groei, maar het daarna in het linker pad, het pad van de antichrist, hebben veranderd om hun talenten te gebruiken om macht en roem voor het gescheiden zelf te bereiken. Als je voorbeelden wilt, kijk dan naar China, voorzitter Mao Tse-Tung, die hier een voorbeeld van was. Kijk naar Noord Korea, kijk naar de voormalige Sovjet Unie – Stalin en Lenin. Kijk naar Hitler. Kijk naar Napoleon, die de kans kreeg om met Saint Germain te werken, maar uiteindelijk het linker pad heeft gekozen.

Kijk naar veel andere wereldleiders die dat pad hebben genomen. En leer dan van hun voorbeeld en besef dat zelfs jullie, de spirituele studenten – zelfs jullie die studenten van mijn cursus in Christusschap zijn – voor die initiatie staan – die zeer subtiele initiatie, omdat jij weet dat je veel bereikt hebt, omdat je weet dat je een hoog niveau hebt bereikt met betrekking tot je individuele zelf verheffen. Maar dan wordt de vraag, of je dan het pad vervolgt om het gescheiden zelf te verheffen ten gunste van het gescheiden zelf, of zul je het pad van Christus nemen, omdat jij je de waarheid realiseert van mijn uitspraak – dat hij die probeert zijn leven te redden, het zal verliezen, hij die probeert dat gescheiden zelf te redden, het op den duur zal verliezen. Maar hij die bereid is dat leven te geven, dat gescheiden zelf, om Christus te volgen, zal inderdaad het eeuwige leven vinden door de Geest van eenzijn met al het leven. Dit is de uitdaging waar jullie allen voor staan, wat de uitdaging is waartoe ik jullie oproep in mijn cursus naar Christusschap.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.