Een cruciale initiatie op het pad

Geascendeerde Meester Saint Germain, 29 december 2011

In de meeste gevallen begrijp je niet waarom het de juiste stap is, mijn geliefden! Want er is een cruciale initiatie die iedereen op het spirituele pad moet ondergaan. De bereidheid om een stap te doen in een bepaalde richting zonder te weten wat twee stappen verderop ligt. Je bent bereid om één stap vooruit te doen en dan te zien waar die je brengt.

Dit is een cruciale initiatie, die je belichaamd ziet in het leven van de meeste spirituele leraren, waaronder het leven van Jezus, het leven van Sint Jozef, die de fysieke vader van Jezus was, en het leven van Moeder Maria die als de fysieke moeder van Jezus gediend heeft. Geen van beide hadden we gepland om geboorte te geven aan een kind met het Christuspotentieel. Maar toen de Geest ons riep, luisterden we ernaar.

En nu zie je het resultaat ervan, maar je moet ook begrijpen dat wij, toen we fysiek geïncarneerd waren, niet bijzonder waren. We zijn niet anders dan jullie! Terugkijkend kun je denken dat Moeder Maria en Jozef wat vibraties hadden van engelen en een of meer uitgewerkt beeld dan jullie, maar dat is niet zo.

We waren fysiek geïncarneerd. Onze visie was net zo beperkt als die van velen van jullie. Daarom hadden wij geen duidelijk beeld van wat er nog komen zou. We wisten niet alles over Jezus en zijn missie en zijn potentieel. Maar we voelden de oproep van de Geest, we gingen erin mee en zo hebben wij onze overwinning behaald. Zo behaal jij jouw overwinning.

Niet door alles te weten vanaf dit moment tot de dag waarop jij ascendeert. Maar door bereid te zijn je op de Geest af te stemmen, de aanwijzingen op te volgen, de volgende stap te doen op jouw pad. En dan de volgende en de volgende, tot je op een dag terugkijkt en zegt: “Ik had nooit met mijn dagelijkse denkgeest kunnen bedenken wat er in mijn leven de laatste vijf, tien of twintig jaar is gebeurd. Ik had het me nooit kunnen voorstellen. En als een engel aan mij was verschenen en had verteld wat er zou gaan gebeuren, had ik waarschijnlijk gezegd: “Nee, dat is onmogelijk, dat kan nooit.””

Maar nu zie je dat het mogelijk was, omdat je bereid was één stap per keer te doen. En nu ben je zoveel verder gekomen dan vijf, tien, twintig jaar geleden, en je leven heeft een heel nieuwe dimensie gekregen. En dit is natuurlijk wat er kan gebeuren, niet alleen in jullie persoonlijke leven, maar ook op grotere schaal, in een natie of op wereldschaal.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.