Een boodschap voor christenen

HOOFDPAGINA

In deze sectie staan artikelen die de situatie van veel christenen van tegenwoordig aan de orde stellen. De belangrijkste vraag is of mensen loyaal zullen blijven aan het wereldlijke instituut of de Levende Christus zullen volgen. Deze test kregen de mensen ook toen Jezus op aarde was, een test die de Schriftgeleerden en farizeeërs en zelfs Petrus niet hebben gehaald.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

De oorspronkelijke intentie van de christelijke beweging

• Geen enkel instituut kan Christusschap vertegenwoordigen. Een instituut heeft continuïteit nodig en Christus is voortdurende wedergeboorte.
• Jezus gaf ons de Heilige Geest om ons ervan te verzekeren dat wij voortdurend herboren zouden worden, zodat het christendom een levende beweging zou worden.
• Degenen die deze verandering niet willen, ontkenden de Heilige Geest en hebben van het christendom een rigide, dode religie gemaakt.
• Wij kunnen helpen om het christendom herboren te laten worden, maar alleen als wij ons ego, de weerstand tegen wedergeboorte, in onszelf overwinnen.

Lees hier meer over.

 

Sta op uit het graf van het orthodoxe christendom

• Het wordt tijd om je bewust te worden van wie je bent in God.
• 10.000 levensstromen hebben nu hun Christusschap gemanifesteerd, maar velen zijn zich hier nog niet van bewust.
• Jullie zijn de stoottroepen die de eerste golf van spirituele strijders zouden moeten zijn die deze planeet voor Jezus veranderen.
• Word je ervan bewust dat jij een zoon of dochter bent van God en dat jij hier bent om volledig Gods koninkrijk op aarde te helpen manifesteren.

Lees hier meer over.

 

Ben je loyaal aan Christus of een aards instituut?

• Stap uit die loyaliteit aan een religie op de wereld.
• Het christendom was nooit bedoeld om een doel op zich te zijn.
• Wees loyaal aan de levende, geascendeerde Jezus Christus, en niet aan een dood, door mensen gemaakt, beeld van een instituut dat daar alleen maar zelf belang bij heeft.

Lees hier meer over.

 

Het christendom van tegenwoordig is geen beweging die Jezus heeft opgezet

• De christelijke religie heeft een door mensen gemaakt beeld van Christus geschilderd.
• Sommige mensen willen dat de levende Christus voldoet aan een bepaald door mensen gemaakt beeld.
• De tijd is op de loop gegaan met organisaties die zeggen dat zij anders zijn dan anderen of zeggen dat ze beter zijn dan anderen.
• Stel je open voor nieuwe leringen, zoals een kind dat doet.

Lees hier meer over.

 

De meeste christenen zijn boos op God

• De mensen zijn door een religie op de wereld geprogrammeerd om te geloven dat je een of andere toestand niet zou moeten ervaren.
• Veel christenen zijn opgevoed met het idee dat je, om een goede christen te zijn, nooit boos mag zijn.
• Zij ontkennen boosheid, ze duwen dit naar hun onbewuste.
• Hoe kun jij je boosheid weggeven, als jij geen boosheid bezit?
• Je moet boosheid toelaten, maar het is geen deel van jouw wezen.
• Hoe jij je boosheid heelt.

Lees hier meer over.

 

Het leven van de heilige Franciscus

• Franciscus belichaamde de leringen van Christus niet, maar hij was uit evenwicht.
• Franciscus had een duidelijker standpunt in moeten nemen tegen de valse leiders en de valse doctrines van de katholieke kerk, in plaats van te vallen voor de illusie van misleide loyaliteit.

Lees hier meer over.

 

Wij kregen ook allemaal uitdagingen

• Sint Patrick moest zijn verwachtingen opgeven.
• Voor Jezus, Moeder Maria of Patrick was het niet gemakkelijker dan voor ons.
• Zolang je nog twijfel bezit, zullen de krachten van deze wereld meedogenloos op je beuken.
• Kom zover dat je geen weerstand meer voelt, zodat de wind gewoon door je heen kan blazen.

Lees hier meer over.