Ben je loyaal aan Christus of een aards instituut?

Geascendeerde Meesters Jezus,  28 juni 2008

En zodoende wil ik graag dat degenen die loyaal aan mij zijn in plaats van loyaliteit aan een religie in de buitenwereld, een geloofssysteem in de buitenwereld, zelfs een uiterlijk beeld van Christus verder kijken en inzien dat ik deel uitmaak van de geascendeerde meesters, deel van die Rivier van Leven ben. En dus kwam ik inderdaad om één cyclus de hiërarch te zijn in de voortdurende ontwikkeling van Gods koninkrijk op aarde. En daardoor is, wat ik kwam brengen, mijn leringen, mijn voorbeeld – zelfs de hele 2000-jarige cyclus van Vissen – simpel één facet in de ontwikkeling van, in de onthulling van de schitterende diamant van God. En het was dus nooit de bedoeling dat het christendom een doel op zich zou worden, het ‘eind-van-alles, alles-te-zijn’. Het was inderdaad, zoals we in vorige verhandelingen hebben gezegd op deze conferentie, de bedoeling om de weg te bereiden voor de volgende stap.

En dan zie je dat als mensen echt loyaal naar mij zijn als de levende, geascendeerde Jezus Christus – en niet aan een dood, door mensen gemaakt beeld dat een op eigen voordeel uit zijnde institutie heeft gevormd, door mensen die, eigenlijk, gevangenzitten in het bewustzijn van de antichrist – nu, als je die ware loyaliteit aan mij hebt, dan kijk je verder dan deze gesneden beelden van Christus en besef je wat het ware doel is waar ik voor kwam. Namelijk om de fundering te leggen om de mensheid te verheffen tot het bewustzijnsniveau dat nodig is om mensen het Aquariustijdperk in te laten gaan, het Aquariusbewustzijn. Dat het potentieel heeft om een Gouden Eeuw te manifesteren die alles te boven gaat wat je ooit op deze planeet hebt gezien.

Zelfs voorgaande Gouden Eeuwen zullen in vergelijking verbleken, als het volledige potentieel voor de Gouden Eeuw van Aquarius zich mag manifesteren door degenen die de open deur vormen door het pad te begaan dat ik aantoonde en uitzette. En dus zal ik tijdelijk plaats maken voor mijn geliefde broeder, mijn geliefde partner in de geest, Saint Germain, zodat jullie kunnen zien dat wij afzonderlijke wezens zijn, maar Eén zijn in onze individualiteit.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.