Sta op uit het graf van het orthodoxe christendom

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 november 2003

Daarom wil ik dat jullie wakker worden en je realiseren dat het tijd is uit de tombe van het orthodoxe christendom te komen. Jullie moeten opstaan, zoals Lazarus opstond toen de Levende Christus hem riep. En jullie moeten je van het doodskleed van de verkeerde doctrines ontdoen en de rituelen van de dood waarin je gewikkeld bent, waar jullie ziel bijna 2000 jaar in gewikkeld was. Ik ben jullie moeder, de moeder van al het leven op aarde, de moeder van het universum zelf en ik moet jullie zeggen dat het tijd is je bewust te worden van de waarheid wie je bent in God. Je bent daadwerkelijk een Christuswezen.

Mijn Zoon Jezus heeft een prachtig boek uitgebracht, ‘The Christ is born in You’, dat je alles vertelt wat je moet weten om je Christusschap te manifesteren. Ik moedig je aan dat boek te verslinden, het je eigen te maken en het een deel van jouw eigen bewustzijn te laten worden.

In dat boek zegt Jezus dat 10.000 zielen nu hun Christusschap hebben gemanifesteerd, maar dat velen zich hier niet bewust van gewaar zijn. En miljoenen meer hebben een hoge mate van Christusschap gemanifesteerd. Nu, ik moet jullie zeggen dat het de hoogste tijd wordt dat deze zielen ontwaken en bewust herkennen wie ze zijn en waarom ze hier zijn.

Zij zijn hier om op dit kritieke tijdstip het evenwicht te bewaren en te voorkomen dat aardemoeder door een periode van omwenteling heen gaat die al duizenden jaren niet meer gezien is. Jullie zijn de stoottroepen die bedoeld zijn de eerste golf spirituele strijders te zijn om deze planeet een ommezwaai te laten maken voor mijn zoon Jezus Christus, zodat hij als de spirituele koning kan komen te regeren, waartoe hij waarachtig door de Almachtige God gezalfd is.

Sta op en voldoe aan je bestemming. DOE HET NU!
Dit is werkelijk de boodschap die van de daken geschreeuwd moet worden. En vandaag sta ik, de Maagd Maria, de Gezegende Moeder, voor jullie in zo’n tastbare manifestatie dat iedereen die deze woorden leest mijn Aanwezigheid in het hart kan voelen – als men bereid is het hart voor mij open te stellen.

En ik zeg jullie: “Sta op en voldoe aan je bestemming! Bescherm de Levende Christus in mijn Zoon Jezus en zijn innerlijke leringen. Bescherm de Levende Christus in jezelf en bescherm de Levende Christus in jullie spirituele broeders en zusters. Dit is op dit moment echt absoluut noodzakelijk. Dit is de oproep voor dit moment. Sla acht op mijn oproep, anders zul je een grootschalige vernietiging op deze planeet zien die niemand kan terugdraaien nadat het kritieke uur geslagen heeft. Dat moment nadert nu snel! Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dringend mijn oproep is! Jullie moeten wakker worden zeg ik, en jullie moeten jezelf NU wekken!”

Ik ben streng. Ik ben direct. Maar ik ben in de eerste plaats eerlijk over de uiterst dringende waarheid over de tijd waarin jullie leven. Als jullie de leringen op onze website willen bestuderen, zullen jullie zien dat er geen angst op staat. En evenmin is er plaats voor angst bij een spirituele strijder. Het is niet mijn doel om je door middel van angst bewust te maken. Het is echter mijn doel je bewust te maken van de ernst van de grimmige realiteit die jullie op deze planeet onder ogen moeten zien.

Laat je niets wijs maken door degenen die uitroepen dat alles goed gaat. Laat je niets wijs maken door de verkeerde leraren die hun waar verkopen aan degenen die zich er niet van bewust zijn. Word je bewust van de waarheid dat je een zoon of dochter van God bent en dat je hier bent om je Broeder van licht, mijn Zoon Jezus, te helpen Gods koninkrijk volledig op aarde te manifesteren.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.