De oorspronkelijke intentie van de christelijke beweging

Geascendeerde Meester Jezus, 10 mei 2009

Zelfs de katholieke kerk is herboren in een hoger zelfgevoel, hoewel ze nog steeds ver afstaat van de waarachtige vertegenwoordiger van Christus op aarde – omdat er natuurlijk nooit een instelling zal komen die Christus kan vertegenwoordigen.

Want wat is Christus? Het proces van voortdurende wedergeboorte! En een instelling moet, uit noodzaak, een bepaalde continuïteit hebben, anders zou het geen instelling zijn. En dus zie je dat het hele idee dat Christus en de leringen van Christus geïnstitutionaliseerd kunnen worden, gewoonweg een dualistische creatie is die in feite voortkomt uit de geest van de antichrist. Want Christus is voortdurend in beweging.

Heb ik niet gezegd dat ik jullie een andere pleitbezorger zou sturen, dat ik zou bidden zodat de vader jullie een andere pleitbezorger stuurt – de Heilige Geest? Nu, de Heilige Geest waait waarheen hij wil en ik kwam 2000 jaar geleden een beweging beginnen die constant herboren zou worden, constant zichzelf zou vernieuwen.

Maar zoals altijd konden degenen die zich vereenzelvigen met hun ego deze schijnbare chaotische staat van constante wedergeboorte niet hanteren en ze konden niet omgaan met de schijnbare tegenspraken die door een paar gnostische leringen naar voren werden gebracht. Sommigen waren niet afgestemd op de geascendeerde meesters, maar op lagere geesten – zoals je onder de channelers van tegenwoordig ook ziet. Niettemin had het christendom de potentie een levende, ademende beweging te worden die constant transcendeerde door die stroom van de Heilige Geest in stand te houden – die wij, tegenwoordig, progressieve openbaringen noemen.

En dus is het inderdaad mogelijk en nodig om het christendom herboren te laten worden in zo’n levende religie. Zoals het boeddhisme ook herboren kan worden – want ook de Boeddha kwam om zo’n blijvend gevoel in stand te houden of te scheppen om nieuwe leringen en een ander bewustzijn te brengen. Kun je de ironie er niet van inzien dat moderne boeddhisten nog steeds teksten bestuderen die 2500 jaren geleden, of meer dan 2000 jaar geleden, naar het fysieke vlak werden gebracht? Kunnen jullie niet zien hoe ironisch dat is?

Kun je de ironie niet inzien van moslims die op de koran terugkijken, die heel veel eeuwen geleden werd uitgebracht, maar toch over het algemeen de traditie verwerpen die je bij de Soefitraditie– de mystieke islam – ziet om voortdurend hernieuwd inzicht in de diepere mysteries naar voren te brengen. Je ziet dit bij iedere religie, je ziet het bij de wetenschap, je ziet het overal – deze weigering om herboren te worden, dit vasthouden aan een oude identiteit.

Ben jij bereid om herboren te worden?
En dan jullie, de spirituele mensen – die dat zo duidelijk op de wereld zien – draai je nu om, kijk nu eens in de spiegel, kijk nu eens naar jezelf en zie hoe jullie soms nog aan dat oude identiteitsgevoel vasthouden. “Hoe kon ik zo gemakkelijk herboren worden dat ik nu niet meer dat vreselijke mens van gisteren ben? Hoe heeft dat zo gemakkelijk kunnen gebeuren?” Je vervalt tot dezelfde subtiele redenatie als de prins van deze wereld en jouw ego. Omdat jouw ego zegt, zoals we in eerdere verhandelingen in deze serie hebben gezegd: “O, je kunt niet zomaar bij me weglopen. Je kunt mij niet zomaar in de steek laten. Je kunt het allemaal niet zomaar opgeven.” Maar zie je, dat kun je wel.

Iedere keer dat jouw ego bij jou komt met een minder zelfgevoel – zeg je tegen hem: “Ik geef jou op. Ik geef jou over. En ik accepteer dat IK herboren BEN!” En als je dit constant blijft doen, als je er een gewoonte van maakt en de stuwkracht blijft opbouwen om het op te geven en jouw wedergeboorte te accepteren, dan loop je, zoals ik gezegd hebt, sneller dan jouw ego en de prins van deze wereld.

Want ze kunnen jouw eeuwige wedergeboorte niet bijhouden – ze kunnen jou niet bijhouden. En dan accelereer jij je eruit. Je zult letterlijk jouw zelfgevoel eraan voorbij accelereren – ophouden met je licht weg te geven. Waardoor hij sterft en verteerd wordt. Net zoals bij de rozenkransen, omdat je voortdurend licht oproept om dat ego te verteren en de energie die hem voedt.

En dus door je eigen persoonlijke ego uit de correctie van planeet aarde te halen, verhoog je het massabewustzijn. En door andere mensen te tonen dat zij hetzelfde kunnen, nu, dan word je deel van een nieuw bewustzijn – een nieuw ontwaken – dat het mogelijk is om het verleden te ontstijgen en te accepteren dat niet alleen jij herboren wordt, maar dat de mensheid herboren wordt, de maatschappij herboren wordt, Planeet aarde herboren wordt. En we kunnen inderdaad herboren worden uit dit oude identiteitsgevoel dat de huidige onbalans en armoede en alle ziekten van het fysieke lichaam en alle andere beperkingen, zoals oorlog voeren en conflicten veroorzaakt – manifesteert, uitvergroot.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.